อำเภอนายูง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำเภอนายูง
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอนายูง
คำขวัญ: 
ทิวทัศน์สวย กล้วยผลดก น้ำตกยูงทอง ธรรมะใฝ่ปอง ถิ่นทองนายูง
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°53′48″N 102°9′0″E / 17.89667°N 102.15000°E / 17.89667; 102.15000
อักษรไทยอำเภอนายูง
อักษรโรมันAmphoe Na Yung
จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด524.0 ตร.กม. (202.3 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด28,823 คน
 • ความหนาแน่น55.00 คน/ตร.กม. (142.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์41380
รหัสภูมิศาสตร์4122
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอนายูง เลขที่ 171
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอนายูง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนายูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

 • ก่อน 2496 อำเภอนายูง อยู่ในเขตการปกครองของ ตำบลน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2496 ตั้งตำบลนายูง แยกออกจากตำบลน้ำโสม[1]
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2512 แยกพื้นที่ตำบลน้ำโสม ตำบลหนองแวง และตำบลนายูง อำเภอบ้านผือ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำโสม ขึ้นกับอำเภอบ้านผือ[2][3]
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2513 ตั้งตำบลนางัว แยกออกจากตำบลหนองแวง และตำบลน้ำโสม[4]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ตั้งตำบลนาแค แยกออกจากตำบลนายูง[5]
 • วันที่ 16 มกราคม 2516 จัดตั้งสุขาภิบาลนางัว ในท้องที่บางส่วนของตำบลนางัว[6]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2517 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ เป็น อำเภอน้ำโสม[7]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2527 กระทรวงมหาดไทยประกาศตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอน้ำโสม โดยแบ่งแยกท้องที่บางส่วนจากตำบลนายูงออกมาตั้งเป็น "ตำบลโนนทอง" โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 โอนจาก หมู่ที่ 6 (บ้านวังเลา) ตำบลนายูง , หมู่ที่ 2 โอนจาก หมู่ที่ 14 (บ้านโสมสวรรค์) ตำบลนายูง , หมู่ที่ 3 โอนจาก หมู่ที่ 7 (บ้านเชียงดี) ตำบลนายูง , หมู่ที่ 4 โอนจาก หมู่ที่ 8 (บ้านกุดเชือม) ตำบลนายูง , หมู่ที่ 5 โอนจาก หมู่ที่ 10 (บ้านท่าโปงทอง) ตำบลนายูง ,หมู่ที่ 6 โอนจาก หมู่ที่ 9 (บ้านปากเจียง) ตำบลนายูง , หมู่ที่ 7 โอนจาก หมู่ที่ 12 (บ้านโนนทอง) ตำบลนายูง และ หมู่ที่ 8 โอนจาก หมู่ที่ 11 (บ้านสมประสงค์ เดิมชื่อบ้านหนองใหญ่) ตำบลนายูง
 • วันที่ 30 กันยายน 2528 กระทรวงมหาดไทยประกาศตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่อำเภอน้ำโสม โดยแบ่งแยกท้องที่บางส่วนจากตำบลน้ำโสม และ ตำบลนาแค ออกมาตั้งเป็น "ตำบลบ้านก้อง" โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 โอนจาก หมู่ที่ 5 (บ้านก้อง) ตำบลน้ำโสม , หมู่ที่ 2 โอนจาก หมู่ที่ 7 (บ้านห้วยลาด) ตำบลน้ำโสม , หมู่ที่ 3 โอนจาก หมู่ที่ 14 (บ้านโนนเมือง) ตำบลน้ำโสม , หมู่ที่ 4 โอนจาก หมู่ที่ 6 (บ้านห้วยไฮ) ตำบลน้ำโสม , หมู่ที่ 5 โอนจาก หมู่ที่ 5 (บ้านนาตูม) ตำบลนาแค ,หมู่ที่ 6 โอนจาก หมู่ที่ 3 (บ้านนาคำ) ตำบลนาแค และ หมู่ที่ 7 โอนจาก หมู่ที่ 8 (บ้านนาคำน้อย) ตำบลนาแค
 • วันที่ 1 มกราคม 2531 กระทรวงมหาดไทยประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนายูง โดยให้ความสำคัญว่า เนื่องด้วยอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก ท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลจากอำเภอ เจ้าหน้าที่ออกตรวตตราดูแลทุกข์สุขของราษฎรไม่ทั่วถึง สภาพท้องที่โดยทั่วๆ ไป เชื่อว่าจะเจริญต่อไปภายหน้า เพื่อประโยชน์ในการปกครองและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในท้องที่ จึงแบ่งท้องที่อำเภอน้ำโสม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ 1 แห่ง ให้เรียกชื่อว่า "กิ่งอำเภอนายูง" มีเขตการปกครองรวม 4 ตำบล คือ ตำบล ตำบลนายูง ตำบลบ้านก้อง ตำบลนาแค และ ตำบลโนนทอง ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ตำบลบ้านก้อง ให้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2538 ตั้งกิ่งอำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นอำเภอนายูง ให้มีเขตตามเขตกิ่งอำเภอเดิมแยกออกจากเขตอำเภอที่กิ่งอำเภอนั้นเคยอยู่ในเขตปกครอง


