สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ที่ทำการ
เลขที่ 321 วังปารุสกวัน ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 [1]
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 มกราคม พ.ศ. 2497
เขตอำนาจ พื้นที่ภาคกลางประเทศไทย
งบประมาณ 621.1054 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
ผู้บริหารหลัก ธนากร บัวรัษฏ์, ผู้อำนวยการ
ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์, รองผู้อำนวยการ
รุ่งศักดิ์ ปิยะรัตน์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
http://www.nia.go.th

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยข่าวพลเรือนระดับชาติหน่วยเดียวของประเทศไทย มีผู้อำนวยการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติมีสำนักงานตั้งอยู่ภายในที่ดินของวังปารุสกวัน ที่ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เกิดขึ้นในช่วงที่ต่างประเทศเริ่มมีการพัฒนาองค์การข่าวกรองอย่างจริงจัง ทำให้รัฐบาลในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เล็งเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในทางปกติและทางลับ

รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง กรมประมวลราชการแผ่นดิน สังกัดทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497 โดยได้มีการแต่งตั้งให้พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น เป็นอธิบดีกรมประมวลราชการแผ่นดินคนแรก (อีกตำแหน่งหนึ่ง)

ต่อมาในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกรมประมวลราชการแผ่นดินเป็น กรมประมวลข่าวกลาง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2502 และมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในรัฐบาลของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2528 มีฐานะเป็นหน่วยข่าวแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]