การไหว้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่สมรสขณะพนมมือไหว้
โรนัลด์ แมคโดนัลด์ มาสคอตของแมคโดนัลด์ซึ่งตั้งหน้าร้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครในลักษณะไหว้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทย

การไหว้ เป็นมารยาทไทยที่เป็นที่สืบทอดกันมาช้านาน การไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความหมายเพื่อการทักทาย การขอบคุณ/การขอบใจ การขอโทษ หรือการกล่าวลา โดยยกมือสองข้างประนม นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วจรดกัน ยกมือขึ้นในระดับต่าง ๆ ตามฐานะของบุคคล และเมื่อมีผู้ทำความเคารพด้วยการไหว้ ให้ทำการรับไหว้ทุกครั้ง คำที่มักกล่าวเมื่อไหว้ทักทายหรือลาคือ "สวัสดี" มาจากคำว่า "โสตฺถิ" sotthi ในภาษาบาลี และ คำว่า "สฺวสฺติ स्वस्ति svasti" ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง หรือความปลอดภัย พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ริเริ่มใช้ มีความหมายเชิงอำนวยพรให้เจริญรุ่งเรือง สืบต่อไป

ที่มา[แก้]

การไหว้เดิมนั้น พัฒนามาจากการแสดงความเคารพและทักทายตามแบบโบราณ โดยการยื่นมือมาข้างหน้า ซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าผู้ทักทายทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่มีอาวุธทั้งสิ้น ว่ากันว่าการไหว้ของคนไทยน่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย ผ่านทางพุทธศาสนา โดยการไหว้มีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคม เพศและวัย

ระดับในการไหว้[แก้]

การประนมมือไหว้นั้น ฝ่ามือทั้งสองข้างจะต้องทาบทับกัน ปลายนิ้วทาบสนิทกัน ทำหลังมือให้โป่งออกเล็กน้อย ไม่ต้องมากเป็นดอกบัวตูมและไม่แบนราบเป็นใบไม้ จะมีด้วยกัน 5 ระดับ คือ

ไหว้พระ[แก้]

ประนมมือขึ้น ก้มหัวลง ค้อมหลังพอประมาณ ให้จรดนิ้วโป้งที่กลางหว่างคิ้ว นิ้วชี้จรดผม แตะที่หน้าผาก (หมายถึงพระรัตนตรัยเป็นผู้สั่งสอนให้มีปัญญาธรรม)

ไหว้พ่อแม่[แก้]

ประนมมือขึ้น ก้มหัวลง ค้อมหลังพอประมาณ ให้นิ้วโป้งจรดปลายจมูก นิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว (หมายถึงพ่อแม่เป็นคนที่ให้ชีวิตให้ลมหายใจ)

ไหว้ครูบาอาจารย์[แก้]

ประนมมือขึ้น ก้มหัวลง ค้อมหลังพอประมาณ ให้นิ้วโป้งจรดปาก นิ้วชี้นาบกับจมูก (หมายถึงครูเป็นผู้สั่งสอนให้มีความรู้มีคุณธรรม)

ไหว้ผู้ใหญ่[แก้]

ประนมมือขึ้น ก้มหัวลง ค้อมหลังพอประมาณ ให้นิ้วโป้งจรดปลายคาง นิ้วชี้จรดคิ้ว (หมายถึงเป็นผู้เกิดก่อน คลอดให้หัวให้คางออกมาก่อน)

ไหว้เพื่อน[แก้]

ประนมมือขึ้น ให้มือชิดอยู่ที่หน้าอก ปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูก (หมายถึงเสมอกัน และคบหากันด้วยใจ)