อำเภอสบเมย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอสบเมย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Sop Moei
แม่น้ำสาละวินที่หมู่บ้านแม่สามแลบชายแดนไทย
แม่น้ำสาละวินที่หมู่บ้านแม่สามแลบชายแดนไทย
คำขวัญ: 
สุดแดนสาละวิน แดนดินพริกกะเหรี่ยง
ลือเลี่องครูบาผาผ่า งามตาแม่น้ำเงา
ขุนเขาธรรมชาติ ใจสะอาดคนสบเมย
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นอำเภอสบเมย
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นอำเภอสบเมย
พิกัด: 17°57′43″N 97°56′0″E / 17.96194°N 97.93333°E / 17.96194; 97.93333
ประเทศ ไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,412.7 ตร.กม. (545.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด45,694 คน
 • ความหนาแน่น32.35 คน/ตร.กม. (83.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 58110
รหัสภูมิศาสตร์5806
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอสบเมย หมู่ที่ 1 ถนนแม่สะเรียง-แม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สบเมย (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอสบเมยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูเขาในเขตตำบลแม่คะตวน

ประวัติ[แก้]

เดิมอำเภอสบเมยเป็นส่วนหนึ่งของตำบลกองก๋อย ตำบลแม่ยวม และตำบลแม่คะตวน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2520 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลแม่ยวม รวมตั้งเป็นตำบลสบเมย[1] สบเมย มาจากคำว่า “สบ” หมายถึง การพบกัน การบรรจบ ปลายสุดแม่น้ำหรือปากน้ำ และคำว่า “เมย” หมายถึง ชื่อแม่น้ำเมย ที่ใช้แบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทยในจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน บางส่วนกับสหภาพเมียนมา ซึ่งไหลมาบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน ที่บ้านสบเมยหมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ประเทศสหภาพเมียนมา

ในปี พ.ศ. 2526 ราษฎรในพื้นที่ได้ยื่นเรื่องราวต่อราชการ ขอให้ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่ตำบลแม่คะตวน โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าราษฎรทั้งสามตำบล ได้แก่ ตำบลแม่คะตวน ตำบลกองก๋อย และตำบลสบเมย เป็นตำบลที่อยู่ไกลท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากตัวอำเภอ เจ้าหน้าที่มีโอกาสตรวจเยี่ยมเยือนดูแลทุกข์สุขของราษฎรน้อยมาก เพราะทางคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งอาจเป็นการเสียหายในด้านการปกครอง ประกอบกับหมู่บ้านดังกล่าวมีโอกาสที่จะเจริญในอนาคต เพราะราษฎรอาศัยอยู่กันหนาแน่นมาก และมีพื้นที่ทำมาหากินได้ โดยเฉพาะมีทรัพยากรทางธรรมชาติ พอที่จะยกระดับการครองชีพของราษฎรทั้งสามตำบลดังกล่าวนี้ให้ดียิ่งขึ้น จึงแนะนำประชุมชี้แจงร่วมกับทางอำเภอแม่สะเรียง รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ขอจัดตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอขึ้น และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 จึงแยกออกมาเป็น กิ่งอำเภอสบเมย[2] ซึ่งตั้งตามชื่อตำบลสบเมยและแม่น้ำที่บรรจบแม่น้ำสาละวินที่บ้านสบเมย โดยตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอสบเมยที่โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า (หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คะตวน) และได้ย้ายส่วนราชการ  มาปฏิบัติราชการ ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอสบเมยแห่งใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สวด ในปี พ.ศ. 2528

ในท้ายปี พ.ศ. 2527 ได้ตั้งตำบลแม่สวด โดยแยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลแม่คะตวน ในปี พ.ศ. 2527[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการตั้งตำบลเพิ่มอีก 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สามแลบ โดยแยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลสบเมย และตั้งตำบลป่าโปง โดยแยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลกองก๋อย ภายในวันเดียวกัน[4] เนื่องจากหลักเกณฑ์ต้องมีตำบลไม่น้อยกว่า 5 ตำบล ในปี พ.ศ. 2532 ได้แก้ไขชื่อหมู่บ้านในตำบลแม่สามแลบ (ตั้งใหม่) ให้มีความถูกต้อง[5] ก่อนที่จะยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสบเมย[6] โดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 โดยมีการปกครองทั้งหมด 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่คะตวน ตำบลกองก๋อย ตำบลสบเมย ตำบลแม่สวด ตำบลป่าโปง และตำบลแม่สามแลบ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสบเมยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 58 หมู่บ้าน

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[7]
1. สบเมย Sop Moei
12
8,788
2. แม่คะตวน Mae Khatuan
8
6,363
3. กองก๋อย Kong Koi
9
5,616
4. แม่สวด Mae Suat
12
8,124
5. ป่าโปง Pa Pong
7
4,153
6. แม่สามแลบ Mae Sam Laep
10
14,095

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสบเมยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบเมยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่คะตวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองก๋อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สวดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าโปงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สามแลบทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (60 ง): 2706–2708. วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสบเมย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (57 ง): 1279. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-04. สืบค้นเมื่อ 2022-05-30. วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (130 ง): 3372–3374. วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2527
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง กิ่งอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (171 ง): (ฉบับพิเศษ) 62-74. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2531
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง และกิ่งอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (55 ง): 2575–2577. วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2532
 6. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลำทับ อำเภอร่องคำ อำเภอเวียงแหง อำเภอนาโยง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านหลวง อำเภอกะพ้อ อำเภอศรีบรรพต อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองสูง อำเภอสบเมย อำเภอเมยวดี อำเภอโคกเจริญ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอผาขาว อำเภอวังหิน อำเภอดอนพุด อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอห้วยคต พ.ศ. 2536" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (พิเศษ 179 ง): 1–3. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2022-05-30. วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
 7. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.