อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไฟล์:Haeo waterfall.JPG
น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504[1] ซึ่งได้ให้ความหมายของอุทยานแห่งชาติไว้ว่า ได้แก่ "บริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน โดยรัฐจะประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า อุทยานแห่งชาติ ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง" แนวคิดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติริเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี

หลักการสงวนรักษาที่ดินที่มีสภาพธรรมชาตินั้นทำได้หลายแบบ หลายระดับ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ, และ สวนรุกขชาติ ในส่วนอุทยานแห่งชาติของไทยนั้น แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางบก และทางทะเล

อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของไทย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นต้น การกระทำสิ่งใดในบริเวณอุทยานแห่งชาติจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการอุทยานแห

รายชื่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย[แก้]

ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ 148 แห่ง[2]

หมายเลขอ้างอิง อุทยานแห่งชาติ อำเภอ จังหวัด พิกัดภูมิศาสตร์ ภาพ พื้นที่ ปีที่จัดตั้ง ประกาศ


1090 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี


ปราณบุรี, สามร้อยยอด, กุยบุรี, เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์   Upload Photo 969 2542 25 มีนาคม 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 20 ก
หน้า 43


1028 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน


หนองหญ้าปล้อง, แก่งกระจาน;
หัวหิน
เพชรบุรี;
ประจวบคีรีขันธ์
  Upload Photo 2,914.70 2524 12 มิถุนายน 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 92 ฉบับพิเศษ
หน้า 3


1069 อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง


ท่าชนะ, ไชยา, ท่าฉาง, วิภาวดี สุราษฎร์ธานี   Upload Photo 4 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 211 ฉบับพิเศษ
หน้า 48


9110 อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว


วัดโบสถ์ พิษณุโลก   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1033 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ


โขงเจียม อุบลราชธานี   Upload Photo 13 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ
หน้า 20


1126 อุทยานแห่งชาติขุนขาน


เชียงใหม่  
อุทยานแห่งชาติขุนขาน
อัปโหลดไฟล์


1081 อุทยานแห่งชาติขุนแจ


เชียงราย   Upload Photo [2]


1111 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน


น่าน  
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
อัปโหลดไฟล์
[3]


1115 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ


ตาก   Upload Photo [4]


9123 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน


น่าน  
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
อัปโหลดไฟล์
ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1125 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ


เขาค้อ เพชรบูรณ์  
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
อัปโหลดไฟล์
[5]


1014 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ


เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี   Upload Photo [6]


1013 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง


ระยอง   Upload Photo [7]


1113 อุทยานแห่งชาติเขานัน


นครศรีธรรมราช   Upload Photo [8]


1065 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง


สงขลา   Upload Photo [9]


1042 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า


พัทลุง   Upload Photo [10]


1029 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา


อ่าวลึก, เขาพนม, เมืองกระบี่ กระบี่   Upload Photo 2524 9 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษ
หน้า 4


1083 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร


ศรีสะเกษ   Upload Photo [11]


1052 อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง


พังงา  
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อัปโหลดไฟล์
[12]


1022 อุทยานแห่งชาติเขาสก


สุราษฎร์ธานี  
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อัปโหลดไฟล์
[13]


1004 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด


สามร้อยยอด, กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์   Upload Photo 98.08 2509 28 มิถุนายน 2509
เล่ม 83
ตอนที่ 53 ก
หน้า 420


1122 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น


จันทบุรี   Upload Photo [14]


1009 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง


นครศรีธรรมราช   Upload Photo [15]


1066 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่


พังงา   Upload Photo [16]


1067 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม


สังขละบุรี, ทองผาภูมิ กาญจนบุรี   Upload Photo 1,496.93 2534 8 พฤศจิกายน 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 195 ฉบับพิเศษ
หน้า 46


1034 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด


ระยอง  
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อัปโหลดไฟล์
[17]


1001 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


นครราชสีมา   Upload Photo [18]


1039 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์


ศรีสวัสดิ์, ทองผาภูมิ, ไทรโยค กาญจนบุรี  
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อัปโหลดไฟล์
1,532 2524 23 ธันวาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 210 ฉบับพิเศษ
หน้า 16


1102 อุทยานแห่งชาติคลองพนม


สุราษฎร์ธานี   Upload Photo [19]


1044 อุทยานแห่งชาติคลองลาน


คลองลาน กำแพงเพชร  
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อัปโหลดไฟล์
2525 25 ธันวาคม 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 191 ฉบับพิเศษ
หน้า 34


1063 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า


วังเจ้า;
โกสัมพีนคร, คลองลาน
ตาก;
กำแพงเพชร
  Upload Photo 2533 29 สิงหาคม 2533
เล่ม 107
ตอนที่ 158 ฉบับพิเศษ
หน้า 16


1058 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน


ลำปาง  
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อัปโหลดไฟล์
[20]


1124 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน


บ้านคา, ปากท่อ ราชบุรี   Upload Photo 328.74 2555 24 มกราคม 2555
เล่ม 219
ตอนที่ 9 ก
หน้า 1


1017 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์


ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี   Upload Photo 59 2523 12 กุมภาพันธ์ 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 20
หน้า 28


