ข้ามไปเนื้อหา

ศาลไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาลไทย อำนาจตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อำนาจตุลาการนั้นเป็นสาขาหนึ่งของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ไทยในฐานะประมุขแห่งรัฐทรงใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาล และศาลปฏิบัติการในพระปรมาภิไธย (พระมหากษัตริย์ไทย)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งใช้ในปัจจุบัน มาตรา 188 ถึงมาตรา 214 ศาลไทยมีสี่ประเภทดังต่อไปนี้[1]

ประเทศไทยใช้กฎหมายระบบซีวิลลอว์ (Civil law) ดังนั้น คำตัดสิน คำพิพากษา และคำตัดสินของศาลไทย จึงไม่ได้เป็นทั้งกฎหมายไทยและบ่อเกิดของกฎหมายไทย หากเป็นแต่การปรับใช้กฎหมายเท่านั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. "รัฐธรรมนูญไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 ระบุถึงศาลอะไรไว้บ้าง - ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์". 2019-10-07.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]