พลากร สุวรรณรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(7 ปี 175 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(15 ปี 141 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ (ถึงแก่อนิจกรรม)

พลากร สุวรรณรัฐ (เกิด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2491) เป็นองคมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย[1] อดีตข้าราชการพลเรือน เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดปัตตานี ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติ[แก้]

พลากร เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายพ่วง สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กับหม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (ราชสกุลเดิมทองแถม บุตรีหม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม) สมรสกับท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ (สกุลเดิม โฆวินทะ) ทั้งสองได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 [2]

นาย พลากร สุวรรณรัฐ ได้รับพระราชทานยศ นายกองเอก ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 [3]

นายพลากร สุวรรณรัฐ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ดังนี้

 1. ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมรสกับ นายจเร จุฑารัตนกุล อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
 2. นางพิยดา สุวรรณรัฐ ประกอบอาชีพอิสระ สมรสกับนายเฮนริค แลงเฟลด์
 3. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี สมรสกับท่านผู้หญิงทัศนียา (โฆวินทะ)
 4. นางภราไดย สุวรรณรัฐ สมรสกับ นายทินกร หิรัญพฤกษ์ ซึ่งมีลูกชายเป็นนักแสดง คือ นายภูริ หิรัญพฤกษ์
 5. นายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย[4] อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด และอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.)

การศึกษา[แก้]

นายพลากร สุวรรณรัฐ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท M.A.I.A.(International Affairs, Southeast Asian Studies) จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ และผ่านการอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หน้าที่การงาน[แก้]

พลากร สุวรรณรัฐ เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนั้นเขายังเคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการในรัฐวิสาหกิจไทยหลายแห่ง อาทิ ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรรมการธนาคารออมสิน

ปัจจุบัน พลากร สุวรรณรัฐ ยังทำหน้าที่นอกเหนือจากตำแหน่งองคมนตรี ได้แก่ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[5] และยังเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2562 พลากร สุวรรณรัฐ ถูกกล่าวถึงว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางในข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติ[6] แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พลากร สุวรรณรัฐ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

 •  รัฐกลันตัน :
  • พ.ศ. 2542 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์ความภักดีต่อมงกุฎกลันตัน ชั้นอะห์ลี ยัง เปอตามา (เซอรี ปาดูกา)[15]

อ้างอิง[แก้]

 1. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี (นายเกษม วัฒนชัย, นายพลากร สุวรรณรัฐ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-12. สืบค้นเมื่อ 2011-08-23.
 2. Link
 3. พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม ๑๒๘, ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง, ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑๐
 5. นายกมูลนิธิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. ส่องโปรไฟล์ “พลากร สุวรรณรัฐ”แคนดิเดต “นายกฯคนกลาง”
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๑, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๑๓, ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๒, ๒๗ มกราคม ๒๕๓๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๓๖๕, ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๕ ข หน้า ๙๓, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๗
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข หน้า ๑, ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒ ข หน้า ๑, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