อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ที่ตั้งจังหวัดน่าน
พื้นที่548,125 ไร่ (877 ตารางกิโลเมตร)
จัดตั้งอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา
ผู้เยี่ยมชม13,858 [1] (2554)
หน่วยราชการสำนักอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน และอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งต้นน้ำลำธาร พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในอดีต ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือใต้ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดน่าน ระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 300-1,674 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยมี “ยอดดอยวาว” ความสูง 1,674 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย ได้แก่ ลำน้ำสมุน ลำน้ำสะเนียน ลำน้ำวาว ลำน้ำยาว ลำน้ำพี้ ลำน้ำตึม ลำน้ำสีพัน ลำน้ำไสล ลำน้ำระพี และลำน้ำคาง เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ 8 องศาเซสเซียส และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41 องศาเซสเซียส

การเดินทาง[แก้]

จากตัวอำเภอเมืองน่าน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 ไปยังอำเภอท่าวังผาแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-สองแคว) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1082 (นาหนุน-สบขุ่น) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 27 แยกขวามือเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ

สถานที่ติดต่อ[แก้]

ที่ทำการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

โทรศัพท์: 08-9999-2420, 08-0131-1395

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]