อำพน กิตติอำพน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อำพน กิตติอำพน
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.3
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
(5 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า สุรชัย ภู่ประเสริฐ
ถัดไป ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
(5 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ถัดไป อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (65 ปี)
คู่สมรส กษมน กิตติอำพน

อำพน กิตติอำพน (เกิด 10 ตุลาคม 2498) องคมนตรี,ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.[1],กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์[2]สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานและอดีตผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตาม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 183/2559 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[3]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี[4]และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[5]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ[6]นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยถึง 2 สมัย[7][8][9] ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.[10] ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.)[11] รองประธานกรรมการบริษัท ปตท.สผ. และ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท. สผ.[12] ประธานอ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนภาครัฐ[13] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[14] เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)[15]

เมื่อนับถึงปี 2558 อำพน ในฐานะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถือเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งซี 11 นานที่สุด อาวุโสสูงสุด ในบรรดาข้าราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง ยาวถึง 12 ปี ทำงานให้แก่ 7 รัฐบาล[16] 7 นายกรัฐมนตรี แต่ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เขาทำงานให้แก่ 3 นายกรัฐมนตรี ได้แก่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประวัติ[แก้]

อำพน กิตติอำพน เป็นบุตรชายคนที่ 4 ของ นายแพทย์กวี กิตติอำพน กับ นางวลี (สกุลเดิม เอื้อวิทยา) กิตติอำพน สำหรับพี่ชายอีก 3 คน คือ 1.นายแพทย์กิตติ กิตติอำพน 2.พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน อดีต นายกสภาสถาปนิก[17] และ 3.น.ท.ดร.กฤษณ์ กิตติอำพน (เสียชีวิต 8 ส.ค.2554)[18]

อำพนจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นได้ศึกษาต่อปริญญาโททางด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์ กลับมาสอบเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด้วยคะแนนสูงสุด เริ่มตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นหนึ่งในผู้แทนเจรจาการค้าที่ WTO กลุ่มแรก[19] และต่อมาได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่สหรัฐอเมริกา

ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนางกษมน (สกุลเดิม กิตะพานิชย์) มีบุตรชาย 2 คน คือ นายหริต กิตติอำพน และนายกิตพน กิตติอำพน[20]

หลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เป็นที่คาดการณ์ว่าดร.อำพน จะพ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่ ดร.อำพน ไม่ได้ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปลด ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จนเกษียณอายุราชการ ภายหลังเกษียณอายุราชการเขาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานและผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดร.อำพน นับว่าเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ทำงานให้แก่นายกรัฐมนตรีทั้งหมด 3 คน จำนวนมากรองจาก นาย สุรชัย ภู่ประเสริฐ อดีต เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ทำงานให้นายกรัฐมนตรีจำนวนมากที่สุด ทั้งหมด 4 คน

ในขณะที่ พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน พี่ชาย ดร.อำพน พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เขาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552[21]ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในปัจจุบัน

การศึกษา[แก้]

 • ปี 2529 ปริญญาเอก Applied Economics, Clemson University, South Coralina สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2522 ปริญญาโท Economics Policy and Planning, Northeastern University สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2520 ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

การทำงาน[แก้]

เริ่มเข้ารับราชการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2524 ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง ดร.มาลดี วสีนนท์ และต่อมาได้รับทุนการศึกษาของกระทรวงไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในขณะนั้น คือ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ในปี 2535 และทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ในปี 2537–2538 ในระหว่างปี 2538–2540 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนเกษตรในการเจรจาด้านสินค้าเกษตรของ WTO และ ASEAN[22] และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตร[23] ก่อนจะโอนย้ายจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งรวมระยะเวลา 6 ปี[24] มาเป็น "เลขาธิการคณะรัฐมนตรี" ในปี 2553[25] ตามคำเชิญของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ดร.อำพน กิตติอำพน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทการบินไทย 5 ปี นานที่สุดในประวัติศาสตร์การบินไทย และเคยเป็นประธานกรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด[26]

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่: 2542 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2544 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2545 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2546 ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2547 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2553- 2559 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แทนนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ)

ตำแหน่งกรรมการอื่น ๆ: 2552–2557 ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2548–2554 กรรมการบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 2548–2554 กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2556–2557 ประธานกรรมการบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด 2548–2553 กรรมการส่งเสริมการลงทุน 2554–2558 กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 2549–ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการฝึกอบรม: หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่น 3 (CIO), สำนักงานข้าราชการพลเรือนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 45, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร Innovation for Economic Development, Harvard Kennedy School, สหรัฐอเมริกา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 5/2005 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 80/2006 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ) ที่ ๘๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/004/T_0001.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/021/5.PDF
 4. http://www.cabinet.thaigov.go.th/iframe.php?url=http://www.cabinet.thaigov.go.th/aa_main21.htm
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/150/12.PDF
 7. https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Committee/Pages/CourtOfDirectors.aspx
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/112/2.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/156/5.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/178/1.PDF
 11. http://social.nesdb.go.th/social/Default.aspx?tabid=133
 12. http://www.pttep.com/th/aboutPttep_Overview_3.aspx?CatID=17
 13. http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=94:2011-07-02-02-19-44&catid=104:2011-06-29-15-03-32&Itemid=192
 14. http://www.senate.go.th/w3c/senate/senator.php
 15. http://thai-th.listedcompany.com
 16. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1471414342
 17. http://kpisociety.com/committee28.php
 18. http://wap.thairath.co.th/person/8544
 19. http://www.ryt9.com/s/cabt/162863
 20. http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2Iyd3dNekkzTURFMU9BPT0=
 21. สบร.ของบ1.4พันล้านดัน3โปรเจกท์ยักษ์
 22. พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา
 23. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=188896&key_word=&owner_dep=%A1%C9&meet_date_dd=1&meet_date_mm=1&meet_date_yyyy=2545&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=30&meet_date_mm2=10&meet_date_yyyy2=2545
 24. http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2547-11-02.html
 25. www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/103/15.PDF
 26. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000033181
 27. ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/017-1/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชยูิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย] หน้า ๓ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 28. ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00177223.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชยูิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย] หน้า ๑๐ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 29. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา หน้า ๑๗๒ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข, ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
 30. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/046/T_0001.PDF ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์] หน้า ๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข, ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ก่อนหน้า อำพน กิตติอำพน ถัดไป
สุรชัย ภู่ประเสริฐ 2leftarrow.png CabinetOffice.jpg
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
2rightarrow.png ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
วีรพงษ์ รามางกูร 2leftarrow.png Seal of the Bank of Thailand.svg
ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
(6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)
2rightarrow.png ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 2leftarrow.png Nesdb.jpg
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
2rightarrow.png อาคม เติมพิทยาไพสิฐ