รายชื่อวันสำคัญของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วันหยุดราชการในประเทศไทยมักกำหนดโดยรัฐบาลไทย และส่วนใหญ่สังเกตการณ์ทั้งฝ่ายสาธารณะและส่วนบุคคล โดยทั่วไป มีวันหยุดราชการ 19 วัน แต่อาจมีเพิ่มเติมตามประกาศคณะรัฐมนตรีไทย ส่วนการสังเกตการณ์อื่น ทั้งทางการและไม่ทางการ ท้องที่และสากล มักสังเกตการณ์ตามแบบของตนทั่วประเทศ

วันหยุดราชการทั้งหมดจัดโดยหน่วยงานของรัฐ ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีวันหยุดธนาคาร ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากของรัฐบาล ธุรกิจภาคเอกชนต้องมีวันหยุดอย่างน้อย 13 วันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งรวมไปถึงวันแรงงานแห่งชาติ แต่สามารถเลือกที่จะตามแบบใดก็ได้[1] ถ้าวันหยุดอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ จะมีการหยุดเพิ่มในวันทำงานอีกหนึ่งวัน[2]

วันหยุดราชการ[แก้]

ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีวันหยุดราชการอยู่ 19 วันที่จัดโดยคณะรัฐมนตรี:[3]

วันที่ ชื่อ หมายเหตุ
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่[4] ฉลองวันเริ่มต้นปีใหม่ทั้งปฏิทินสุริยคติไทยและปฏิทินกริกอเรียน ใน พ.ศ. 2432–2484 วันนี้จัดขึ้นในวันที้ 1 เมษายน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (กุมภาพันธ์)a วันมาฆบูชา[4]b พิธีของชาวพุทธ เพื่อรำลึกวันที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงสอนโอวาทปาติโมกข์
6 เมษายน วันจักรี[4] ระลึกถึงการก่อตั้งราชวงศ์จักรีและกรุงเทพมหานครโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชใน พ.ศ. 2325 รู้จักกันเป็นทางการว่า วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
13–15 เมษายน เทศกาลวันสงกรานต์[4] ปีใหม่ไทย ประชาชนหลายคนเดินทางกลับบ้านไปรวมญาติมิตรและครอบครัว วันแรกมีชื่อว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่สองคือ วันเนา และวันที่สามคือ วันเถลิงศก ในวันที่ 14 ถือเป็นวันครอบครัว
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล รำลึกการครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2562 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของพระองค์ใน พ.ศ. 2493 เคยจัดในวันที่ 5 พฤษภาคม แล้วยกเลิกใน พ.ศ. 2560 และจัดตั้งใหม่ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เริ่มใช้อย่างเป็นทางการใน 2563)[5][3]
พฤษภาคม, วันที่ตามกำหนด แรกนาขวัญและวันพืชมงคล[4]c พิธีให้พรแก่ชาวนาของประเทศ มีชื่อทางการว่า วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็นวันชาวไร่ (Farmer's Day) วันที่ในแต่ละปีจะกำหนดและประกาศโดยสำนักพระราชวัง
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (พฤษภาคม)a วันวิสาขบูชาb[4] พิธีของชาวพุทธ เพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน วันนี้ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติด้วย (National Tree Day)
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รำลึกวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีใน พ.ศ. 2521[6]
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รำลึกวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2495
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (กรกฎาคม)a วันอาสาฬหบูชา[4]b พิธีของชาวพุทธ รำลึกถึงธัมมจักกัปปวัตนสูตร วาทกรรมแรกของพระพุทธเจ้า
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (กรกฎาคม)a วันเข้าพรรษา[4]bc พิธีของชาวพุทธ เป็นวันเริ่มจำวัด
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง[4] รำลึกวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน พ.ศ. 2475 และเป็นวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รำลึกวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรใน พ.ศ. 2559
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช[4] รำลึกวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2453
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[4] รำลึกวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรใน พ.ศ. 2470 ถือเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทางสหประชาชาติยกย่องพระองค์จากผลงานในด้านปฐพีศาสตร์โดยการตั้งวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก (World Soil Day)[7]
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ[4] ระลึกถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกใน พ.ศ. 2475
31 ธันวาคม วันสิ้นปี[4] วันสุดท้ายตามปฏิทินสุริยคติ
 • ^a วันหยุดตามปฏิทินจันทรคติไทย
 • ^b ห้ามขายของมึนเมาทุกชนิดในวันหยุดศาสนาพุทธ ยกเว้นร้านปลอดภาษีในท่าอากาศยานนานาชาติ[8]
 • ^c ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ถือเป็นหยุด และภาคเอกชนมักไม่ถือเป็นวันหยุด

