การว่างงานในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานสูงมาก โดยอยู่ที่ 4.4 แสนคน ในปี 2561[1] แนวโน้มการว่างงานในประเทศไทยไม่เปลี่ยนไปมากวัฏจักรธุรกิจตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั่วไป เพราะโครงสร้างสังคมของไทยทำให้ผู้ว่างงานหางานทำใหม่ได้โดยเร็ว ส่งผลให้คนไทยวัยทำงานกว่าครึ่งประเทศประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง (งานรับจ้างทั่วไปและการช่วยงานครอบครัวโดยไม่มีรายได้ตอบแทน)[1] คนวัยทำงานกว่าร้อยละ 60 ประกอบอาชีพอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้ผู้ที่มีงานทำเข้าไม่ถึงการให้บริการประกันสังคมและไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้[1] อัตราการว่างงานที่ต่ำนี้ทำให้ตัวเลขดังกล่าวนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ของประเทศไม่ได้ เพราะปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การจ้างงานต่ำระดับ

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าอัตราการว่างงานในไทยอยู่ที่ร้อยละ 0.56 ในปี 2558[2] ซึ่งสวนกระแสโลกที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่ต่ำลง วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าอัตราการว่างงานในไทยที่ต่ำนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ อนึ่ง ประเทศไทยมีระบบประกันสังคมที่ไม่เข้มแข็งและน้อยคนจะสามารถเข้าถึงการประกันการว่างงาน ทำให้ผู้ทำงานไม่สามารถจะทิ้งระยะห่างหลังจากตกงานได้นาน ประเทศไทยยังเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำให้ผู้ที่ตกงานในเขตเมืองสามารถเลือกกลับไปทำไร่ทำนาได้โดยง่าย โดยผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนี้มีมากถึงร้อยละ 40 ของแรงงาน[ต้องการอ้างอิง] นอกจากนี้ ประเทศไทยมีอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำมาก[ต้องการอ้างอิง] ทำให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเริ่มทำให้ไม่มากในแต่ละปี แต่มีผู้เกษียณอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มีแรงงานไม่เพียงพอและอัตราการว่างงานต่ำลงโดยธรรมดา

ในปี 2561 สำนักข่าวบลูมเบิร์กจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดัชนีความทุกข์ยาก (misery index) ต่ำสุดในโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยนำตัวเลขอัตราว่างงาน 1.3% ของไทยในปี 2560 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานไปพิจารณา[3]อย่างไรก็ตาม ในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผู้ประกันตนว่างงาน 165,310 คน สูงสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2557 [4] รัฐบาลในขณะนั้นยังประสบความล้มเหลวที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับใบเขียวจากคณะกรรมาธิการยุโรป แม้ว่ารัฐบาลในขณะนั้น จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย แล้วก็ตาม สหภาพยุโรป ยังระบุว่าประเทศไทย ไม่ให้ความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการทำประมงแบบ IUU ซึ่งมาตรฐานส่วนหนึ่งคลอบคลุมถึงการจ้างงานที่ผิดกฎหมายประเทศไทย นาย ภูเบศ จันทนิมิ ประธานสมาคมประมง กล่าวยอมรับว่า “เรื่องนี้ ผมกล้ารับประกันว่าจะไม่ได้ใบเขียว แค่เราถูกคงที่ใบเหลืองก็พอแล้ว"[5]

การจ้างงานต่ำระดับ[แก้]

โครงการวิจัยการทำงานต่ำระดับในไทยปี 2547 พบว่าคนไทยทำงานไม่เต็มเวลาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังทำงานต่ำระดับทั้งในด้านรายได้ เวลา และการศึกษา ผลวิจัยพบว่าผู้ที่ทำงานต่ำระดับมากที่สุดประกอบด้วยผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ช่วยงานครอบครัว หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจเอง ส่วนผู้ที่ทำงานต่ำระดับทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ดีและประกอบอาชีพที่มีผลตอบแทนดี[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 TNSO The National Statistical Office of Thailand. "over half of all Thailand’s workers are in vulnerable employment (defined as the sum of own-account work and unpaid family work) and more than 60 per cent are informally employed, with no access to any social security mechanisms." Thailand. A labour market profile, International Labour Organization, 2013.
  2. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-02/thailand-s-unemployment-rate-is-a-ridiculously-low-0-6-here-s-why
  3. นายกปลื้มสื่อนอกยกไทยมีความสุขที่สุดในโลก4ปีซ้อน
  4. https://prachatai.com/journal/2018/07/77975
  5. https://www.benarnews.org/thai/news/TH-fisheries-IUU-12222015141349.html
  6. http://research.trf.or.th/node/1163