อำเภอแก่งกระจาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอแก่งกระจาน
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอแก่งกระจาน
พะเนินทุ่งสูงตระหง่าน ตระการตา
ทอทิพย์ ป่าดงดิบอุทยาน
แก่งกระจานเขื่อนดิน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอแก่งกระจาน
อักษรโรมัน Amphoe Kaeng Krachan
จังหวัด เพชรบุรี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 2,500.478 ตร.กม.
ประชากร 33,160 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น 13.26 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 7608
รหัสไปรษณีย์ 76170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน หมู่ที่ 1
ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
พิกัด 12°54′27″N 99°38′53″E / 12.90750°N 99.64806°E / 12.90750; 99.64806
โทรศัพท์ 0 3245 9118
โทรสาร 0 3245 9118

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอแก่งกระจาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่อาณาเขตมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 2,500.478 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,562,799 ไร่ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ในอดีตแก่งกระจานเป็นพื้นที่ในเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอท่ายาง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง กิ่งอำเภอแก่งกระจาน ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531[1] ประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง และตำบลวังจันทร์ ต่อมามีการจัดตั้งตำบลในเขตกิ่งอำเภอแก่งกระจานเพิ่มขึ้นอีก 3 ตำบล ดังนี้

  • วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2531 จัดตั้งตำบลป่าเด็ง โดยแยกพื้นที่การปกครองออกจากตำบลสองพี่น้อง
  • วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 จัดตั้งตำบลพุสวรรค์ โดยแยกพื้นที่การปกครองออกจากตำบลวังจันทร์
  • วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 จัดตั้งตำบลห้วยแม่เพรียง โดยแยกพื้นที่การปกครองออกจากตำบลสองพี่น้อง

และในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2536 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอแก่งกระจานขึ้นเป็น อำเภอแก่งกระจาน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแก่งกระจานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แก่งกระจาน (Kaeng Krachan) 14 หมู่บ้าน
2. สองพี่น้อง (Song Phi Nong) 8 หมู่บ้าน
3. วังจันทร์ (Wang Chan) 8 หมู่บ้าน
4. ป่าเด็ง (Pa Deng) 10 หมู่บ้าน
5. พุสวรรค์ (Phu Sawan) 6 หมู่บ้าน
6. ห้วยแม่เพรียง (Huai Mae Phriang) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแก่งกระจานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งกระจานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองพี่น้องทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าเด็งทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุสวรรค์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแม่เพรียงทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแก่งกระจาน เล่มที่ ๑๐๕ ตอนที่ ๕ ง ประกาศวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ หน้าที่ ๑๑๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/005/110.PDF