ดุสิต ศิริวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดุสิต ศิริวรรณ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า สุรินทร์ มาศดิตถ์
นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์
ถัดไป บุญเรือน บัวจรูญ
สมพร บุญยคุปต์
ถวิล รายนานนท์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า วีระ มุสิกพงศ์
ถัดไป กำจัด กีพานิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 (75 ปี)

กรุงเทพ ประเทศไทย

ศาสนา พุทธ

ดุสิต ศิริวรรณ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร

ประวัติ[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของนายประสงค์ กับ นางเอียง ศิริวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4010

งานราชการ[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ เคยเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา ต่อมาได้ไปช่วยราชการเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ทั้งนี้ ยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป[1]

งานการเมือง[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรี(ครม.) คณะที่ 39 ของประเทศไทย [2][3] และปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ในระหว่างปี พ.ศ. 2519- พ.ศ. 2520 เป็นอดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2516 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2535 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาสองสมัยระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 2543 [4] [5]

งานเขียน[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ มีผลงานหนังสือจำนวนมาก อาทิ

1). ทาสทุน ทาสความคิด 1[แก้]

การสนทนาระหว่าง ดุสิต ศิริวรรณ กับ ณรงค์ โชควัฒนา จากรายการหนี้แผ่นดิน ตอนที่ 1-10 ทางช่อง UBC 7 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 974-90786-3-2, พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2545, จำนวนพิมพ์ : 10,000 เล่ม, จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัท แพนโพลีเทคนิค จำกัด, ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์ จำกัด

หนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกเงาที่ส่องสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ อันจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบ ด้วยกลยุทธ์ที่จะสามารถระดมความคิดอย่างเป็นเอกภาพและอย่างรู้ทันในสถานการณ์ที่มีความผันแปรอีก ทั้งมีผลกระทบถึงประชาชนส่วนรวมอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิด

2). พายกรีดน้ำ[แก้]

รวมบทความจากคอลัมน์ “สยามทัศน์” ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 974-91177-1-9, พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2546, จำนวนพิมพ์ : 5,000 เล่ม, ผู้เขียน : ดุสิต ศิริวรรณ, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, บรรณาธิการศิลป์ : ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, ภาพประกอบ : ศิษฏเชษฐ์ สุสง, ดำเนินงานผลิต : บริษัท มาสเตอร์ ไพรม์ เซอร์วิส จำกัด, จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านกลิ่นไม้, จัดจำหน่าย : บริษัท งานดี จำกัด

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความส่วนหนึ่งของผมจากคอลัมน์ “สยามทัศน์” ในหนังสือพิมพ์ สยามรัฐรายวันที่ผมได้เขียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2544 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 ด้วยความตั้งใจที่จะให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นภาพสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ขณะนั้นแล้วชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำงานทางการเมืองของนักการเมืองไทย บางยุคบางสมัยที่สมัครใจอาสาประชาชนเข้ามาทำงานการเมือง

3). ทาสทุน ทาสความคิด 2[แก้]

การสนทนาระหว่าง ดุสิต ศิริวรรณ กับ ณรงค์ โชควัฒนา จากรายการหนี้แผ่นดิน ตอนที่ 11-20 ทางช่อง UBC 7 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 974-91410-6-7, พิมพ์ครั้งแรก  : กันยายน 2546, จำนวนพิมพ์  : 5,000 เล่ม, จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัท แพนโพลีเทคนิค จำกัด, ออกแบบรูปเล่มและพิมพ์ : บริษัท เดอะซันกราฟิกส์แอนด์เพลท จำกัด

หนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกเงาที่ส่องสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ อันจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบ ด้วยกลยุทธ์ที่จะสามารถระดมความคิดอย่างเป็นเอกภาพและอย่างรู้ทันในสถานการณ์ที่มีความผันแปร อีกทั้งมีผลกระทบถึงประชาชนส่วนรวมอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิด

4). ขุดรากเหง้า ITV แฉผลประโยชน์เพื่อใคร ?[แก้]

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 974-92104-0-9, พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2547, จำนวนพิมพ์ : 5,000 เล่ม, ผู้เขียน : ดุสิต ศิริวรรณ, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, บรรณาธิการศิลป์ : ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, ดำเนินงานผลิต : บริษัท พลัสเพรส จำกัด, โทรศัพท์ : 0-2692-0621-3, จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านกลิ่นไม้, จัดจำหน่าย : บริษัท งานดี จำกัด

หนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกเงาบานหนึ่งที่ส่องสะท้อนให้เห็นว่าบทพิสูจน์พฤติกรรมความถูกต้องและความไม่ถูกต้องนั้น จะต้องพิสูจน์กันด้วยประเด็นข้อเท็จจริงและประเด็นข้อกฎหมายประกอบกันอย่าง ตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ดุลพินิจของแต่ละบุคคลอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการ สร้างภาพ และการบิดเบือนตลอดจนการเบี่ยงเบนประเด็น ให้สังคมเกิดความไขว้เขวสับสน อันจะนำไป สู่การเผชิญหน้าในที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาจะให้เป็นเช่นนั้น

5). ตำนานหนองงูเห่า และการเมืองเรื่อง CTX[แก้]

