ณัฐพล นาคพาณิชย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ณัฐพล นาคพาณิชย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 กันยายน พ.ศ. 2566
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 (62 ปี)
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ลายมือชื่อ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองทัพบกไทย
ยศ พลเอก

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ (เกิด 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504) นักการเมือง ข้าราชการพลเรือน นายทหารบกชาวไทย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (สุทิน คลังแสง) อดีต​เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์[1] เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ประวัติ[แก้]

ณัฐพล นาคพาณิชย์ เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 (รุ่นเดียวกับพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองเลขาธิการพระราชวัง)[2] โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงาน[แก้]

พล.อ.ณัฐพล เคยรับราชการทหารเป็นผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ต่อมาเป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก อาจารย์วิทยาลัยการทัพบก เป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบก ในปี พ.ศ. 2558 เป็นรองเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2559 และหัวหน้าส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. 2559

ในปีต่อมาเป็นเสนาธิการทหารบก และเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2561 - 2563 จากนั้นจึงโอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ในระหว่างนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [3] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ[4] กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ภายหลังเกษียณอายุราชการ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)[5]

ในภาคธุรกิจ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 และกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์
 2. สะพัด ‘บิ๊กเล็ก’ พล.อ.ณัฐพล คุมกลาโหม
 3. 'บิ๊กตู่' ตั้งคกก.เฉพาะกิจผ่อนคลายบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด -เลขาฯ สมช.เป็นประธาน
 4. กรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 5. รู้จัก “บิ๊กเล็ก” ณัฐพล นาคพาณิชย์ รุ่นน้อง “ประยุทธ์” สู่เก้าอี้ที่ปรึกษานายก
 6. รายนามกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี[ลิงก์เสีย]
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๘๐, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๘, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๖, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