ภาคตะวันตก (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ภาคตะวันตก)
ภาคตะวันตก
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
น้ำตกเอราวัณ
ด่านเจดีย์สามองค์
เขื่อนศรีนครินทร์
หาดหัวหิน
ภาคตะวันตกในประเทศไทย
ภาคตะวันตกในประเทศไทย
เมืองใหญ่สุดหัวหิน
จังหวัด
พื้นที่
 • ทั้งหมด53,769 ตร.กม. (20,760 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (พ.ศ. 2558)
 • ทั้งหมด3,381,719 คน
 • ความหนาแน่น63 คน/ตร.กม. (160 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลาUTC+7 (Thailand)
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยในระบบการแบ่งแบบ 6 ภูมิภาคตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ และเป็นภูมิภาคย่อยของภาคกลางของระบบการแบ่งแบบ 4 ภูมิภาค (ซึ่งรวมภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ภาคตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าทางทิศตะวันตก ติดต่อกับภาคเหนือทางทิศเหนือ ติดต่อกับภาคกลางทางทิศตะวันออก และติดต่อกับภาคใต้ทางทิศใต้ ภาคตะวันตกประกอบไปด้วยจังหวัดเพียง 5 จังหวัด แม้ว่าจะจัดรวมอยู่ในภาคตะวันตก แต่ในภูมิภาคนี้ยังมีความหลากหลาย ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจดีที่สุดในภาคตะวันตกคือจังหวัดราชบุรี รองลงมาคือจังหวัดกาญจนบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ วัดจากจำนวนGDP

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แผนที่ภาคตะวันตก กำหนดตามสภาพ.เศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การแบ่งภูมิภาคตามราชบัณฑิตยสถาน แบ่งภาคตะวันตกประกอบไปด้วย 5 จังหวัดอย่างเป็นทางการ[1] ตามตารางด้านล่าง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการแบ่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ และไม่เป็นทางการ[1] ประกอบไปด้วยจังหวัดตามตาราง ยกเว้นจังหวัดตาก และมีจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่มเข้ามา

ตราประจำ
จังหวัด
ชื่อจังหวัด
อักษรไทย
ชื่อจังหวัด
อักษรโรมัน
จำนวนประชากร
(คน)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
กาญจนบุรี Kanchanaburi 894,054 19,483.2 43.1
ตาก Tak 525,684 16,406.6 32.0
ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan 509,134 6,367.6 80.0
เพชรบุรี Phetchaburi 464,033 6,225.1 74.5
ราชบุรี Ratchaburi 873,212 5,196.5 161.5

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ประชากรศาสตร์[แก้]

อาชีพ[แก้]

ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมหนัก กลาง เบา มีมากในจังหวัดราชบุรี[ต้องการอ้างอิง] โดยมีอำเภอบ้านโป่ง เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรมในภาคตะวันตก[ต้องการอ้างอิง]

สถิติประชากร[แก้]

อันดับ จังหวัด จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2558)[2]
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2557)[3]
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2556)[4]
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2555) [5]
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2554) [6]
จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2553) [7]
1 กาญจนบุรี 882,146 848,198 842,882 838,269 838,914
2 ราชบุรี 867,883 853,217 850,162 846,631 842,684 839,075
3 ตาก 618,382 539,553 532,353 526,045 531,018 525,684
4 ประจวบคีรีขันธ์ 534,719 525,107 520,271 517,050 512,568 509,134
5 เพชรบุรี 478,589 474,192 471,087 468,874 466,079 464,033
รวม 3,381,719 3,240,267 3,216,755 3,196,869 3,191,263 3,177,702

เมืองใหญ่สุด[แก้]

รายชื่อเมืองใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก 20 อันดับแรก เรียงตามจำนวนประชากร

1 เทศบาลเมืองหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 64,202

2 เทศบาลนครแม่สอด(ตาก) 39,261

3 เทศบาลเมืองชะอำ(เพชรบุรี) 38,349

4 เทศบาลเมืองราชบุรี(ราชบุรี) 36,040

5 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี(กาญจนบุรี) 29,420

6 เทศบาลเมืองปากแพรก(กาญจนบุรี) 26,584

7 เทศบาลเมืองเพชรบุรี(เพชรบุรี) 20,827

8 เทศบาลเมืองท่าผา(ราชบุรี) 20,113

9 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง(ราชบุรี) 17,072

10 เทศบาลเมืองตาก(ตาก) 16,922

11 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น(กาญจนบุรี) 11,604

12 เทศบาลเมืองจอมพล(ราชบุรี) 10,622

13 เทศบาลเมืองโพธาราม(ราชบุรี) 9,037

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 การแบ่งภูมิภาคในประเทศไทย
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.
  3. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat57.html 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
  5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
  6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
  7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] เก็บถาวร 2011-07-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2553. สืบค้น 22 มีนาคม 2554.
  8. ฐานข้อมูลกรมการปกครอง