อำเภอจะแนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอจะแนะ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Chanae
คำขวัญ: 
ดินแดนรอยเท้าหลวงพ่อเพชร เจ็ดสายน้ำตกสวย
เมืองรวยผลไม้ ไอร์บือแตล่องแก่ง
แหล่งบอนหลากสี คู่บารมีช้างเผือก
แผนที่จังหวัดนราธิวาส เน้นอำเภอจะแนะ
แผนที่จังหวัดนราธิวาส เน้นอำเภอจะแนะ
พิกัด: 6°5′54″N 101°41′36″E / 6.09833°N 101.69333°E / 6.09833; 101.69333
ประเทศ ไทย
จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่
 • ทั้งหมด607.2 ตร.กม. (234.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด39,517 คน
 • ความหนาแน่น65.08 คน/ตร.กม. (168.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 96220
รหัสภูมิศาสตร์9612
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอจะแนะ เลขที่ 156
หมู่ที่ 3 ถนนจะแนะ-ดุซงญอ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จะแนะ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอจะแนะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอจะแนะเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลจะแนะ อำเภอระแงะ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอจะแนะ[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2526 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ยกฐานะกิ่งอำเภอแห่งนี้ขึ้นเป็น อำเภอจะแนะ[2] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ปีเดียวกัน

 • วันที่ 7 ตุลาคม 2518 ตั้งตำบลดุซงญอ แยกออกจากตำบลจะแนะ[3]
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2525 ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ ท้องที่อำเภอระแงะ[4]
 • วันที่ 23 มิถุนายน 2526 แยกพื้นที่ตำบลจะแนะ และตำบลดุซงญอ จากอำเภอระแงะ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอจะแนะ[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอระแงะ
 • วันที่ 23 มิถุนายน 2530 ตั้งตำบลผดุงมาตร แยกออกจากตำบลดุซงญอ[5]
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2530 ยกฐานะกิ่งอำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ เป็น อำเภอจะแนะ[2]
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2531 ตั้งตำบลช้างเผือก แยกออกจากตำบลจะแนะ[6]
 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 แยกหมู่บ้านมะนังกาแยง หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านละหาร[7] โดยกำหนดให้เป็นหมู่ที่ 11 ของตำบลจะแนะ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอจะแนะแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน ได้แก่

1. จะแนะ (Chanae) 11 หมู่บ้าน
2. ดุซงญอ (Dusong Yo) 8 หมู่บ้าน
3. ผดุงมาตร (Phadung Mat) 6 หมู่บ้าน
4. ช้างเผือก (Chang Phueak) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอจะแนะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจะแนะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดุซงญอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผดุงมาตรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างเผือกทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งเป็นกิ่งอำเภอจะแนะ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (114 ง): 2233. July 12, 1983.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก): (ฉบับพิเศษ) 19-23. March 25, 1979.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (207 ง): 2482–2484. October 7, 1975.
 4. "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขดุซงญอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (146 ง): 4096. October 12, 1982.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 104 (118 ง): 4225–4229. June 23, 1987.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (143 ง): (ฉบับพิเศษ) 58-64. August 31, 1988.
 7. "ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (87 ง): 105–108. November 14, 2019.