ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)"

== ประวัติการทำงาน ==
* พ.ศ. 2484 เป็นอธิบดีกรมอัยการ
* พ.ศ. 2488 เป็นรัฐมนตรี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2488/A/047/509.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๙ ราย)]</ref>
* พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2489 ดำรงตำแหน่ง[[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)|รัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการ]] และเป็นนายกสภา[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] (นายกสภามหาวิทยาลัยลำดับที่ 3)
* พ.ศ. 2502 และ พ.ศ. 2506 เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
58,494

การแก้ไข