อำเภอปางศิลาทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอปางศิลาทอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Pang Sila Thong
จุดชมวิวช่องเย็นในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จุดชมวิวช่องเย็นในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
คำขวัญ: 
ปางตาไวเลื่องลือแม่วงก์งาม
หินดาตกระเดื่องนามหมู่บ้านเด่น
โพธิ์ทองพืชพันธุ์งามนามร่มเย็น
ร่วมกันเป็นปางศิลาทองของกำแพง
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอปางศิลาทอง
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอปางศิลาทอง
พิกัด: 16°5′48″N 99°29′24″E / 16.09667°N 99.49000°E / 16.09667; 99.49000
ประเทศ ไทย
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่
 • ทั้งหมด755.981 ตร.กม. (291.886 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด30,319 คน
 • ความหนาแน่น40.11 คน/ตร.กม. (103.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 62120
รหัสภูมิศาสตร์6209
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง
เลขที่ 140 หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ปางศิลาทอง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร เดิมเป็นเขตท้องที่ของตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุงทั้งหมด ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอคลองขลุงในวันที่ 8 มิถุนายน 2536[1] และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 26 กันยายน 2540[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอปางศิลาทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอปางศิลาทอง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 แบ่งเขตท้องที่อำเภอคลองขลุง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปางศิลาทอง[1] มีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล คือ ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลหินดาต ตำบลปางตาไว ต่อมามีพระราชกฤษฏีกายกฐานะเป็น อำเภอปางศิลาทอง[2] มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2540

อำเภอปางศิลาทอง เป็นการนำชื่อของตำบลทั้ง 3 ตำบล คือ ตำบลปางตาไว (ปาง), ตำบลหินดาต (ศิลา), ตำบลโพธิ์ทอง (ทอง) แล้วนำมาประกอบกันเป็น "ปางศิลาทอง" ถือปรัชญาแห่งความสามัคคีธรรม หรือเป็นมงคลนามสืบไป ทำให้ทุกตำบลในอำเภอปางศิลาทองมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ อำเภอปางศิลาทอง

 • วันที่ 2 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลโพธิ์ทอง แยกออกจากตำบลวังไทร[3]
 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2524 ตั้งตำบลปางตาไว แยกออกจากตำบลโพธิ์ทอง[4]
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2528 ตั้งตำบลหินดาต แยกออกจากตำบลโพธิ์ทอง[5]
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2536 แยกพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลหินดาต และตำบลปางตาไว อำเภอคลองขลุง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอปางศิลาทอง[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอคลองขลุง
 • วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะกิ่งอำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง เป็น อำเภอปางศิลาทอง[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอปางศิลาทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 42 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โพธิ์ทอง (Pho Thong)
2. หินดาต (Hin Dat)
3. ปางตาไว (Pang Ta Wai)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอปางศิลาทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินดาตทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางตาไวทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปางศิลาทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (74 ง): 14. June 8, 1993.
 2. 2.0 2.1 2.2 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. September 26, 1997.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม และกิ่งอำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (171 ง): 3372–3387. October 2, 1979.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (120 ง): 2394–2406. July 21, 1981.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (152 ง): (ฉบับพิเศษ) 20-28. October 21, 1985.