1010 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล


ลำพูน  
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อัปโหลดไฟล์
[21]


9118 อุทยานแห่งชาติดอยจง


ลำปาง   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1107 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง


แพร่   Upload Photo [22]


1097 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก


เชียงใหม่   Upload Photo [23]


1094 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา


น่าน   Upload Photo [24]


1127 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง


พะเยา   Upload Photo [25]


9103 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา


เชียงใหม่   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1024 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย


เชียงใหม่  
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อัปโหลดไฟล์
[26]


1061 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง


เชียงราย  
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อัปโหลดไฟล์
[27]


1006 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


เชียงใหม่  
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อัปโหลดไฟล์
[28]


1103 อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่


อุตรดิตถ์   Upload Photo [29]


1008 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา


สตูล   Upload Photo [30]


1038 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช


ตาก   Upload Photo [31]


1023 อุทยานแห่งชาติตาดโตน


ชัยภูมิ   Upload Photo [32]


1087 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก


เพชรบูรณ์   Upload Photo [33]


1082 อุทยานแห่งชาติตาพระยา


บุรีรัมย์   Upload Photo [34]


1073 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น


สุราษฎร์ธานี   Upload Photo [35]


1116 อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ


แม่ฮ่องสอน   Upload Photo [36]


9104 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท


ลำปาง   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9116 อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน


น่าน   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1114 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ


สังขละบุรี, ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อัปโหลดไฟล์
1,235.54 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 4


1020 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน


สตูล   Upload Photo [37]


1040 อุทยานแห่งชาติทับลาน


ปราจีนบุรี   Upload Photo [38]


1003 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง


พิษณุโลก   Upload Photo [39]


1077 อุทยานแห่งชาติไทรทอง


ชัยภูมิ   Upload Photo [40]


1019 อุทยานแห่งชาติไทรโยค


ไทรโยค, ทองผาภูมิ กาญจนบุรี   Upload Photo 958 2523 27 ตุลาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 165 ฉบับพิเศษ
หน้า 13


1085 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี


อ่าวลึก, เมืองกระบี่ กระบี่   Upload Photo 2541 30 กันยายน 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 67 ก
หน้า 4


9143 อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน


สุราษฎร์ธานี   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9121 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี


น่าน   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9136 อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม


อุดรธานี   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1121 อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว


ตราด   Upload Photo [41]


9131 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย


สระบุรี   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1055 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ


พิษณุโลก   Upload Photo [42]


9140 อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป


นราธิวาส   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1110 อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว


ปัตตานี   Upload Photo [43]


1011 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว


จันทบุรี  
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อัปโหลดไฟล์
[44]


9109 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ


ตาก   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1037 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์


แม่ฮ่องสอน  
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อัปโหลดไฟล์
[45]


1064 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง


นครศรีธรรมราช   Upload Photo [46]


1027 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น


สระบุรี   Upload Photo [47]


1095 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด


นครศรีธรรมราช   Upload Photo [48]


1093 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว


ระนอง   Upload Photo [49]


1070 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง


ทับสะแก, บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์   Upload Photo 161 2534 8 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 215 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1100 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง


ขอนแก่น   Upload Photo [50]


1005 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว


เพชรบูรณ์  
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อัปโหลดไฟล์
[51]


1088 อุทยานแห่งชาติบางลาง


ยะลา   Upload Photo [52]


1096 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี


นราธิวาส   Upload Photo [53]


1041 อุทยานแห่งชาติปางสีดา


นาดี; เมืองสระแก้ว, วัฒนานคร, ตาพระยา ปราจีนบุรี; สระแก้ว   Upload Photo 844.00 2525 22 กุมภาพันธ์ 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 24 ฉบับพิเศษ
หน้า 7


1105 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม


ชัยภูมิ  
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อัปโหลดไฟล์
[54]


1099 อุทยานแห่งชาติผาแดง


เชียงใหม่   Upload Photo [55]


1074 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


อุบลราชธานี   Upload Photo [56]


1086 อุทยานแห่งชาติพุเตย


ด่านช้าง สุพรรณบุรี   Upload Photo 317.48 2541 30 กันยายน 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 67 ก
หน้า 7


1002 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง


เลย   Upload Photo [57]


1050 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ


ขอนแก่น   Upload Photo [58]


1053 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย


อุบลราชธานี   Upload Photo [59]


1098 อุทยานแห่งชาติภูซาง


พะเยา  
อุทยานแห่งชาติภูซาง
อัปโหลดไฟล์
[60]


1059 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ


มุกดาหาร   Upload Photo [61]


1072 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน


ขอนแก่น   Upload Photo [62]


1057 อุทยานแห่งชาติภูผายล


สกลนคร   Upload Photo [63]


1118 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก


สกลนคร   Upload Photo [64]


1007 อุทยานแห่งชาติภูพาน


สกลนคร   Upload Photo [65]


1016 อุทยานแห่งชาติภูเรือ


เลย   Upload Photo [66]


1117 อุทยานแห่งชาติภูลังกา


นครพนม   Upload Photo [67]


1108 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา


ชัยภูมิ   Upload Photo [68]


