อำเภอโกสัมพีนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอโกสัมพีนคร
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Kosamphi Nakhon
คำขวัญ: 
ป่าสวยน้ำใส กล้วยไข่แสนหวาน แม่ปิงไหลผ่าน อุทยานคลองวังเจ้า ชาวเขามากมี โบราณคดีลือเลื่อง เมืองแห่ง
สาวงาม นามโกสัมพีนคร
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอโกสัมพีนคร
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอโกสัมพีนคร
พิกัด: 16°37′54″N 99°20′54″E / 16.63167°N 99.34833°E / 16.63167; 99.34833
ประเทศ ไทย
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด489.400 ตร.กม. (188.958 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด28,227 คน
 • ความหนาแน่น57.68 คน/ตร.กม. (149.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 62000
รหัสภูมิศาสตร์6211
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอโกสัมพีนคร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอโกสัมพีนครตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอโกสัมพีนครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลโกสัมพี ตำบลเพชรชมภู และตำบลลานดอกไม้ตก ออกมาโดยตั้งเป็น กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโกสัมพีนคร ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอโกสัมพีนครแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โกสัมพี (Kosamphi) 25 หมู่บ้าน
2. เพชรชมภู (Phet Chomphu) 9 หมู่บ้าน
3. ลานดอกไม้ตก (Lan Dokmai Tok) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอโกสัมพีนครประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกสัมพีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเพชรชมภูทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ตกทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (ตอนพิเศษ 18 ง): 20. June 26, 1996.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. August 24, 2007.