ข้ามไปเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 19

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีควง 3
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2491
วันแต่งตั้ง11 พฤศจิกายน พ.ศ.​ 2490
วันสิ้นสุด21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2491
(0 ปี 102 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีควง อภัยวงศ์
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 18
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 20

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 19 ของไทย (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491)

นายควง อภัยวงศ์ เป็น นายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490[1]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ประธานอภิรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 19[แก้]

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 1. หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 3. นายประจวบ บุนนาค เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 4. พลเรือตรี เล็ก สุมิตร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 5. พลโท หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 6. พันเอก น้อม เกตุนุติ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 7. นายควง อภัยวงศ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
 8. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 9. หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 10. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 11. พลโทชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 12. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 13. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 14. นายเลื่อน ศราภัยวาณิช เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 15. นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 16. นายชม จารุรัตน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 17. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็น รัฐมนตรี
 18. นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็น รัฐมนตรี
 19. นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) เป็น รัฐมนตรี
 20. นายศรีเสนา สมบัติศิริ เป็นรัฐมนตรี
 21. หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) เป็น รัฐมนตรี

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 19[แก้]

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายและวุฒิสภาได้อภิปรายนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 27 จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 จึงได้ให้ความไว้วางใจคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2490 เล่ม 64 ตอน 60 หน้า 3213

การปรับปรุงคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ

 • วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
 1. นายควง อภัยวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
 2. หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ แทน
 • วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2490
 1. นายใหญ่ ศเวตชาติ เป็น รัฐมนตรี
 2. นายสอ เศรษฐบุตร เป็น รัฐมนตรี

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 19[แก้]

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 19 สิ้นสุดลง เพราะได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้ว และได้ดำรงตำแหน่งมาครบ 90 วัน ลาออกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]