รายชื่อวรรณคดีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อวรรณคดีของไทย ซึ่งเป็นงานเขียนหรือวรรณกรรมไทยที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระ และมีคุณค่าทางวรรณศิลป์

วรรณคดีไทยเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์ เป็นผลงานเขียนที่เกิดขึ้นก่อนสมัยรัชกาลที่ 7


[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]


[แก้]

[แก้]

[แก้]

ทางน้ำ

[แก้]

[แก้]

  • ปุณโณวาทคำฉันท์
  • ปฐมสมโพธิกถา โดย [สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส]
  • ปลาบู่ทอง

[แก้]

[แก้]

มหามาศ

[แก้]

  • ยวนพ่ายโคลงดั้น
  • ยอพระกลิ่น
  • ยุขัน

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ศกุนตลา
  • ศรีธนญชัย
  • ศรีปราชญ์

[แก้]

[แก้]

[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • เปลื้อง ณ นคร. ประวัติวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช (พิมพ์ครั้งที่ 12) พ.ศ. 2544.