อำเภอแม่วงก์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอแม่วงก์
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอแม่วงก์
เขาแม่กระทู้เด่นสง่า น้ำตกแม่เรวา
แสนสวย มากด้วยผลิตภัณฑ์ดี เขียวขจี
พรรณไม้ หลากหลายวัฒนธรรม
งามล้ำอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอแม่วงก์
อักษรโรมัน Amphoe Mae Wong
จังหวัด นครสวรรค์
รหัสทางภูมิศาสตร์ 6013
รหัสไปรษณีย์ 60150
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 766.8 ตร.กม.
ประชากร 53,017 คน (พ.ศ. 2559)
ความหนาแน่น 69.49 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ถนนเขาชนกัน-ลานสัก ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150
พิกัด 15°46′52″N 99°31′9″E / 15.78111°N 99.51917°E / 15.78111; 99.51917
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5623 8040-1
หมายเลขโทรสาร 0 5623 8040

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอแม่วงก์ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอแม่วงก์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกฟูก เหมาะแก่การเกษตรจำพวกพืชไร่ ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำสะแกกรัง ลักษณะลาดเอียงจากตะวันตกมาตะวันออกโดยมีทิวเขาชนกันกั้นกลางในเขตอำเภอ และมีทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นเหมือนกำแพงขนาดใหญ่ทางตะวันตก ทำให้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน่ำลำธารของสาขาแม่น้ำสะแกกรังและเป็นเขตป่าอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศ ทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี และอุทยานแห่งชาติคลองลานในจังหวัดกำแพงเพชร

ภูมิอากาศ[แก้]

มีลักษณะร้อนชื้นกึ่งสะวันนาเนื่องจากอยู่ในเขตเงาฝนของทิวเขาถนนธงชัย จึงมีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นเด่นชัด ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ส่วนฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 15.3 องศาเซลเซียส และช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 41.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 28.31 องศาเซลเซียส

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอแม่วงก์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แม่วงก์ (Mae Wong) 9 หมู่บ้าน
2. แม่เล่ย์ (Mae Le) 26 หมู่บ้าน
3. วังซ่าน (Wang San) 14 หมู่บ้าน
4. เขาชนกัน (Khao Chon Kan) 17 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอแม่วงก์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่วงก์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เล่ย์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังซ่านทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาชนกันทั้งตำบล