กัมปนาท รุดดิษฐ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
กัมปนาท รุดดิษฐ์
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1 ปี 179 วัน

กษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557 – 21 ธันวาคม 2559 (2 ปี 143 วัน)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
ก่อนหน้า พลเอก ธีรชัย นาควานิช
ถัดไป พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
แม่ทัพภาคที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
ก่อนหน้า พลเอก ธีรชัย นาควานิช
ถัดไป พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2499 (61 ปี)
คู่สมรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2523 - 2559
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ หรือ บิ๊กโชย กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[1]องคมนตรี [2] ราชองครักษ์พิเศษ[3]ตุลาการศาลทหารสูงสุด[4] ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6]นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์[7]เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[8] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อดีต รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[9]ได้รับ พระราชทานยศ พลเอกในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าเป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[10]

ประวัติ[แก้]

เป็นบุตรของนายบุญช่วย กับ นางบุญล้อม รุดดิษฐ์ มีพี่น้อง 6 คน คือ

 • นางสาวครวญคำนึง รุดดิษฐ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ
 • นางชวาลา ปริยพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
 • พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ อดีตเสนาธิการทหารเรือ ราชองครักษ์เวร[11] และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557
 • พลอากาศตรี เชี่ยวชาญ รุดดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • นางสาวอมรรัตน์ รุดดิษฐ์ ถึงแก่กรรม

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ (ลูกบุญธรรมสุ่นชวดอิ้ง ไชยาคำ มีลูกบุญธรรมอีกหนึ่งคนชื่อฉอด ดิษยบุตร) อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตร 3 คน คือ

 • นายกรพัฒ รุดดิษฐ์
 • นายชัชนนท์ รุดดิษฐ์
 • นางสาวกมลนันท์ รุดดิษฐ์

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 รุ่นเดียวกับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก , พลเอก ธวัช สุกปลั่ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และพลโท ภัทรพล รักษนคร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

การรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2551 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี[12]
 • พ.ศ. 2552 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15[13]
 • พ.ศ. 2552 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์[14]
 • พ.ศ. 2554 รองแม่ทัพภาคที่ 1[15]
 • พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
 • พ.ศ. 2557 แม่ทัพภาคที่ 1[16]
 • พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก[17]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 2. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ราชกืจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๓๐๕ ง พิเศษ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/D/123/2.PDF
 6. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF
 8. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000053245
 9. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=728459
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๕ ตอน พิเศษ ๑๖๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๙๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๑๕๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