รายนามนายอำเภอ[แก้]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอนายูง และวาระการดำรงตำแหน่ง

1. นาย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ตั้งแต่ ถึง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอนายูงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 42 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตำบลนายูง (Na Yung) 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนายูง

หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย

หมู่ที่ 4 บ้านปากราง

หมู่ที่ 5 บ้านนาต้อง

หมู่ที่ 6 บ้านนาสมนึก

หมู่ที่ 7 บ้านชุมพล

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเวียงงาม

หมู่ที่ 9 บ้านนายูง

หมู่ที่ 10 บ้านนาคลัง


2. ตำบลบ้านก้อง (Ban Kong) 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านก้อง

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลาด

หมู่ที่ 3 บ้านโนนเมือง

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไฮ

หมู่ที่ 5 บ้านนาตูม

หมู่ที่ 6 บ้านนาคำ

หมู่ที่ 7 บ้านนาคำน้อย

หมู่ที่ 8 บ้านนาชมภู

หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งศรีทอง

หมู่ที่ 10 บ้านนาคำน้อย

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งศรีทอง

หมู่ที่ 12 บ้านนาคำ

หมู่ที่ 13 บ้านนาคำน้อย

3. ตำบลนาแค (Na Khae) 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาแค

หมู่ที่ 2 บ้านเพิ่ม

หมู่ที่ 3 บ้านวังแข้

หมู่ที่ 4 บ้านคีรีวงกต

หมู่ที่ 5 บ้านวังบง

หมู่ที่ 6 บ้านโนนศิลา

หมู่ที่ 7 บ้านเพิ่ม

หมู่ที่ 8 บ้านคีรีวงกต

4. ตำบลโนนทอง (Non Thong) 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวังเลา

หมู่ที่ 2 บ้านโสมสวรรค์

หมู่ที่ 3 บ้านเชียงดี

หมู่ที่ 4 บ้านกุดเซือม

หมู่ที่ 5 บ้านท่าโปงทอง

หมู่ที่ 6 ปากเจียง

หมู่ที่ 7 บ้านโนนทอง

หมู่ที่ 8 บ้านสมประสงค์

หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง

หมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง

หมู่ที่ 11 บ้านเมืองทอง

ประวัติหมู่บ้าน[แก้]

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนายูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโนนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนทองทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลนายูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านก้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแคทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขประกาศแบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง และกิ่งอำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภาวาปี อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง อำเภอบ้านตุง กิ่งอำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนางัว กิ่งอำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 7. [7]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาวง อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอนตาล อำเภอชาติตระการ อำเภอภูเรือ อำเภอเคียนซา อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอน้ำยืน พ.ศ. ๒๕๑๗