เฉลิมชัย สิทธิสาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผู้บัญชาการทหารบก
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า ธีรชัย นาควานิช
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า ธีรชัย นาควานิช
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (59 ปี)
คู่สมรส เบญจวรรณ สิทธิสาท
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น เจี๊ยบ
สังกัด กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (ชื่อเล่น: เจี๊ยบ หรือ บิ๊กเจี๊ยบ, เกิด 20 ตุลาคม พ.ศ. 2500) เป็นผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 40 เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1] ตุลาการศาลทหารสูงสุด[2] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย[3] กรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559[4]กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[5] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว[6] กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[7] กรรมการ ธนาคารทหารไทย ราชองครักษ์เวร[8] อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[9]

ประวัติ[แก้]

เป็นบุตรของพันโท บุญโถม กับ นางจงจิตต์ สิทธิสาท มีพี่น้อง 3 คน คือ

 • พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
 • นายธัชพงศ์ สิทธิสาท
 • นางธันยาภัทร เผ่าภูธร

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท มีบุตร 2 คน คือ

 • นางสาวพาฝัน สิทธิสาท
 • นายป้องชาติ สิทธิสาท
 • นางสาวปาริชาต สิทธิสาท

การทำงาน[แก้]

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เขาได้ประกาศสงครามกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ที่เคลื่อนไหวผ่านเว็บไซด์เฟซบุ๊กและยูทูบ รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มดังกล่าวพำนักอยู่ต่างประเทศ[10] ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เขาได้ออกคำสั่งให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกกองทัพภาคทั่วประเทศ เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด [11] ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งเขาเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 รุ่นเดียวกับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก , พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 และพลโท ภัทรพล รักษนคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก[12]

การรับราชการ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/221/32.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 3. http://122.155.92.12/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5910200010007
 4. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/30.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 9. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=730287
 10. http://www.komchadluek.net/news/scoop/244939
 11. http://www.thairath.co.th/content/753931
 12. ทำเนียบนายพล เตรียมทหาร รุ่นที่ 16
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๙๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๑๕๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๔๕ ข หน้า ๑ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เล่ม ๑๓๐ ตอน ๓๐ ข ราชกิจจานุเบกษา ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


ก่อนหน้า เฉลิมชัย สิทธิสาท ถัดไป
พลเอก ธีรชัย นาควานิช 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Army.svg
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png -