ก่อนปี 2559 เคยมีวันหยุดราชการแค่ 16 วัน[4] หลังพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสวรรคต มีการปรับปรุงรายชื่อวันหยุดโดยคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560[9]

ตรุษจีน, อีดิลฟิฏร์ และอีดิลอัฎฮา เป็นวันหยุดในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสตูล (ดูที่ § วันอื่น ๆ).[10] เจ้าหน้าที่รัฐบาลภายใต้กระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการอาจหยุดในวันกองทัพไทย (18 มกราคม) และวันครู (16 มกราคม) เช่นกัน (ดู § วันที่สังเกตการณ์ของชาติ)

วันหยุดธนาคาร[แก้]

วันหยุดของสถาบันการเงินจัดตั้งโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากวันหยุดของรัฐบาล ตรงที่ทางธนาคารไม่หยุดในวันพืชมงคลและวันเข้าพรรษา แต่ยังคงหยุดในวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม; ดูที่ § วันที่สังเกตการณ์ของชาติ) จนถึง พ.ศ. 2559 มีวันหยุดกลางปีของธนาคารในวันที่ 1 กรกฎาคม (ถ้าวันนั้นไม่ตรงกับช่วงสุดสัปดาห์)[11] (ก่อน พ.ศ. 2550 วันเข้าพรรษายังคงเป็นวันหยุด) วันตรุษจีน, อีดิลฟิฏร์ และอีดิลอัฎฮา เป็นวันหยุดของสถาบันการเงินในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสตูล ถ้าวันนั้นไม่ตกอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุด[12]

วันที่สังเกตการณ์ของชาติ[แก้]

วันเหล่านี้ ถูกกำหนดโดยรัฐบาล แต่ไม่ถือเป็นวันหยุด และบางเทศกาลจะจัดแค่ภาคเฉพาะ[13]

