ไทยสยาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ดูที่ ชาวไทย
ไทยสยาม
Khon
โขน การแสดงของไทยสยาม
ประชากรทั้งหมด
ประมาณ 70 ล้านคน ทั่วโลก
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างสำคัญ
 ไทย ประมาณ 64,200,000[4]
 สหรัฐอเมริกา 350,000
 Laos 180,000[1]
 จีน 139,000
 ไต้หวัน 68,618[2] (2010)
 มาเลเซีย 65,000[3]
 ออสเตรเลีย 53,403[4] (2011)
 เยอรมนี 52,849[5](2007)
 สิงคโปร์ 56,744[6]
 ญี่ปุ่น 41,279[7] (2010)
 พม่า 41,000
 Vietnam 40,290
 กัมพูชา 39,556[8]
 สหราชอาณาจักร 35,010[9] (2010 est.)
 ฮ่องกง 30,000[10]
 สวีเดน 28,739[11]
 ซาอุดีอาระเบีย 23,000[12]
 เกาหลีใต้ 19,000
 นิวซีแลนด์ 18,000
 นอร์เวย์ 15,583[13] (2013)
 รัสเซีย 15,291
 อินโดนีเซีย 13,010
 Canada 10,500[14] (2006)
 ฟิลิปปินส์ 10,000+[ต้องการอ้างอิง]
ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10,000
 Bahrain 9,670
 Denmark 8 580[15] (2012)
 Switzerland 8,170
 Qatar 7,800
 Finland 7,302[16] (2011)
ภาษา
ภาษาไทย
ศาสนา
พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
ลาว, ไทใหญ่, ไทลื้อ, จ้วง, อาหม

ไทยสยาม หรือ ไทสยาม (อังกฤษ: Tai Siam)[17][18][19][20][21] โดยทั่วไปหมายถึง คือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพูดภาษาไทยกลาง หรือมี เชื้อชาติไทยสยามผสมอยู่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และอาศัยกระจายอยู่ในประเทศอื่นทั่วโลก โดยคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนาคริสต์ ในความหมายทางชาติพันธุ์ ใช้เฉพาะเจาะจงถึงคนไทยภาคกลาง หรือเดิมเรียกว่า ชาวสยาม แต่ในความหมายมุมกว้าง สามารถหมายความครอบคลุมถึง กลุ่มชาติพันธุ์ไทย อื่นๆ ทั้งนอกและในราชอาณาจักร เช่น ไทยโคราช ไทยอีสาน ไทยโยเดีย หรือ ไทยเกาะกง เช่นกัน

ประวัติ[แก้]

ดูรายละเอียดทฤษฎีที่ กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได

ในอดีต เชื่อกันว่า ชนชาติไทย เป็นชาติพันธุ์บริสุทธิ์ และเป็นต้นกำเนิดของทุกชาติพันธุ์ ในกลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได ทฤษฎีดังกล่าวถูกยกขึ้นมาในสมัยชาตินิยม ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีการเสนอว่า ชาวไทย (รวมใน ไท-กะได ทั้งหมด) อพยพมาจากเทือกเขาอัลไต มาตอนกลางของประเทศจีน สร้างอาณาจักรน่านเจ้าในบริเวณจีนตอนใต้ แล้วจึงอพยพลงมาทางตอนใต้สร้างเป็นอาณาจักรล้านนา และอาณาจักรสุโขทัย และ อาณาจักรอยุธยา ตามลำดับ ส่วนอีกทฤษฎีเชื่อว่าอพยพมาจากทางใต้ จากชวา สุมาตรา และคาบสมุทรมลายู แต่นักมานุษยวิทยาในปัจจุบันเชื่อกันว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได อยู่ที่บริเวณจีนตอนใต้ เรื่อยมาจนถึงรัฐฉาน (ประเทศพม่า) ประเทศไทยตอนบน และแอ่งที่ราบลุ่มภาคอีสาน เรื่อยไปยังประเทศลาว หลังจากนั้นจึงมีการอพยพเพิ่ม เช่นกลุ่มชาวอาหม ที่อพยพข้ามช่องปาดไก่ ไปยังอัสสัม และ ชาวไทแดงที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานบริเวณอาณาจักรสิบสองจุไท

ก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยยังเป็นสยามอยู่ได้มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่รวมกันอยู่เป็นเวลานานแล้วแล้ว อาทิ ชาวเปอร์เซียจชในแถบอยุธยา ชาวมักกะซาร์ ในเขตมักกะสัน ชาวจีน ฝรั่ง ลาว มอญ ฯลฯ จึงทำให้ปัจจุบันแทบจะไม่มีไทยแท้หลงเหลืออยู่ เนื่องจากการผสมกลมกลืนกันจากผู้คนต่างเชื้อชาติคนส่วนใหญ่จึงเป็นไทยสยามมากกว่าที่จะเป็นไทยแท้

