พงศ์โพยม วาศภูติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ก่อนหน้า นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
ถัดไป นายวิชัย ศรีขวัญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2491 (72 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส นางมัณฑนา วาศภูติ
ศาสนา พุทธ

พงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ[1] กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี[2] ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560[3]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559[4] อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตรองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขารับตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560[5]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559[6]

ประวัติ[แก้]

นายพงศ์โพยม วาศภูติ เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2491 (72 ปี) สมรสกับนางมัณฑนา วาศภูติ [7]

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

ยศกองอาสารักษาดินแดน[แก้]

  • พ.ศ. 2537 ว่าที่นายกองเอก พงศ์โพยม วาศภูติ ได้รับพระราชทานยศแห่งกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองเอก พงศ์โพยม วาศภูติ[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]