อำเภอซับใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอซับใหญ่
แผนที่จังหวัดชัยภูมิ เน้นอำเภอซับใหญ่
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอซับใหญ่
อักษรโรมัน Amphoe Sap Yai
จังหวัด ชัยภูมิ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 255.0 ตร.กม.
ประชากร 14,980 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 58.74 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3616
รหัสไปรษณีย์ 36130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ถนนหนองบัวระเหว-เทพสถิต ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
พิกัด 15°38′30″N 100°37′48″E / 15.64167°N 100.63000°E / 15.64167; 100.63000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4473 1059
หมายเลขโทรสาร 0 4473 1059

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอซับใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอซับใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

เดิมซับใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าสงวน ของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้ขอแยกตำบล จากการปกครองของตำบลหนองโดน มาเป็นตำบลท่ากูบ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2510 ได้ขอตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่าบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้ขอแยกตำบล จากตำบลท่ากูบ เป็นตำบลซับใหญ่ โดยมีนายสงัด มะเรืองศูนย์ เป็นกำนันประจำตำบล และได้จัดตั้งหมู่บ้านซับใหญ่ จากหมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูบ เป็นบ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลซับใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอซับใหญ่ ซึ่งแยกออกมาจาก อำเภอจัตุรัส ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลซับใหญ่ ตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอซับใหญ่ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอซับใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ซับใหญ่ (Sap Yai) 14 หมู่บ้าน
2. ท่ากูบ (Tha Kup) 12 หมู่บ้าน
3. ตะโกทอง (Tako Thong) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอซับใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากูบทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทองทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอซับใหญ่ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
1 ซับใหญ่ 6,923 6,838 6,758 6,732 6,669 6,550 6,420 6,354 6,309
2 ท่ากูบ 4,785 4,727 4,708 4,639 4,549 4,517 4,403 4,367 4,299
3 ตะโกทอง 3,566 3,549 3,514 3,464 3,393 3,373 3,370 3,337 3,321
รวม 15,274 15,114 14,980 14,835 14,611 14,440 14,193 14,058 13,929

การสาธารณสุข[แก้]

ท้องที่อำเภอซับใหญ่ประกอบด้วยสถานบริการสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่

  • โรงพยาบาลซับใหญ่ (ขนาด 30 เตียง)
  • สถานีอนามัยท่ากูบ บริการครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากูบทั้งตำบลและตำบลซับใหญ่บางส่วน
  • สถานีอนามัยตะโกทอง บริการครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะโกทองทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยมศึกษา[แก้]

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม (เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3)

อ้างอิง[แก้]