ข้ามไปเนื้อหา

พระนาย สุวรรณรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนาย สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รัฐมนตรีว่าการยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ก่อนหน้าวิเชียร ชวลิต
ถัดไปวิบูลย์ สงวนพงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
จังหวัดลำปาง ประเทศไทย[1]
คู่สมรสทิพวิภา สุวรรณรัฐ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอินเดียนา

พระนาย สุวรรณรัฐ (เกิด 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494) อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อดีตรองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่[2] อดีตประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น[3] อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ผอ.ศอ.บต.)

ประวัติ[แก้]

พระนาย สุวรรณรัฐ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ที่จังหวัดลำปาง แต่พื้นเพครอบครัวเป็นคนกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายพ่วง สุวรรณรัฐ[4] อดีตปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ เคยตามบิดาซึ่งเป็นข้าหลวงไปปราบโจรสลัดทะเลสาบ เดินทางไปเติบโตที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2495 หลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาศึกษาที่กรุงเทพฯ อีกครั้งในปี พ.ศ. 2500

พระนาย สุวรรณรัฐ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ดังนี้

 1. ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมรสกับนายจเร จุฑารัตนกุล อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
 2. นางพิยดา สุวรรณรัฐ ประกอบอาชีพอิสระ สมรสกับนายเฮนริค แลงเฟลด์
 3. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี[5] สมรสกับท่านผู้หญิงทัศนียา (โฆวินทะ)
 4. นางภราไดย สุวรรณรัฐ สมรสกับนายทินกร หิรัญพฤกษ์ ซึ่งมีลูกชายเป็นดารานักแสดง ภูริ หิรัญพฤกษ์
 5. นายพระนาย สุวรรณรัฐ สมรสกับทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร

การศึกษา[แก้]

พระนาย สุวรรณรัฐ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท บริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 28 จากโรงเรียนนายอำเภอ กรมการปกครอง และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4414 (วปรอ.4414)

การทำงาน[แก้]

พระนาย สุวรรณรัฐ เริ่มรับราชการในปี พ.ศ. 2520 เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2522 จากนั้นในปี พ.ศ. 2528 ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และนายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่[6] ในปี พ.ศ. 2532

จากนั้น ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2537 เป็นผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2538

ต่อมา ปี พ.ศ. 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2546 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนนทบุรี และในปี พ.ศ. 2549 เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2554 [7] สืบต่อจากนายวิเชียร ชวลิต

ยศกองอาสารักษาดินแดน[แก้]

 • พ.ศ. 2541 ว่าที่นายกองเอก พระนาย สุวรรณรัฐ ได้รับพระราชทานยศแห่งกองอาสารักษาดินแดน เป็น นายกองเอก พระนาย สุวรรณรัฐ[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประสบการณ์นักปกครอง พระนายสุวรรณรัฐ
 2. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 3. พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่5
 4. ประวัติพระนาย สุวรรณรัฐจาก ไทยรัฐ
 5. "ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี, เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔, หน้า ๑" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-12. สืบค้นเมื่อ 2011-10-13.
 6. ปลัดมหาดไทย เก็บถาวร 2021-04-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากไทยรัฐ
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔, หน้า ๑๐
 8. ได้รับพระราชทานยศแห่งกองอาสารักษาดินแดน เป็น นายกองเอก พระนาย สุวรรณรัฐ
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๕, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๘, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๙๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๕, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๒๒, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ", เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๗๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-09-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๓, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๐, ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