คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 20

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีควง 4
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 20 แห่งราชอาณาจักรไทย
กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2491
วันแต่งตั้ง25 กุมภาพันธ์​ 2491
วันสิ้นสุด8 เมษายน​ 2491
(0 ปี 42 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีควง อภัยวงศ์
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ (53)
สถานะในสภานิติบัญญัติรัฐบาลเสียงข้างมาก
53 / 99
ประวัติ
การเลือกตั้ง 29 มกราคม พ.ศ. 2491
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 19
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 21

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 20 ของไทย (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 8 เมษายน พ.ศ. 2491)

นายควง อภัยวงศ์ เป็น นายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย กรมขุนชัยนาทนเรนทร พระองค์เจ้าอลงกฎ พระองค์เจ้าธานีนิวัต พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) และ นายพลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส เป็นผู้ลงนามในประกาศ

กรมขุนชัยนาทนเรนทร ประธานคณะอภิรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 20[แก้]

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 1. หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 3. พลเรือตรี เล็ก สุมิตร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 4. พลโท หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 5. นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 6. หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
 7. พันเอก น้อม เกตุนุติ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
 8. หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 9. นายชม จารุรัตน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 10. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 11. พันตรี​ ควง อภัยวงศ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 12. นายศรีเสนา สมบัติศิริ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 13. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 14. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 15. นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 16. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ เป็น รัฐมนตรี
 17. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็น รัฐมนตรี
 18. นายใหญ่ ศวิตชาติ เป็น รัฐมนตรี
 19. นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็น รัฐมนตรี
 20. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ เป็น รัฐมนตรี
 21. นายถัด พรหมมาณพ เป็น รัฐมนตรี
 22. นายฟอง สิทธิธรรม เป็น รัฐมนตรี
 23. นาวาอากาศเอก หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร เป็น รัฐมนตรี
 24. นายชวลิต อภัยวงศ์ เป็น รัฐมนตรี

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 20[แก้]

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายและรัฐสภาได้อภิปรายนโยบายของคณะรัฐมนตรี แยกเป็นรายกระทรวง เมื่อวันที่ 1 ถึง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2491 รวม 5 วัน จึงได้ให้ความไว้วางใจ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2491 เล่ม 65 ตอน 14 หน้า 870

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 20[แก้]

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 20 สิ้นสุดลง เพราะได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2491 โดยอ้างในใบลานั้นว่า เนื่องจากคณะรัฐประหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 บังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ไปแจ้ง (วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2491)

อ้างอิง[แก้]