วันที่ ชื่อ ตั้งแต่ หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันเด็กแห่งชาติ 2509 มีการฉลองทั่วไป โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐบาล โดยมีกิจกรรมหลายอย่างให้เด็ก ๆ ได้เล่น โดยจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ตอนแรกเคยอยู่ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมตั้งแต่ พ.ศ. 2498–2507
13 มกราคม วันการบินแห่งชาติ 2538 เริ่มในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537[14]
14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 2533 สนับสนุนการรักษาผืนป่าของชาติและต่อต้านการทำลายป่า[15] เริ่มในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2533[16]
16 มกราคม วันครู 2500 ยกย่องคุณครูทั่วประเทศ โรงเรียนถือเป็นวันหยุด โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2499[17]
18 มกราคม วันกองทัพไทย 2503 รำลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่ออุปราชพม่าในสงครามยุทธหัตถีที่เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. 2136 เริ่มจัดตั้งแต่ พ.ศ. 2550[18] จัดในวันที่ 8 เมษายนตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง 2523 (ปัจจุบันเป็นวันครบรอบการก่อตั้งกระทรวงกลาโหม); จัดในวันที่ 25 มกราคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2524–2549[19][20]
2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2538 รำลึกถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตรกังหันน้ำชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรใน 2536 เริ่มจัดในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537[21]
3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก 2501 รำลึกการก่อตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยจัดพิธีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เริ่มเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[22][23]
24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ มีการยกย่องศิลปินแห่งชาติ และเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์ 2510 เริ่มในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510[24]
13 มีนาคม วันช้างไทย 2542 ถูกเสนอแนะโดยมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย และส่งให้คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย (the Coordinating Subcommittee for the Conservation of Thai Elephants) ที่เลือกวันนี้เพราะทางกรมป่าไม้เลือกช้างขาวเป็นสัตว์ประจำชาติไทยในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2506 เริ่มในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541[25]
31 มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 2536 รำลึกวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535[26][27]
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน 2522 รำลึกการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกใน พ.ศ. 2471
2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย 2538 รำลึกวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ 2548 เริ่มในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548[28]
8 เมษายน วันสถาปนากระทรวงกลาโหม 2524 เริ่มในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2523[29]
9 เมษายน วันกองทัพอากาศ 2541 วันก่อตั้งกองทัพอากาศไทยใน พ.ศ. 2480 เริ่มในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541[30]
10 เมษายน วันยางพาราแห่งชาติ 2548 เริ่มในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547[31]
25 เมษายน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2548 รัฐพิธี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคตใน พ.ศ. 2148 เริ่มในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548[32]
30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2523
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ[12] 2515 ตรงกับวันแรงงานนานาชาติ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ และภาคเอกชนถือเป็นวันหยุด เริ่มในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515[33]
10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 2540 รำลึกถึงเหตุเพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ พ.ศ. 2536 จังหวัดนครปฐม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2540[34][35]
10 พฤษภาคม วันป่าชายเลนแห่งชาติ 2563 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก และส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในวันที่ 3 มีนาคม 2563[36]
14 พฤษภาคม วันอนุรักษ์ควายไทย 2560 เริ่มในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560[37]
30 พฤษภาคม วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2545 รัฐพิธี เริ่มขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545[38]
9 มิถุนายน วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 2558 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรสวรรคตใน พ.ศ. 2489 เริ่มขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558[39]
25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ 2546 รำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับเหรียญทองจาก ICCIDD ใน พ.ศ. 2540 เริ่มต้นในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545[40]
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ รำลึกวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (ภู่) ใน พ.ศ. 2329
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ 2542 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงร่วมวาทกรรมสาธารณะกับกลุ่มภาษาไทยของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505
1 สิงหาคม วันสตรีไทย 2546 ยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เริ่มในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[41]
16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย 2538 วันรำลึกผลของสงครามในสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2538[42]
18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2525 รำลึกการคาดคะเนและทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2411 เริ่มในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525[43]
9 กันยายน วันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลก 2538 เริ่มในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538[44]
19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย 2538 เริ่มในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2538[45]
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ รำลึกวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
20 กันยายน วันอนุรักษ์รักษาดูคลองแห่งชาติ 2538 เริ่มในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2538[46]
24 กันยายน วันมหิดล รำลึกวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทยสมัยใหม่"
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย 2560 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ธงชาติไทยแบบปัจจุบันใน พ.ศ. 2460 เริ่มในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559[47]
1 ตุลาคม วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2557 รัฐพิธี เริ่มในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[48] เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556[49]
14 ตุลาคม วัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย 2546 รำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลา เริ่มในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546[50]
17 ตุลาคม วันตำรวจ 2560 เคยจัดในวันที่ 13 ตุลาคม (ตั้งแต่ 2458-2559)
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 2533 รำลึกวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เริ่มในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2533[51]
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2533 เริ่มในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533[52]
21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2532 เริ่มในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532[53]
วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก 2556 เริ่มในวันที่ 15 มกราคม 2556[54]
25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2546 รำลึกวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2468 เริ่มในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546[55]
27 พฤศจิกายน วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ 2545 เริ่มในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545[56]
1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ 2544 รำลึกวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ[57] เริ่มในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544[58]
4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย 2534 เริ่มในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534[59]
16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ 2529 รำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงได้รับเหรียญทองจากการแข่งเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง 1967
28 ธันวาคม วันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รำลึกการครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2311

วันอื่น ๆ[แก้]

