จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 – 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2472
ประเทศไทย
เสียชีวิต 29 กันยายน พ.ศ. 2549 (76 ปี)
คู่สมรส ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุทธิพงษ์)
ศาสนา พุทธ

จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (15 ตุลาคม พ.ศ. 247229 กันยายน พ.ศ. 2549) เป็นอดีตองคมนตรี

ประวัติ[แก้]

นายจุลนภเป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ พลตรีพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับ ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (ธิดาเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ) สมรสกับพันตำรวจเอกหญิง ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สุทธิพงษ์) ธิดานายแพทย์ พระชาญวิธีเวช (แสง สุทธิพงศ์) มีบุตรธิดา รวม 3 คน

นายจุลนภได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534

การศึกษา[แก้]

หน้าที่การงาน[แก้]

นายจุลนภเริ่มรับราชการที่กรมชลประทานตำแหน่งนายช่างตรี กองช่างกล ปี พ.ศ. 2494 หลังจากนั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเรื่อยมา จนเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2530 จากนั้นได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็นผู้ที่รับสนองพระราชดำริ ในเรื่องเกี่ยวกับการชลประทานและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2538

 • นายช่างพิเศษกรมชลประทาน (พ.ศ. 2509)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • อ.พ.ก.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (พ.ศ. 2526 - 2530)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2530)
 • สมาชิกวุฒิสภา, กรรมาธิการการเกษตร, วุฒิสภา (พ.ศ. 2530 - 2534)
 • องคมนตรี[1]
 • ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา , นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐) เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานแครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๕ เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 5. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๘๓ เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๖๓, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๑
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ, เล่ม 113, ตอนที่ 12 ข, 21 มิถุนายน 2539, หน้า 63.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]