รายชื่อวันสำคัญของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อวันสำคัญของไทย

วันหยุดราชการ[แก้]

วันสำคัญทางพุทธศาสนา[แก้]

ดูบทความหลักที่: วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ[แก้]

วันการศึกษานอกโรงเรียน[แก้]

วันการศึกษานอกโรงเรียน เริ่มจากมติที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากนานาชาติว่าด้วยการไม่รู้หนังสือ เมื่อปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ดังกล่าวนี้ทำให้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กำหนดวันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็นวัน International Literacy Day

พ.ศ. 2522 รัฐบาลจัดนิทรรศการ "วันการศึกษานอกโรงเรียน" และยังกำหนด Internationnal Literacy Day ให้เป็น วันการศึกษานอกโรงเรียน ของไทยเช่นกัน

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. แล้วแต่สำนักพระราชวังกำหนดวันอุดมฤกษ์
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และ๑๓ ตุลาคม)
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม และ๑๓ ตุลาคม)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ ๕ ธันวาคม)
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  8. หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอา แรม 14 ค่ำ แทนแรม 15 ค่ำ; วันธรรมสวนะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ
  9. 28 ก.ย.ทุกปี “วันพระราชทานธงชาติไทย”