1071 อุทยานแห่งชาติภูเวียง


ขอนแก่น   Upload Photo [69]


1075 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว


มุกดาหาร   Upload Photo [70]


1079 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย


เลย   Upload Photo [71]


1109 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว


อุตรดิตถ์   Upload Photo [72]


1048 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


พิษณุโลก  
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อัปโหลดไฟล์
[73]


9112 อุทยานแห่งชาติแม่เงา


แม่ฮ่องสอน   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1106 อุทยานแห่งชาติแม่จริม


น่าน   Upload Photo [74]


9101 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้


เชียงใหม่   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9108 อุทยานแห่งชาติแม่โถ


เชียงใหม่   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1031 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง


ลำพูน   Upload Photo [75]


1120 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม


พะเยา   Upload Photo [76]


1092 อุทยานแห่งชาติแม่เมย


ตาก   Upload Photo [77]


1051 อุทยานแห่งชาติแม่ยม


แพร่   Upload Photo [78]


1054 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์


ปางศิลาทอง; แม่วงก์, แม่เปิน กำแพงเพชร; นครสวรรค์   Upload Photo 2530 14 กันยายน 2530
เล่ม 104
ตอนที่ 183 ฉบับพิเศษ
หน้า 7


1101 อุทยานแห่งชาติแม่วะ


ลำปาง   Upload Photo [79]


1112 อุทยานแห่งชาติแม่วาง


เชียงใหม่  
อุทยานแห่งชาติแม่วาง
อัปโหลดไฟล์
[80]


1018 อุทยานแห่งชาติรามคำแหง


สุโขทัย   Upload Photo [81]


1015 อุทยานแห่งชาติลานสาง


ตาก   Upload Photo [82]


1123 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู


ทองผาภูมิ กาญจนบุรี   Upload Photo 672.60 2552 25 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 97 ก
หน้า 20


9122 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก


เชียงราย   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1091 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี


ระนอง   Upload Photo [83]


1084 อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน


อุตรดิตถ์   Upload Photo [84]


1035 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย


แพร่   Upload Photo [85]


1104 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน


น่าน   Upload Photo [86]


1056 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา


พังงา   Upload Photo [87]


1060 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา


เชียงใหม่   Upload Photo [88]


1026 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย


สุโขทัย   Upload Photo [89]


9139 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี


สงขลา   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1078 อุทยานแห่งชาติสาละวิน


แม่ฮ่องสอน   Upload Photo [90]


1032 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ


ภูเก็ต   Upload Photo [91]


1045 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง


ตราด   Upload Photo [92]


1089 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร


ชุมพร   Upload Photo [93]


1049 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา


สตูล   Upload Photo [94]


9142 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง


พังงา   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1119 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง


ระนอง   Upload Photo [95]


1062 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา


เกาะลันตา กระบี่   Upload Photo 2533 15 สิงหาคม 2533
เล่ม 107
ตอนที่ 146 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1043 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน


พังงา   Upload Photo [96]


1030 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์


พังงา   Upload Photo [97]


1021 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง


สุราษฎร์ธานี   Upload Photo [98]


1080 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง


เชียงใหม่   Upload Photo [99]


9145 อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้


นครศรีธรรมราช   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1036 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


ตรัง  
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
อัปโหลดไฟล์
[100]


1047 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี


เมืองกระบี่ กระบี่  
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อัปโหลดไฟล์
2526 6 ตุลาคม 2526
เล่ม 100
ตอนที่ 160 ฉบับพิเศษ
หน้า 23


1076 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร


เมืองประจวบคีรีขันธ์, ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์   Upload Photo 38 2535 30 ธันวาคม 2535
เล่ม 109
ตอนที่ 126
หน้า 24


1046 อุทยานแห่งชาติแหลมสน


ระนอง   Upload Photo [101]


9102 อุทยานแห่งชาติออบขาน


เชียงใหม่   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1068 อุทยานแห่งชาติออบหลวง


เชียงใหม่   Upload Photo [102]


1025 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา


พังงา   Upload Photo [103]


9141 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง


นราธิวาส   Upload Photo ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1012 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ


ไทรโยค, ศรีสวัสดิ์, เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี   Upload Photo 549.98 2518 19 มิถุนายน 2518
เล่ม 92
ตอนที่ 114 ฉบับพิเศษ
หน้า 15

อันดับอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด[แก้]

  • ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2559, สำนักอุทยานแห่งชาติ [3]
ลำดับ อุทยานแห่งชาติ ที่ตั้ง สถิติปี 2559
จำนวน (คน)
1 อุทยานแห่งชาติหาดนพรตนธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 1,731,573
2 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา 1,371,741
3 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 1,276,363
4 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 806,133
5 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 691,721
6 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 667,465
7 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี 583,012
8 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา 490,913
9 อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ 452,147
10 อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 342,144

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
  2. "Nature of National Park" (ใน Thai). National Park of Thailand. สืบค้นเมื่อ 26-07-2010. 
  3. สำนักอุทยานแห่งชาติ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. "สรุปรายงานสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2556." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2557. สืบค้น 14 สิงหาคม 2557.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]