เฉลิมชัย สิทธิสาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลเอกธีรชัย นาควานิช
ถัดไป พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(1 ปี 359 วัน)

ก่อนหน้า ธีรชัย นาควานิช
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(4 ปี 56 วัน)

ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (60 ปี)
คู่สมรส เบญจวรรณ สิทธิสาท
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น เจี๊ยบ
สังกัด กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2561
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (ชื่อเล่น: เจี๊ยบ หรือ บิ๊กเจี๊ยบ, เกิด 20 ตุลาคม พ.ศ. 2500) เป็นผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 40 เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1] ตุลาการศาลทหารสูงสุด[2] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย[3] กรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559[4]กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[5] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว[6] กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[7] กรรมการ ธนาคารทหารไทย ราชองครักษ์เวร[8]กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[9] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[10] คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[11]และ กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[12] อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[13]

ประวัติ[แก้]

เป็นบุตรของพันโท บุญโถม กับ นางจงจิตต์ สิทธิสาท มีพี่น้อง 3 คน คือ

 • พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
 • นายธัชพงศ์ สิทธิสาท
 • นางธันยาภัทร เผ่าภูธร

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท มีบุตร 3 คน คือ

 • นางสาวพาฝัน สิทธิสาท
 • นายป้องชาติ สิทธิสาท
 • นางสาวปาริชาต สิทธิสาท

การทำงาน[แก้]

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เขาได้ประกาศสงครามกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ที่เคลื่อนไหวผ่านเว็บไซด์เฟซบุ๊กและยูทูบ รวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มดังกล่าวพำนักอยู่ต่างประเทศ[14] ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เขาได้ออกคำสั่งให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกกองทัพภาคทั่วประเทศ เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด [15] ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งเขาเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 รุ่นเดียวกับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก , พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 และพลโท ภัทรพล รักษนคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก[16]

การรับราชการ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/221/32.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 3. http://122.155.92.12/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5910200010007
 4. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/30.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 9. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 13. http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=730287
 14. http://www.komchadluek.net/news/scoop/244939
 15. http://www.thairath.co.th/content/753931
 16. ทำเนียบนายพล เตรียมทหาร รุ่นที่ 16
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๙๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๖ ตอน พิเศษ ๑๕๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๔๕ ข หน้า ๑ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
 24. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เล่ม ๑๓๐ ตอน ๓๐ ข ราชกิจจานุเบกษา ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


ก่อนหน้า เฉลิมชัย สิทธิสาท ถัดไป
พลเอก ธีรชัย นาควานิช 2leftarrow.png Emblem of the Royal Thai Army.svg
ผู้บัญชาการทหารบก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
2rightarrow.png พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์