อำเภอแก่งกระจาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอแก่งกระจาน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Kaeng Krachan
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
คำขวัญ: 
พะเนินทุ่งสูงตระหง่าน ตระการตา
ทอทิพย์ ป่าดงดิบอุทยาน
แก่งกระจานเขื่อนดิน
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอแก่งกระจาน
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอแก่งกระจาน
พิกัด: 12°54′27″N 99°38′53″E / 12.90750°N 99.64806°E / 12.90750; 99.64806
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด2,500.478 ตร.กม. (965.440 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด33,615 คน
 • ความหนาแน่น13.44 คน/ตร.กม. (34.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 76170
รหัสภูมิศาสตร์7608
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน หมู่ที่ 1
ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

แก่งกระจาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่อาณาเขตมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี และมีอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าตะวันตก มีเขาสูงสุดในอุทยานคือ เขางะงันนิยวกตอง สูง 1,507 เมตร ซึ่งเป็นเขาในป่าลึกคนเข้าถึงน้อย และค่อนข้างยากลำบากมากในการเดินทางขึ้นไป[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอแก่งกระจานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่ายาง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองอำเภอท่ายาง ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแก่งกระจาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ปีถัดมา[1]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง ขึ้นเป็น อำเภอแก่งกระจาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2536 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[2]

 • วันที่ 16 สิงหาคม 2520 ตั้งตำบลแก่งกระจาน แยกออกจากตำบลสองพี่น้อง[3]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2521 ตั้งตำบลวังจันทร์ แยกออกจากตำบลวังไคร้[4]
 • วันที่ 7 มกราคม 2531 แยกพื้นที่ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง และตำบลวังจันทร์ อำเภอท่ายาง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแก่งกระจาน[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอท่ายาง
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2531 ตั้งตำบลป่าเด็ง แยกออกจากตำบลสองพี่น้อง[5]
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแก่งกระจาน[6] ในท้องที่กิ่งอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2534 โอนพื้นที่หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ในขณะนั้น) ของตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง มาขึ้นกับตำบลสองพี่น้อง กิ่งอำเภอแก่งกระจาน[7]
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 กำหนดเขตตำบลสองพี่น้อง กิ่งอำเภอแก่งกระจาน โดยตัดหมู่ที่ 10 เดิมของตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง มาขึ้นกับตำบลสองพี่น้อง กิ่งอำเภอแก่งกระจาน และกำหนดให้เป็นพื้นที่หมู่ 11 บ้านห้วยไผ่ ตำบลสองพี่น้อง กิ่งอำเภอแก่งกระจาน[8]
 • วันที่ 9 ตุลาคม 2535 ตั้งตำบลพุสวรรค์ แยกออกจากตำบลวังจันทร์[9]
 • วันที่ 17 กันยายน 2536 ตั้งตำบลห้วยแม่เพรียง แยกออกจากตำบลสองพี่น้อง[10]
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 ยกฐานะกิ่งอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง ขึ้นเป็น อำเภอแก่งกระจาน[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 2,500.478 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,562,799 ไร่ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแก่งกระจานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แก่งกระจาน (Kaeng Krachan) 14 หมู่บ้าน
2. สองพี่น้อง (Song Phi Nong) 8 หมู่บ้าน
3. วังจันทร์ (Wang Chan) 8 หมู่บ้าน
4. ป่าเด็ง (Pa Deng) 10 หมู่บ้าน
5. พุสวรรค์ (Phu Sawan) 6 หมู่บ้าน
6. ห้วยแม่เพรียง (Huai Mae Phriang) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแก่งกระจานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งกระจานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองพี่น้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าเด็งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุสวรรค์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแม่เพรียงทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแก่งกระจาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (5 ง): 110. January 7, 1988.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลำทับ อำเภอร่องคำ อำเภอเวียงแหง อำเภอนาโยง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านหลวง อำเภอกะพ้อ อำเภอศรีบรรพต อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองสูง อำเภอสบเมย อำเภอเมยวดี อำเภอโคกเจริญ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอผาขาว อำเภอวังหิน อำเภอดอนพุด อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอห้วยคต พ.ศ. ๒๕๓๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (179 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-3. November 3, 1993.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (75 ง): 3407–3409. August 16, 1977.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (35 ง): 879–881. March 21, 1978.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (234 ง): (ฉบับพิเศษ) 69-75. December 27, 1988.
 6. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (25 ง): 1309. February 13, 1990.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (189 ง): 10767. October 29, 1991.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (22 ง): 1558–1566. February 11, 1992.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (131 ง): (ฉบับพิเศษ) 90-97. October 9, 1992.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (139 ง): (ฉบับพิเศษ) 6-10. September 17, 1993.