อำเภอวังสามหมอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอวังสามหมอ
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอวังสามหมอ
เมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่
น้ำใสไหลหลาก มากด้วยปูปลา
ประเพณีล้ำค่า ภูผาป่าสมบูรณ์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอวังสามหมอ
อักษรโรมัน Amphoe Wang Sam Mo
จังหวัด อุดรธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 727.3 ตร.กม.
ประชากร 58,365 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 80.24 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4110
รหัสไปรษณีย์ 41280
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
พิกัด 16°56′59″N 103°25′43″E / 16.94972°N 103.42861°E / 16.94972; 103.42861
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4238 7722
หมายเลขโทรสาร 0 4238 7722

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

วังสามหมอ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนประจำอำเภอคือโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวังสามหมอตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวังสามหมอแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน

ตำบล[แก้]

1. หนองกุงทับม้า (Nong Kung Thap Ma) 11 หมู่บ้าน
2. หนองหญ้าไซ (Nong Ya Sai) 09 หมู่บ้าน
3. บะยาว (Ba Yao) 12 หมู่บ้าน
4. ผาสุก (Phasuk) 18 หมู่บ้าน
5. คำโคกสูง (Kham Khok Sung) 09 หมู่บ้าน
6. วังสามหมอ (Wang Sam Mo) 13 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน[แก้]

ในตำบลวังสามหมอ มีหมู่บ้าน

 • บ้านหนองแวงโคก
 • บ้านหนองแวงเจริญ
 • บ้านโนนเสถียร
 • บ้านนาคูณ
 • บ้านศรีคูณเมือง
 • บ้านวังสามหมอพัฒนา
 • บ้านดงเย็น
 • บ้านสมนรินทร์
 • บ้านโนนผักหอม
 • บ้านโนนสะอาด
 • บ้านหัวนาคำ
 • บ้านหนองลุมพุก
 • บ้านท่าเยี่ยม

ตำบลบะยาว

 • บ้านบะยาว
 • บ้านาแก
 • บ้านนานกชุม
 • บ้านนาตาด
 • บ้านโคกสวาง
 • บ้านโคกเล้า
 • บ้านดงง่ามน้อย
 • บ้านน้อยพัฒนา
 • บ้านภูดิน
 • บ้านนาชุมพร

ตำบลผาสุก

 • บ้านผาสุก
 • บ้านคำไฮ
 • บ้านคำยาง
 • บ้านคำน้อย
 • บ้านดงกลาง
 • บ้านคำจวง
 • บ้านน้อยมาลีสถาพร
 • บ้านคำน้อยใหม่ไทยเจริญ
 • บ้านวังทอง
 • บ้านผาทอง
 • บ้านดานใหญ่
 • บ้านคำยางน้อย
 • บ้านสุมณฑา
 • บ้านคำไฮน้อย
 • บ้านสมสวัสดิ์
 • บ้านยางเจริญ
 • บ้านดงเศรษฐี
 • บ้านดงสวรรค์

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวังสามหมอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลวังสามหมอ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวังสามหมอ
 • เทศบาลตำบลลำพันชาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสามหมอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวังสามหมอ)
 • เทศบาลตำบลผาสุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาสุกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบะยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบะยาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำโคกสูงทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวและงานประเพณีประจำปี[แก้]

 1. เจ้าพ่อศาลหลักเมืองอำเภอวังสามหมอ
 2. อนุสรณ์สถานตำนานรักท้าวเฮ้ากับพระธิดาคำบาง แห่งวังสามหมอ
 3. วัดผาสุการาม ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันตกของหมู่บ้านผาสุก ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 4. วัดป่าคุนารักษ์วราราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 5. งานบุญเดือนสี่หรือว่าบุญเผวส วัดบูรพา ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 6. สวนสาธราณะหนองแวงโคก ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 7. งานบุญบั้งไฟกือ (บั้งไฟ 10 ล้าน) จัดบริเวณเขื่อนลำพันชาด ในวันที่ 20-25 พฤษภาคมของทุกปี
 8. งานสถาปนาอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทตำนานความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี
 9. เขื่อนลำพันชาด
 10. วนอุทยานวังสามหมอ
 11. สะพานข้ามลำน้ำปาว เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสะอาด(ไลหลอด)ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

บุคคลผู้มีชื่อเสียง[แก้]

สุดารัตน์ บุตรพรหม ตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้าน