อำเภอสบเมย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอสบเมย
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นอำเภอสบเมย
สุดแดนสาละวิน แดนดินพริกกะเหรี่ยง
ลือเลี่องครูบาผาผ่า งามตาแม่น้ำเงา
ขุนเขาธรรมชาติ ใจสะอาดคนสบเมย
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอสบเมย
อักษรโรมัน Amphoe Sop Moei
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,412.7 ตร.กม.
ประชากร 35,070 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 24.82 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 5806
รหัสไปรษณีย์ 58110
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสบเมย หมู่ที่ 1 ถนนแม่สะเรียง-แม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
พิกัด 17°57′43″N 97°56′0″E / 17.96194°N 97.93333°E / 17.96194; 97.93333
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 8077
หมายเลขโทรสาร 0 5361 8077

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอสบเมย (คำเมือง: Lanna-Sop Moei.png) เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอสบเมยตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอสบเมยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 58 หมู่บ้าน

1. สบเมย (Sop Moei) 12 หมู่บ้าน
2. แม่คะตวน (Mae Khatuan) 8 หมู่บ้าน
3. กองก๋อย (Kong Koi) 9 หมู่บ้าน
4. แม่สวด (Mae Suat) 12 หมู่บ้าน
5. ป่าโปง (Pa Pong) 7 หมู่บ้าน
6. แม่สามแลบ (Mae Sam Laep) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอสบเมยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบเมยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่คะตวนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองก๋อยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สวดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าโปงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สามแลบทั้งตำบล