อำเภอนาทม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอนาทม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Na Thom
คำขวัญ: 
ป่าดงเมาเขาลังกา ยางพาราคุณภาพดี
ปลาชุมลุ่มน้ำฮี้ ผ้ามัดหมี่สีสวยงาม
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอนาทม
แผนที่จังหวัดนครพนม เน้นอำเภอนาทม
พิกัด: 17°47′7″N 104°5′26″E / 17.78528°N 104.09056°E / 17.78528; 104.09056
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครพนม
พื้นที่
 • ทั้งหมด397.945 ตร.กม. (153.647 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด23,720 คน
 • ความหนาแน่น59.61 คน/ตร.กม. (154.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 48140
รหัสภูมิศาสตร์4811
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอนาทม เลขที่ 200
หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นาทม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม เดิมเป็นท้องที่ของตำบลนาทมที่ตั้งขึ้นในราว พ.ศ. 2310 ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาทมในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535 [1]และได้ยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 26 กันยายน 2540[2] กลายเป็นอำเภอลำดับที่ 11 ของจังหวัด

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนาทมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอนาทม เดิมทีเป็นพื้นที่ตำบลนาทม ตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2310 เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งในอำเภอท่าอุเทน ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่การปกครองบางส่วนของอำเภอท่าอุเทน มาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภออากาศอำนวย (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอำเภอบ่อศรีสงคราม) ก่อนที่ปี พ.ศ. 2490 ตำบลนาทมได้แยกไปรวมกับกิ่งอำเภอบ้านแพง ตำบลนาทมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านแพง

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลนาทม ตำบลหนองซน และตำบลดอนเตย ออกจากการปกครองของอำเภอบ้านแพง รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาทม[1] และในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2536 มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้โอนบางหมู่บ้านของตำบลหนองซนย้ายกลับเข้าท้องที่อำเภอบ้านแพง[3] เนื่องจากใกล้กับท้องที่อำเภอเดิม จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2540 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอนาทม[2] จนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 24 มกราคม 2468 แยกพื้นที่ตำบลนาหว้า ตำบลบ้านข่า ตำบลบ้านเสียว ตำบลสามผง ตำบลหนองแวง ตำบลนาทม และตำบลบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภออากาศอำนวย[4] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอท่าอุเทน
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2490 แยกพื้นที่ตำบลตำบลบ้านแพง ตำบลนาทม อำเภอท่าอุเทน และตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอบ่อศรีสงคราม มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านแพง[5] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอท่าอุเทน
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2521 ตั้งตำบลหนองซน แยกออกจากตำบลนาทม และตำบลหนองแวง[6]
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2522 ตั้งตำบลดอนเตย แยกออกจากตำบลนาทม[7]
 • วันที่ 22 เมษายน 2535 แยกพื้นที่ตำบลนาทม ตำบลดอนเตย และตำบลหนองซน อำเภอบ้านแพง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาทม[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านแพง
 • วันที่ 9 กันยายน 2536 โอนพื้นที่หมู่ 4 บ้านโคกยาว (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองซน กิ่งอำเภอนาทม ไปขึ้นกับตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง[3]
 • วันที่ 1 มีนาคม 2537 กำหนดเขตตำบลหนองซน กิ่งอำเภอนาทม โดยตัดหมู่ที่ 4 เดิมไปขึ้นกับตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง[8]
 • วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะกิ่งอำเภอนาทม อำเภอบ้านแพง เป็น อำเภอนาทม[2]
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอนาทม ตำบลหนองซน ให้มีเขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน ตำบลนาทม ให้มีเขตการปกครองรวม 15 หมู่บ้าน และตำบลดอนเตย ให้มีเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน[9]
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2562 แยกพื้นที่บ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซน ตั้งเป็นหมู่ที่ 14 บ้านนาดีพัฒนา[10]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอนาทมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาทม (Na Thom) 15 หมู่บ้าน
2. หนองซน (Nong Son) 14 หมู่บ้าน
3. ดอนเตย (Don Toei) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนาทมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองซนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเตยทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาทม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 12. April 22, 1992.[ลิงก์เสีย]
 2. 2.0 2.1 2.2 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. September 26, 1997.
 3. 3.0 3.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอนาทม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (131 ง): 3. September 9, 1993.
 4. "ประกาศ เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอในมณฑลอุดร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 42 (0 ก): 268–269. January 24, 1925.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (60 ง): 3188–3193. December 9, 1947.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพง กิ่งอำเภอนาหว้า อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (62 ง): 1728–1733. June 13, 1978.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (122 ง): 2668–2670. July 24, 1979.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลหนองซน กิ่งอำเภอนาทม และตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (17 ง): 6–12. March 1, 1994.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (35 ง): 6–15. May 1, 2003.
 10. "ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (83 ง): 160–161. October 31, 2019.