วันที่ ชื่อ หมายเหตุ
4 มกราคม วันทหารม้า ชาวไทยเห็นความสำคัญของความกล้าหาญในบ้านพรานนกในสมัยอยุธยาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีขณะดำรงตำแหน่งเป็นพระยาวชิรปราการ
17 มกราคม วันโคนมแห่งชาติ เป็นการเริ่มต้นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2503 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2530[60]
วันแรกในปฏิทินจีน (มกราคม,กุมภาพันธ์) วันตรุษจีน ทำพิธีโดยไทยเชื้อสายจีน และเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชน มักฉลองเป็นเวลาสามวัน เริ่มในวันก่อนวันสิ้นปีจีน เป็นวันหยุดในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล[61] และสงขลา[62]
2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ
10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน วันก่อตั้งกองอาสารักษาดินแดน
14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ วันหยุดตะวันตก อุทิศแด่ความรัก เป็นวันสำคัญที่จะแต่งงาน[63][64]
25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
5 มีนาคม วันนักข่าว
แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (พฤษภาคม–มิถุนายน)a วันอัฐมีบูชา พิธีของชาวพุทธ รำลึกวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
วันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจีน วันไหว้ขนมจ้าง เทศกาลจีน
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งคณะลูกเสือแห่งชาติใน พ.ศ. 2454
วันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน (สิงหาคม)a วันสารทจีน เรียกเป็นวันสารทจีน เพื่อแยกความแตกต่างกับวันสารทไทย (ดูด้านล่าง)
4 กันยายน วันเรือดำน้ำไทย[65]
15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี
วันที่ 15 เดือน 8 ตามปฏิทินจีน (กันยายน)a วันไหว้พระจันทร์ เทศกาลจีน
แรม 15 ค่ำ เดือน 10 (กันยายน–ตุลาคม)a วันสารทไทย ส่วนใหญ่ฉลองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1–9 เดือน 9 ตามปฏิทินจีน (กันยายน–ตุลาคม)a เทศกาลกินเจ มักตรงกับวันสารทไทย ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างปฏิทินจันทรคติไทยกับจีน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ตุลาคม)a มหาปวารณา/วันออกพรรษาb เป็นวันที่ช่วงเข้าพรรษาสิ้นสุดลงและเริ่มต้นทอดกฐินในวันถัดมา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (พฤศจิกายน)a วันลอยกระทง หรือเทศกาลยี่เป็งในจังหวัดเชียงใหม่
20 พฤศจิกายน วันกองทัพเรือ วันก่อตั้งกองทัพเรือไทยใน พ.ศ. 2449
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส วันหยุดของชาวคริสต์ ฉลองวันประสูติของพระเยซู
1 เชาวาล ตามปฏิทินอิสลาม วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันหยุดของชาวมุสลิม ฉลองการสิ้นสุดของเราะมะฎอน ถือเป็นวันหยุดในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล[61] และสงขลา[62]
10 ซุลฮิจญะฮ์ ตามปฏิทินอิสลาม วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) วันหยุดของชาวมุสลิม รำลึกความตั้งใจของอิบรอฮีมในการเชือดพลีอิสมาอีลเพื่อทดสอบการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ ถือเป็นวันหยุดในจังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล[61] และสงขลา[62]
 • ^a จัดตามปฏิทินจันทรคติไทยหรือจีน
 • ^b ห้ามขายของมึนเมาทุกชนิดในวันหยุดศาสนาพุทธ ยกเว้นร้านปลอดภาษีในท่าอากาศยานนานาชาติ[8]

ดูเพิ่ม[แก้]

