ข้ามไปเนื้อหา

วนอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อุทยานแห่งชาตินายูงน้ำโสม คลอบคลุมพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดอุดรธานี,จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่281,875ไร่(451ตร.กม.) ที่ทำการตั้งอยู่บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อุทยานฯแห่งนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ ส่วนแรกเทือกเขาภูย่าอู่คลอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านผือ,อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมีภูย่าอู่สูง588เมตรสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นน้ำตกสามเทพ(มีน้ำไหลตลอดทั้งปี),น้ำตกตาดน้อย(มีน้ำไหลตลอดทั้งปี),ถ้ำเกิ้ง,ผาแดง,จุดชมวิวภูนกกระบาและน้ำตกยูงทอง เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพานและภูย่าอู มีลำน้ำไหลผ่านโขดหินสลับซับซ้อนสวยงาม ท่ามกลาง ความเขียวขจีของแมกไม้นานาพันธุ์ น้ำตกยูงทองเป็นน้ำตกสูง 3 ชั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีประมาณ 103 กม. การเดินทางจากตัวจังหวัดอุดรธานี ผ่านเข้าอำเภอบ้านผือและอำเภอน้ำโสม เมื่อถึงอำเภอน้ำโสมจะมีทางแยกจากหมู่บ้านน้ำซึม หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สามเหลี่ยม" ต่อไปอีกประมาณ 17 กม.ก็จะถึงทางแยกไปอุทยานแห่งชาตินายูงน้ำโสม ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางของ รพช. ตลอดสายและมีสภาพดี ส่วนที่2เทือกเขาภูก้อน,ภูหมอกบ่วาย,ภูผาห้วยหินขาว,ภูหลวงนาแค,ภูหลวงห้วยเดื่อ คลอบคลุมพื้นที่อำเภอน้ำโสม,อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี/อำเภอปากชม จังหวัดเลย/อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี มียอดเขาที่สำคัญคือ ภูหมากขี่สูง992เมตร ภูหมอกบ่วายสูง1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นยอดภูสูงสุดของอุทยานฯ แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี มีน้ำตกหลายแห่งเช่น น้ำตกห้วยอ้อ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกคำพม่า,น้ำตกห้วยป่าชี และจุดชมทะเลหมอกภูหมอกบ่วาย