จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 – 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2472
ประเทศไทย
เสียชีวิต 29 กันยายน พ.ศ. 2549 (อายุ 76 ปี)
คู่สมรส ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุทธิพงษ์)
ศาสนา พุทธ

นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (15 ตุลาคม พ.ศ. 247229 กันยายน พ.ศ. 2549) เป็นอดีตองคมนตรี

ประวัติ[แก้]

นายจุลนภเป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ พลตรีพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับ ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (ธิดาเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ) สมรสกับพันตำรวจเอกหญิง ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุทธิพงษ์) ธิดานายแพทย์ พระชาญวิธีเวช (แสง สุทธิพงศ์) มีบุตรธิดา รวม 3 คน

นายจุลนภได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534

การศึกษา[แก้]

หน้าที่การงาน[แก้]

นายจุลนภเริ่มรับราชการที่กรมชลประทานตำแหน่งนายช่างตรี กองช่างกล ปี พ.ศ. 2494 หลังจากนั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเรื่อยมา จนเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2530 จากนั้นได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็นผู้ที่รับสนองพระราชดำริ ในเรื่องเกี่ยวกับการชลประทานและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2538

 • นายช่างพิเศษกรมชลประทาน (พ.ศ. 2509)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2530)
 • สมาชิกวุฒิสภา, กรรมาธิการการเกษตร, วุฒิสภา (พ.ศ. 2530 - 2534)
 • องคมนตรี[1]
 • ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]