เกษม จันทร์แก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกษม จันทร์แก้ว
องคมนตรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2564
(3 ปี 67 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 เมษายน พ.ศ. 2481 (86 ปี)
คู่สมรสฉลวย จันทร์แก้ว
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยรัฐโคโรลาโด (M.S.)
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Ph.D.)

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว (เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2481) เป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้[ต้องการอ้างอิง] ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์[1] รวมถึงหัวหน้าภาควิชา คณบดี และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[ต้องการอ้างอิง] ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีใน พ.ศ. 2564[2][3]

ประวัติ[แก้]

เกษมจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดตลิ่งชันใน พ.ศ. 2490 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามใน พ.ศ. 2498 จบชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศกใน พ.ศ. 2500 สำเร็จปริญญาตรีวนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2506 สำเร็จปริญญาโทสาขา Watershed Management จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดเมื่อ พ.ศ. 2508 และสำเร็จปริญญาเอกในสาขา Forest Hydrology จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันใน พ.ศ. 2518[4]

หลังจบการศึกษา เกษมเข้าเป็นอาจารย์ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนเกษียณอายุราชการ เกษมยังเคยเป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี[5], คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[ต้องการอ้างอิง], ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์พิเศษทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอก,[ต้องการอ้างอิง] ผู้ทรงคุณวุฒิหลายมหาวิทยาลัย,[ต้องการอ้างอิง] และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์[6] จนครบวาระในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560[7], มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร[8][9] และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์[10]

ผลงานของเกษมส่วนใหญ่เป็นด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ คือ งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม[ต้องการอ้างอิง] นอกจากนี้ เกษมยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่นสองสมัย (พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2539) จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เปิดประวัติ “เกษม จันทร์แก้ว” ผู้ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น องคมนตรี คนล่าสุด
 2. "ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 138 (พิเศษ 66 ง): 1. 2021-03-24. สืบค้นเมื่อ 2021-03-24.
 3. ในหลวง-พระราชินี เสด็จออกพร้อมเจ้าคุณพระฯ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ถวายสัตย์
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2548). ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก [1] เก็บถาวร 2011-02-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เข้าถึงเมื่อ 21-8-52
 5. ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๓ ง หน้า ๔, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (นายพินิติ รตะนานุกูล)
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏมหาสารคาม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี และสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๗ ง หน้า ๓, ๒๒ มกราคม ๒๕๔๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๙๕ ง หน้า ๔, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง หน้า ๗๕, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๖, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