นลินี ทวีสิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นลินี ทวีสิน
ผู้แทนการค้าไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
12 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 226 วัน)
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 18 มกราคม พ.ศ. 2555
(0 ปี 141 วัน)
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
18 มกราคม พ.ศ. 2555 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
(0 ปี 284 วัน)
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้าวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ถัดไปนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
สมาชิกวุฒิสภา
ดำรงตำแหน่ง
19 เมษายน พ.ศ. 2549 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
(0 ปี 153 วัน)
เขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพรรคเพื่อธรรม
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 17 กันยายน พ.ศ. 2562
(0 ปี 296 วัน)
ก่อนหน้าสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ถัดไปธานินทร์ สุภาแสน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 (64 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพลังประชาชน (2550 - 2551)
เพื่อไทย (2551 - 2561,2566 - ปัจจุบัน)
เพื่อธรรม (2561 - 2562)
คู่สมรสปิตินันท์ ทวีสิน (หย่า)[1][2]

ดร. นลินี ทวีสิน (สกุลเดิม มิสรา, 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 — ) ผู้แทนการค้าไทย และ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อธรรม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

ดร.นลินี ทวีสิน ชื่อเล่น จอย[3] เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของเดโอปราภาเดอร์ มิสรา กับสัมพันธ์ สุทธิภาค[1] [4] ซึ่งสกุลมิสราเป็นตระกูลนักธุรกิจเชื้อสายอินเดีย[5] ดร. นลินีได้สมรสกับปิตินันท์ ทวีสิน แต่สถานะทางกฎหมายของเธอคือหย่า[1] แต่เธอก็ยังใช้นามสกุล ทวีสิน ของอดีตสามีตามเดิม[2] โดยเธอใช้ชื่อและนามสกุลที่พ้องกับชื่อพี่สาวของเศรษฐา ทวีสิน ทั้ง ๆ ที่เธอมิได้มีความเกี่ยวดองกันแต่อย่างใด[6]

การศึกษา[แก้]

ดร. นลินี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเมาต์เฮอร์มอน เมืองดาร์จีลิง ประเทศอินเดีย[7] และในระดับอุดมศึกษาจากสหรัฐทั้งหมด ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์แมรี รัฐแมริแลนด์ (St. Mary’s College of Maryland), ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, ระดับปริญญาเอก สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรีเจนต์ (Regent University) รัฐเวอร์จิเนีย, และ Edward S. Mason Fellow มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นอกจากนั้นยังผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2548) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน และหลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ 4 (พปป.4) ของสถาบันพระปกเกล้า

การทำงาน[แก้]

ดร.นลินี ทวีสิน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เช่น ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และประธานคณะทำงานการกระจายรายได้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2549 แต่ต้องถูกยกเลิกเนื่องจากการรัฐประหาร 19 กันยายน ต่อจากนั้นจึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคพลังประชาชน ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์)

จากนั้นในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 125[8] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 99[9]

ใน พ.ศ. 2561 ดร. นลินีได้ลาออกจากสมาชิกพรรค เพื่อไทย และย้ายมาสังกัด พรรคเพื่อธรรม พร้อมกับรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคกระทั่งนาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ดร. นลินีจึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนต่อมาก่อนที่จะลาออกจากสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้า พรรคเพื่อธรรม ในเวลาต่อมา [10] กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เธอได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค[11]

ดร.นลินี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554[12] กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[13] กำกับดูแลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)[14] ต่อมาถูกปรับออกจากตำแหน่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทยเป็นสมัยที่ 2 แทนนายวรวีร์ มะกูดี ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยเศรษฐา ทวีสิน ได้แต่งตั้งให้ ดร. นลินีเป็นผู้แทนการค้าไทยเป็นสมัยที่ 3[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 "8 เรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับ"นลินี" เรียกเธอว่า เจ้าแม่ซัคเซส ขอโทษทาวน์เฮ้าส์ราคาแค่4แสน" (Press release). มติชน. 15 มีนาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "นลินี ทวีสิน VS นลินี (มิสรา) ทวีสิน" (Press release). แนวหน้า. 27 เมษายน พ.ศ. 2555. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 3. อึ้ง!“นลินี ทวีสิน” ใช้คอนโดฯตัวเอง-บ้านร้างตั้ง บ.ส่งออก-โอนหุ้นให้น้องชาย 42.6 ล้าน
 4. ดอกเตอร์ นลินี ทวีสิน - ข่าวไทยรัฐ
 5. ""นลินี ทวีสิน" ชื่อนี้มีแต้มต่อ "อยู่ครบ 4 ปี สตรีทุกสีเท่าเทียม"" (Press release). ประชาชาติธุรกิจ. 7 มีนาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. "'เป้าโผล่'ประเดิมเลย" (Press release). thairath. 20 มกราคม 2555. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 7. "ความรู้สึกของคนไทยที่เคยไปอินเดีย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-17. สืบค้นเมื่อ 2012-01-31.
 8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
 9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อธรรม (จำนวน ๑๐ ราย ๑. พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์ ฯลฯ)
 12. "แจก'63เก้าอี้'ข้าราชการการเมือง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-05. สืบค้นเมื่อ 2011-09-15.
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
 14. ""ปู"แบ่งงานรองนายกฯ-รมต.สำนักนายกฯ "นิวัฒน์ธำรง"ได้คุมสื่อรัฐ "นลินี"เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-08. สืบค้นเมื่อ 2012-01-24.
 15. "เศรษฐา ตั้ง นลินี ทวีสิน นั่งที่ปรึกษานายกฯ-ผู้แทนการค้าไทย". ประชาชาติธุรกิจ. 13 กันยายน 2023. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2023.
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๓๘, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๖๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