ผู้แต่ง : สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ISBN 974-93447-5-8, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, จัดทำโดย : บริษัท มีเดีย เจเนอเรชั่น จำกัด, จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน ), พิมพ์ที่ : บริษัท แอคมี พรินติ้ง จำกัด, จำนวนครั้งที่ตีพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548, พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2548, พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่บอกว่ามีการจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยที่เรียกว่าเครื่องตรวจกระเป๋ายี่ห้อ CTX 90000 DSI สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิที่กำลังก่อสร้าง จำนวน 26 เครื่อง เป็นเงิน 1,430 ล้านบาท แต่ทางสนามบินสุวรรณภูมิต้องจ่ายค่าเครื่องนี้เป็นเงินถึง 4,300 ล้านบาท ถือว่าเป็นการค้ากำไรกันอย่างสุดๆ คือเอากำไรกันถึงเกือบ 2,900 ล้านบาท กันทีเดียว และเพื่อให้ท่านผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้ทราบถึง ความเป็นมาของสถานการณ์ก่อนหน้านี้ว่าตลอดเวลา 46 ปีนั้นตั้งแต่เริ่มโครงการมีความเป็นมาอย่างไร โดยสอดแทรกบรรดาเกร็ดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในช่วงนั้นๆ ให้อ่านกันด้วย

6). ฉีกหน้ากาก ปรส.[แก้]

ผู้แต่ง : ดุสิต ศิริวรรณ, สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ISBN 974-93981-2-2, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, จัดทำโดย : บริษัท มีเดีย เจเนอเรชั่น จำกัด, จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน ), พิมพ์ที่ : บริษัท ฮีฟอัพ (ประเทศไทย) จำกัด, จำนวนครั้งที่ตีพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547, พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549, พิมพ์ครั้งที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2549

หนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกเงาบานหนึ่งที่สะท้อนภาพความจริงอันชั่วร้ายให้ปรากฏแก่สายตา ประชาชนทั้งประเทศ และจำเป็นจะต้องช่วยกันควานหากลุ่มบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งการกระทำของตนตามครรลองของกฎหมาย และจะไม่มีวัน ยินยอมให้กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใดที่มีส่วนแห่งการกระทำหรือรู้เห็นเป็นใจได้เดินชูคอให้เป็นเสนียด แก่สังคมไทยอีกต่อไป

7). ลากไส้ ขยะการเมืองไทย[แก้]

ผู้แต่ง : ดุสิต ศิริวรรณ, สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ISBN 974-94706-1-3, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, จัดทำโดย : บริษัท มีเดีย เจเนอเรชั่น จำกัด, จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน ), พิมพ์ที่ : แอคมี พรินติ้ง

หนังสือรวมบทความเล่มนี้มีความหลากหลายทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้สามารถรู้เหตุการณ์บ้านเมืองตามเทศกาล ทำให้ทันโลกและทันคน การอ่านการฟังย่อมก่อให้เกิดปัญญา ยิ่งถ้านำไปคิดพินิจพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลต่อไป ก็จะเป็นการต่อยอดทางปัญญายิ่งขึ้น หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และบ้านเมืองของเราจะดียิ่งขึ้น ถ้าเรามีนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติยิ่งกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

คดีหมิ่นประมาทอดีตรองผู้ว่าฯ กทม.[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ และนายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งร่วมกันจัดรายการโทรทัศน์ "เช้าวันนี้ที่เมืองไทย" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) และ "สมัคร-ดุสิต คิดตามวัน" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ถูกนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา โดยทั้งสองกล่าวหาว่านายสามารถทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครในรายการโทรทัศน์[6]

ศาลมีคำวินิจฉัยว่า การกระทำของทั้งคู่เป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชังจริง ทั้งนี้สมัครได้เคยกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทมาแล้วหลายครั้ง โดยศาลปรานีให้รอการลงโทษไว้เพื่อให้ปรับตัวเป็นคนดี แต่สมัครกลับกระทำผิดซ้ำในความผิดเดิมอีก ศาลมีคำสั่งจำคุกสมัคร สุนทรเวช และนายดุสิต ศิริวรรณ รวม 4 กระทง ๆ ละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 24 เดือน โดยไม่รอลงอาญา[7] ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น ให้จำคุกนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี และนายดุสิต ศิริวรรณ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และใช้เงินสด 200,000 บาท ประกันตัวไป

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของนายสมัคร สุนทรเวช เนื่องจากถึงแก่ความตาย สำหรับกรณีของนายดุสิต ศิริวรรณ นั้น ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ให้แก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เป็นให้รอการกำหนดโทษ เนื่องจากการกระทำของนายดุสิตฯ ตามที่โจทก์ฟ้องนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม นอกจากนี้ นายดุสิตฯ ได้ประกอบคุณงามความดี ตลอดจนไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ที่พิพากษาให้ลงโทษจำคุกนายดุสิตฯ นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยจึงพิพากษาแก้ให้รอการกำหนดโทษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 [8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ๗ ราย) วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
  2. "ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2519". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-01-29.
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๗ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  5. วาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 2543
  6. สองคู่หูกอดคอกันตาย 'ศาลสั่งจำคุก 2ปี' จาก กรุงเทพธุรกิจ 12 เมษายน พ.ศ. 2550
  7. คำพิพากษา สมัคร สุนทรเวช /ดุสิต ศิริวรรณ สำเนาจาก ผู้จัดการออนไลน์ 12 เมษายน 2550
  8. อ้างอิงจาก : คำพิพากษาฎีกาที่ 7251/2556 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คดีระหว่างนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ โจทก์ นายสมัคร สุนทรเวช ที่ 1 นายดุสิต ศิริวรรณ ที่ 2 จำเลย
  9. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย) เล่ม 116 ตอนที่ 20ข วันที่ 2 ธันวาคม 2542
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๕,๐๑๖ ราย ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑)