อำเภอท่าศาลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับท่าศาลา ในความหมายอื่น ดูที่ ท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา
แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นอำเภอท่าศาลา
โมคลานตั้งก่อน ทรัพยากรมากหลาย
หาดทรายรี หม้อดีบ้านยิง
มิ่งเมืองมหาวิทยาลัย น้ำใสปลาสด งดงามน้ำใจ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอท่าศาลา
อักษรโรมัน Amphoe Tha Sala
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 363.891 ตร.กม.
ประชากร 111,879 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 307.45 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 8008
รหัสไปรษณีย์ 80160
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 1 ถนนศรีท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
พิกัด 8°40′0″N 99°55′54″E / 8.66667°N 99.93167°E / 8.66667; 99.93167
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7552 1490, 0 7552 1491
หมายเลขโทรสาร 0 7552 1049

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอท่าศาลา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอท่าศาลาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอท่าศาลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 110 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่าศาลา (Tha Sala) 15 หมู่บ้าน
2. กลาย (Klai) 12 หมู่บ้าน
3. ท่าขึ้น (Tha Khuen) 15 หมู่บ้าน
4. หัวตะพาน (Hua Taphan) 9 หมู่บ้าน
5. สระแก้ว (Sa Kaeo) 11 หมู่บ้าน
6. โมคลาน (Mokkhalan) 15 หมู่บ้าน
7. ไทยบุรี (Thai buri) 10 หมู่บ้าน
8. ดอนตะโก (Don tako) 6 หมู่บ้าน
9. ตลิ่งชัน (Taling Chan) 9 หมู่บ้าน
10. โพธิ์ทอง (Pho Thong) 8 หมู่บ้าน
 แผนที่

หมายเลขที่ขาดไป ปัจจุบันคือตำบลในอำเภอนบพิตำ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอท่าศาลาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอท่าศาลา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 ท่าศาลา 32,895 32,723 32,455 32,180 31,895 31,692 31,566 31,436 31,565
2 โมคลาน 14,220 14,107 13,949 13,865 13,705 13,537 13,352 13,241 13,190
3 ท่าขึ้น 13,712 13,670 13,615 13,544 13,476 13,388 13,367 13,302 13,293
4 สระแก้ว 8,949 9,007 8,988 8,999 8,992 8,946 8,904 8,897 8,933
5 โพธิ์ทอง 8,900 8,848 8,809 8,673 8,560 8,469 8,350 8,273 8,177
6 กลาย 8,681 8,647 8,633 8,638 8,547 8,460 8,428 8,452 8,465
7 ตลิ่งชัน 8,617 8,541 8,472 8,434 8,326 8,179 8,191 8,095 7,986
8 ไทยบุรี 7,053 7,012 7,036 7,048 7,015 6,953 6,819 6,670 6,641
9 ดอนตะโก 5,058 5,037 4,970 4,973 4,901 4,869 4,845 4,866 4,874
10 หัวตะพาน 4,982 4,973 4,952 4,941 4,910 4,925 5,012 4,938 4,882
รวม 113,067 112,565 111,879 111,295 110,327 109,418 108,834 108,170 108,006

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมขนส่งของอำเภอท่าศาลาเป็นการคมนาคมทางบก มีทางหลวงสายต่าง ๆ เป็นเส้นทางติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอำเภอได้สะดวกโดยแยกออกเป็น

ทางอากาศ[แก้]

อำเภอท่าศาลา ห่างจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ประมาณ 15 กม. ปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และไทยไลออน์แอร์ ให้บริการบินตรงสู่กรุงเทพฯ รวม 13 เที่ยวบินต่อวัน หรือ 91 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์

ทางรถยนต์[แก้]

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (ถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย) โดยเริ่มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลี้ยวซ้ายสู่อำเภอขนอม สิชล ท่าศาลา และนครศรีธรรมราช

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • โบราณสถานโมคลาน เดิมเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายขนาดใหญ่มาก่อน อายุ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12–14 ต่อมาเทวสถานแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไป จนสมัยอยุธยากลุ่ม ชุมชนได้มาสร้างวัดขึ้นใหม่ จนปี 2480 มีพระมาสร้างเป็นสำนักสงฆ์และเป็นวัด หลักฐานที่ ยังคงมีอยู่ให้เห็น ได้แก่ แนวเสาหิน หินแกะสลักกรอบประตูอาคาร ธรณีประตู ชิ้นส่วนโยนิ และศิวลึงค์ สระน้ำโบราณ แท่นตั้งเทวรูป กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2518
 • โบราณสถานตุมปัง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโบราณสถานอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ร่วมสมัยกับโบราณสถานโมคลาน เพียงแต่ที่ "โมคลาน" เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ส่วน "ตุมปัง" เป็นโบราณสถานแห่งพุทธศาสนานิกายมหายาน ปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้ได้ขุดแต่งอย่างเป็นระบบแล้ว สามารถเข้าชมได้โดยติดต่อโครงการโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายสีขาวสวยงาม น้ำทะเลใสสะอาด ในเขตอำเภอท่าศาลา เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหาดทรายแก้วและหาดทรายแก้วรีสอร์ท
 • หาดชมเล หาดเราะวาริน หาดซันไรท์ มีหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดแนวชายหาด ยามเช้าสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมาก
 • อุทยานแห่งชาติเขานัน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอนบพิตำ อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สลับซับซ้อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และประกอบไปด้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญ และมีค่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกสุนันทา (น้ำตกเขานัน) น้ำตกกรุงนาง น้ำตกคลองเผียน ถ้ำกรุงนาง น้ำตกเขาใด เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 272,500 ไร่ หรือ 436 ตารางกิโลเมตร
 • หาดท่าสูงบน

โรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
 • โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
 • โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
 • โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
 • โรงเรียนอุบลวิทยา
 • โรงเรียนท่าศาลา
 • โรงเรียนปทุมมานุกูล
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8
 • โรงเรียนบ้านท่าสูง
 • โรงเรียนปัญญาสารธรรม
 • โรงเรียนสตรีดำรงเวท

สถาบันระดับอุดมศึกษา[แก้]

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร คำว่า "วลัยลักษณ์" เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งอยู่ในเขตตำบลไทยบุรี และตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

โรงพยาบาล[แก้]

 • โรงพยาบาลท่าศาลา
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กำลังก่อสร้าง)

ธนาคาร[แก้]