กรณีนี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ให้ความเห็นว่า บุคคลที่เป็นไทยสยามในทุกวันนี้ ไม่ใช่สายเลือดบริสุทธิ์ หากแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีการผสมกับกลุ่มชนพื้นเมืองและต่างถิ่น โดย สุจิตต์ ให้ความเห็นว่า หากจะศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ต้องเลาะเส้นเขตแดนออกจากแผนที่เสียก่อน เพราะในอดีต ผู้คนมีการติดต่อสัญจรถึงกันโดยตลอด และเกิดพัฒนาการทางสังคมสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ไทยสยามจึงไม่ใช่ชาติพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ที่อพยพลงมาจากเทือกเขาอัลไต หรือยูนนาน หรือหมู่เกาะทะเลใต้ อย่างที่นักวิชาการสายชาตินิยม หรือตำราเรียนสังคมศึกษา กล่าวไว้

คนเชื้อชาติ-สัญชาติไทยในต่างแดน[แก้]

ประชากรชาวไทยสยามทั่วโลก

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.crc.nsw.gov.au/statistics/Sect1/Table1p08Aust.pdf
 2. http://www.immigration.gov.tw/np.asp?ctNode=29698&mp=1
 3. http://web7.bernama.com/bernama/v3/news.php?id=299800
 4. [1]. Australian Bureau of Statistics. 2011. Last accessed 9 October 2011.
 5. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/EN/Content/Statistics/Bevoelkerung/AuslaendischeBevoelkerung/Tabellen/Content100/AlterAufenthaltsdauer,property=file.xls
 6. http://www.moj.go.jp/PRESS/080601-1.pdf
 7. http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001074828
 8. http://www.nationmultimedia.com/2006/06/19/national/national_30006759.php
 9. 9.0 9.1 "Table 1.3: Estimated population resident in the United Kingdom, by foreign country of birth, January 2010 to December 2010". Office for National Statistics. สืบค้นเมื่อ 4 September 2010. 
 10. http://www.cityu.edu.hk/searc/WP44_03_Hewison.pdf
 11. http://www.scb.se/
 12. http://eng.mol.go.th/inform_dec1107_5.html
 13. "Innvandrarbefolkninga og personar med annan innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, kjønn og landbakgrunn. 1. januar 2001". Statistics Norway. 
 14. http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-562/pages/page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000
 15. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
 16. Syntymävaltio iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2011, Tilastokeskus
 17. Cheesman, P. (1988). Lao textiles: ancient symbols-living art. Bangkok, Thailand: White Lotus Co., Thailand.
 18. Fox, M. (1997). A history of Laos. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
 19. Fox, M. (2008). Historical Dictionary of Laos (3rd ed.). Lanham: Scarecrow Press.
 20. Goodden, C. (1999). Around Lan-na: a guide to Thailand's northern border region from Chiang Mai to Nan. Halesworth, Suffolk: Jungle Books.
 21. Wijeyewardene, G. (1990). Ethnic groups across national boundaries in mainland Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
 22. http://www.migrationinformation.org/datahub/countrydata/country.cfm
 23. "臺灣地區居留外僑統計". National Immigration Agency, Ministry of the Interior. 2011-02-28. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2554. 
 24. [2]. Australian Bureau of Statistics. 2011. Last accessed 9 October 2011.
 25. Statistche Bundesamt Deutschland
 26. "登録外国人統計". กระทรวงมหาดไทยญี่ปุ่น. 2011. สืบค้นเมื่อ 9 ตุลาคม 2554. 
 27. "Foreign-born persons by country of birth, age, sex and period". Statistics Sweden. สืบค้นเมื่อ 2013-01-03. 
 28. [3]財団法人自治体国際化協会
 29. "Innvandrarbefolkninga og personar med annan innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, kjønn og landbakgrunn. 1. januar 2001". Statistics Norway.  (นอร์เวย์)
 30. http://www.census2011.gov.hk/pdf/EM.pdf#Page=28
 31. http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-562/pages/page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000
 32. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
 33. Syntymävaltio iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2011, Tilastokeskus
 34. http://www.teara.govt.nz/en/thais/4
 35. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=03743eng&D1=a&D2=0,127-129&D3=183&D4=%28l-3%29-l&LA=EN&VW=T
 36. Population by country of citizenship, sex and age 1 January 1998-2012". Reykjavík, Iceland: Statistics Iceland.
 • ยรรยง จิระนคร (เจีย แยนจอง). คนไทไม่ใช่คนไทย แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติน, 2548. ISBN 974-323-484-5