เฉลิมชัย สิทธิสาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผู้บัญชาการทหารบก
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

1 ปี 201 วัน

ก่อนหน้า ธีรชัย นาควานิช
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

1 ปี 201 วัน

ก่อนหน้า ธีรชัย นาควานิช
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

3 ปี 263 วัน

ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (60 ปี)
คู่สมรส เบญจวรรณ สิทธิสาท
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น เจี๊ยบ
สังกัด กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2523 - ปัจจุบัน
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (ชื่อเล่น: เจี๊ยบ หรือ บิ๊กเจี๊ยบ, เกิด 20 ตุลาคม พ.ศ. 2500) เป็นผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 40 เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1] ตุลาการศาลทหารสูงสุด[2] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย[3] กรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559[4]กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[5] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว[6] กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[7] กรรมการ ธนาคารทหารไทย ราชองครักษ์เวร[8]กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[9] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[10] คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[11]

อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[12]

ประวัติ[แก้]

เป็นบุตรของพันโท บุญโถม กับ นางจงจิตต์ สิทธิสาท มีพี่น้อง 3 คน คือ

 • พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
 • นายธัชพงศ์ สิทธิสาท
 • นางธันยาภัทร เผ่าภูธร

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท มีบุตร 3 คน คือ

 • นางสาวพาฝัน สิทธิสาท
 • นายป้องชาติ สิทธิสาท
 • นางสาวปาริชาต สิทธิสาท

การทำงาน[แก้]

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เขาได้ประกาศสงครามกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ที่เคลื่อนไหวผ่านเว็บไซด์เฟซบุ๊กและยูทูบ รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มดังกล่าวพำนักอยู่ต่างประเทศ[13] ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เขาได้ออกคำสั่งให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกกองทัพภาคทั่วประเทศ เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด [14] ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งเขาเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 รุ่นเดียวกับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก , พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 และพลโท ภัทรพล รักษนคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก[15]

การรับราชการ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/221/32.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 3. http://122.155.92.12/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5910200010007
 4. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/30.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 9. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 12. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=730287
 13. http://www.komchadluek.net/news/scoop/244939
 14. http://www.thairath.co.th/content/753931
 15. ทำเนียบนายพล เตรียมทหาร รุ่นที่ 16
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๙๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๑๕๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๔๕ ข หน้า ๑ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เล่ม ๑๓๐ ตอน ๓๐ ข ราชกิจจานุเบกษา ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


ก่อนหน้า เฉลิมชัย สิทธิสาท ถัดไป
พลเอก ธีรชัย นาควานิช 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Army.svg
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png -