วันหยุด
ประเทศไทย

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, 1998
 2. บุษกร หวังวิไล. "กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ: วันหยุดชดเชย (Designation of public workdays and holidays: compensatory holidays)". Secretariat of the Cabinet website. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 16 January 2014. สืบค้นเมื่อ 20 April 2012.
 3. 3.0 3.1 "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 136 (Special 135D): 1–2. 27 May 2019. สืบค้นเมื่อ 5 December 2019.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 "กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ: วันหยุดราชการประจำปี (Designation of public workdays and holidays: annual public holidays)". Secretariat of the Cabinet website. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 16 January 2014. สืบค้นเมื่อ 20 April 2012.
 5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2560" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 134 (Special 112D). 24 April 2017. สืบค้นเมื่อ 5 December 2019.
 6. "NEW QUEEN'S BIRTHDAY DESIGNATED AS PUBLIC HOLIDAY". Khaosod English. 2019-05-14. สืบค้นเมื่อ 2019-05-15.
 7. "World Soil Day 5 December". United Nations. สืบค้นเมื่อ 8 December 2019.
 8. 8.0 8.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558, 2015
 9. "Two new holidays announced; May 5 dropped". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ 16 April 2017.
 10. "การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี เพิ่มเติม (Designation of additional annual public holidays)". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 28 July 2014.
 11. Charuvastra, Teeranai (5 September 2018). "Mid-Year Thai Bank Holiday Abolished". Khaosod English. สืบค้นเมื่อ 6 September 2018.
 12. 12.0 12.1 "List of Legal Holidays to be Observed by the Bank of Thailand and Financial Institutions in Thailand During the Year 2016". Bank of Thailand website. Bank of Thailand. สืบค้นเมื่อ 5 October 2016.
 13. Office of the National Culture Commission (August 2006). "วันสำคัญทางวัฒนธรรมและวันหยุดราชการปีพ.ศ. ๒๕๕๐ (ปีกุน)" [Cultural observances and public holidays, B.E. 2550 (year of the pig)]. Office of the National Culture Commission. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2 February 2009.
 14. "เรื่อง ขอให้พิจารณากำหนด "วันการบินแห่งชาติ" (13 มกราคม)". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 15. "ขออนุมัติให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ". The Secretariat of the Cabinet. สืบค้นเมื่อ 19 May 2019.
 16. "เรื่อง ขออนุมัติให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 17. "ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันครู วันกสิกร และวันแพทย์" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 73 (103): 3688. 11 December 1956. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 18. "เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 19. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 97 (94): 1. 19 June 1980. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 20. "เรื่อง วันกองทัพไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 21. "เรื่อง การสถาปนา "วันนักประดิษฐ์"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 22. "เรื่อง กำหนดวันทหารผ่านศึก". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 23. "เรื่อง ขอให้ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 24. "เรื่อง ขอกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์ของชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 25. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันช้างไทย" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 115 (49D): 1. 28 June 1998. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 26. "เรื่อง กำหนดวันเนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันสำคัญของชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 27. "เรื่อง พระราชสมัญญามหาราช แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 28. "เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน เป็น "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 29. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันกองทัพไทย และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 97 (94): 1. 19 June 1980. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 30. "เรื่อง ขอกำหนดให้วันที่ 9 เมษายน เป็นวันกองทัพอากาศ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 31. "เรื่อง การจัดงานวันยางพาราแห่งชาติปี 2547". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 32. "เรื่อง การกำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 33. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดวันแรงงานแห่งชาติ" (PDF). Royal Thai Government Gazette. 89 (61): 45. 16 April 1972. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 34. 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
 35. หนังสือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ รส 0611/1455 เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
 36. "คนรักษ์ป่าเฮ!! ครม. ประกาศเห็นชอบให้ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันป่าชายเลนแห่งชาติ"". Department of Marine and Coastal Resources. สืบค้นเมื่อ 11 May 2021.
 37. "เรื่อง การพิจารณากำหนด "วันอนุรักษ์ควายไทย"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 38. "เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 39. "เรื่อง การกำหนดวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 40. "เรื่อง กำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 41. "เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 42. "เรื่อง การจัดงานครบ 50 ปี วันสันติภาพ 16 สิงหาคม 2538". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 43. "เรื่อง พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันวิทยาศาสตร์ไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 44. "เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น"วันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลก"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 45. "เรื่อง วันพิพิธภัณฑ์ไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 46. "เรื่อง รายงานผลการสัมมนาผู้นำท้องถิ่นริมคลองแสนแสบและคลองรังสิต". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 47. "เรื่อง การฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 48. "เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 49. "เรื่อง การกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันรัฐพิธี". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 50. "เรื่อง วัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 51. "เรื่อง วันพยาบาลแห่งชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 52. "เรื่อง ขออนุมัติในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 53. "เรื่อง วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 54. "เรื่อง การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นวันสำคัญของชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 55. "เรื่อง ขอกำหนดวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เป็นวันสำคัญของไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 56. "เรื่อง วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 57. "Man of many talents". Prince Damrong. Ministry of Interior (Thailand). 5 March 2010. สืบค้นเมื่อ 4 October 2013.
 58. "เรื่อง ขอให้กำหนดวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น ""วันดำรงราชานุภาพ""". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 59. "เรื่อง การกำหนดวันสิ่งแวดล้อมไทย". Secretariat of the Cabinet website. สืบค้นเมื่อ 1 June 2019.
 60. "ประวัติความเป็นมา การจัดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ"". dpo.go.th. Bangkok: Dairy Farming Promotion Organization of Thailand. n.d. สืบค้นเมื่อ 18 July 2018.
 61. 61.0 61.1 61.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕
 62. 62.0 62.1 62.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๖
 63. Frederickson, Terry (14 February 2014). "Thailand does Valentine's like nowhere else". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ 30 April 2018.
 64. "Thailand in the mood for love as Valentine's Day fever sweeps the nation". The Straits Times. AFP. 14 February 2017. สืบค้นเมื่อ 30 April 2018.
 65. Panrak, Patcharapol (16 September 2015). "Hoping again to become submariners, navy celebrates Submarine Day". Pattaya Mail. สืบค้นเมื่อ 6 September 2018.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]