ดุสิต ศิริวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดุสิต ศิริวรรณ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า สุรินทร์ มาศดิตถ์
นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์
ถัดไป บุญเรือน บัวจรูญ
สมพร บุญยคุปต์
ถวิล รายนานนท์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า วีระ มุสิกพงศ์
ถัดไป กำจัด กีพานิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 (71 ปี)
ศาสนา พุทธ

ดุสิต ศิริวรรณ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร

ประวัติ[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของนายประสงค์ กับ นางเอียง ศิริวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4010

งานราชการ[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ เคยเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา ต่อมาได้ไปช่วยราชการเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ทั้งนี้ ยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป [1]

งานการเมือง[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรี(ครม.) คณะที่ 39 ของประเทศไทย [2][3] และปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ในระหว่างปี พ.ศ. 2519- พ.ศ. 2520 เป็นอดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2516 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2535 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาสองสมัยระหว่างปี พ.ศ. 2535 - 2543 [4] [5]

งานเขียน[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ มีผลงานหนังสือจำนวนมาก อาทิ

1). ทาสทุน ทาสความคิด 1[แก้]

การสนทนาระหว่าง ดุสิต ศิริวรรณ กับ ณรงค์ โชควัฒนา จากรายการหนี้แผ่นดิน ตอนที่ 1-10 ทางช่อง UBC 7 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 974-90786-3-2, พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2545, จำนวนพิมพ์ : 10,000 เล่ม, จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัท แพนโพลีเทคนิค จำกัด, ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์ จำกัด

หนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกเงาที่ส่องสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ อันจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบ ด้วยกลยุทธ์ที่จะสามารถระดมความคิดอย่างเป็นเอกภาพและอย่างรู้ทันในสถานการณ์ที่มีความผันแปรอีก ทั้งมีผลกระทบถึงประชาชนส่วนรวมอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิด

2). พายกรีดน้ำ[แก้]

รวมบทความจากคอลัมน์ “สยามทัศน์” ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 974-91177-1-9, พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2546, จำนวนพิมพ์ : 5,000 เล่ม, ผู้เขียน : ดุสิต ศิริวรรณ, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, บรรณาธิการศิลป์ : ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, ภาพประกอบ : ศิษฏเชษฐ์ สุสง, ดำเนินงานผลิต : บริษัท มาสเตอร์ ไพรม์ เซอร์วิส จำกัด, จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านกลิ่นไม้, จัดจำหน่าย : บริษัท งานดี จำกัด

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความส่วนหนึ่งของผมจากคอลัมน์ “สยามทัศน์” ในหนังสือพิมพ์ สยามรัฐรายวันที่ผมได้เขียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2544 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 ด้วยความตั้งใจที่จะให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นภาพสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ขณะนั้นแล้วชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำงานทางการเมืองของนักการเมืองไทย บางยุคบางสมัยที่สมัครใจอาสาประชาชนเข้ามาทำงานการเมือง

3). ทาสทุน ทาสความคิด 2[แก้]

การสนทนาระหว่าง ดุสิต ศิริวรรณ กับ ณรงค์ โชควัฒนา จากรายการหนี้แผ่นดิน ตอนที่ 11-20 ทางช่อง UBC 7 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 974-91410-6-7, พิมพ์ครั้งแรก  : กันยายน 2546, จำนวนพิมพ์  : 5,000 เล่ม, จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย : บริษัท แพนโพลีเทคนิค จำกัด, ออกแบบรูปเล่มและพิมพ์ : บริษัท เดอะซันกราฟิกส์แอนด์เพลท จำกัด

หนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกเงาที่ส่องสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและความล้มเหลวในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ อันจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบ ด้วยกลยุทธ์ที่จะสามารถระดมความคิดอย่างเป็นเอกภาพและอย่างรู้ทันในสถานการณ์ที่มีความผันแปร อีกทั้งมีผลกระทบถึงประชาชนส่วนรวมอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิด

4). ขุดรากเหง้า ITV แฉผลประโยชน์เพื่อใคร ?[แก้]

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN 974-92104-0-9, พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2547, จำนวนพิมพ์ : 5,000 เล่ม, ผู้เขียน : ดุสิต ศิริวรรณ, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, บรรณาธิการศิลป์ : ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, ดำเนินงานผลิต : บริษัท พลัสเพรส จำกัด, โทรศัพท์ : 0-2692-0621-3, จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านกลิ่นไม้, จัดจำหน่าย : บริษัท งานดี จำกัด

หนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกเงาบานหนึ่งที่ส่องสะท้อนให้เห็นว่าบทพิสูจน์พฤติกรรมความถูกต้องและความไม่ถูกต้องนั้น จะต้องพิสูจน์กันด้วยประเด็นข้อเท็จจริงและประเด็นข้อกฎหมายประกอบกันอย่าง ตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ดุลพินิจของแต่ละบุคคลอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการ สร้างภาพ และการบิดเบือนตลอดจนการเบี่ยงเบนประเด็น ให้สังคมเกิดความไขว้เขวสับสน อันจะนำไป สู่การเผชิญหน้าในที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาจะให้เป็นเช่นนั้น

5). ตำนานหนองงูเห่า และการเมืองเรื่อง CTX[แก้]

ผู้แต่ง : สมัคร สุนทรเวช และ ดุสิต ศิริวรรณ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ISBN 974-93447-5-8, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, จัดทำโดย : บริษัท มีเดีย เจเนอเรชั่น จำกัด, จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน ), พิมพ์ที่ : บริษัท แอคมี พรินติ้ง จำกัด, จำนวนครั้งที่ตีพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548, พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2548, พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่บอกว่ามีการจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยที่เรียกว่าเครื่องตรวจกระเป๋ายี่ห้อ CTX 90000 DSI สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิที่กำลังก่อสร้าง จำนวน 26 เครื่อง เป็นเงิน 1,430 ล้านบาท แต่ทางสนามบินสุวรรณภูมิต้องจ่ายค่าเครื่องนี้เป็นเงินถึง 4,300 ล้านบาท ถือว่าเป็นการค้ากำไรกันอย่างสุดๆ คือเอากำไรกันถึงเกือบ 2,900 ล้านบาท กันทีเดียว และเพื่อให้ท่านผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้ทราบถึง ความเป็นมาของสถานการณ์ก่อนหน้านี้ว่าตลอดเวลา 46 ปีนั้นตั้งแต่เริ่มโครงการมีความเป็นมาอย่างไร โดยสอดแทรกบรรดาเกร็ดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในช่วงนั้นๆ ให้อ่านกันด้วย

6). ฉีกหน้ากาก ปรส.[แก้]

ผู้แต่ง : ดุสิต ศิริวรรณ, สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ISBN 974-93981-2-2, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, จัดทำโดย : บริษัท มีเดีย เจเนอเรชั่น จำกัด, จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน ), พิมพ์ที่ : บริษัท ฮีฟอัพ (ประเทศไทย) จำกัด, จำนวนครั้งที่ตีพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547, พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549, พิมพ์ครั้งที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2549

หนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกเงาบานหนึ่งที่สะท้อนภาพความจริงอันชั่วร้ายให้ปรากฏแก่สายตา ประชาชนทั้งประเทศ และจำเป็นจะต้องช่วยกันควานหากลุ่มบุคคลเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งการกระทำของตนตามครรลองของกฎหมาย และจะไม่มีวัน ยินยอมให้กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใดที่มีส่วนแห่งการกระทำหรือรู้เห็นเป็นใจได้เดินชูคอให้เป็นเสนียด แก่สังคมไทยอีกต่อไป

7). ลากไส้ ขยะการเมืองไทย[แก้]

ผู้แต่ง : ดุสิต ศิริวรรณ, สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ISBN 974-94706-1-3, บรรณาธิการจัดการ : อิทธิพล ปานจินดา, ฝ่ายประสานงาน : ปนัดดา พิทยานนท์, ฝ่ายกฎหมาย : สุขสันต์ สุขสวัสดิ์, จัดทำโดย : บริษัท มีเดีย เจเนอเรชั่น จำกัด, จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน ), พิมพ์ที่ : แอคมี พรินติ้ง

หนังสือรวมบทความเล่มนี้มีความหลากหลายทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้สามารถรู้เหตุการณ์บ้านเมืองตามเทศกาล ทำให้ทันโลกและทันคน การอ่านการฟังย่อมก่อให้เกิดปัญญา ยิ่งถ้านำไปคิดพินิจพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลต่อไป ก็จะเป็นการต่อยอดทางปัญญายิ่งขึ้น หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และบ้านเมืองของเราจะดียิ่งขึ้น ถ้าเรามีนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติยิ่งกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

คดีหมิ่นประมาทอดีตรองผู้ว่าฯ กทม.[แก้]

ดุสิต ศิริวรรณ และนายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งร่วมกันจัดรายการโทรทัศน์ "เช้าวันนี้ที่เมืองไทย" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) และ "สมัคร-ดุสิต คิดตามวัน" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ถูกนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา โดยทั้งสองกล่าวหาว่านายสามารถทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครในรายการโทรทัศน์[6]

ศาลมีคำวินิจฉัยว่า การกระทำของทั้งคู่เป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชังจริง ทั้งนี้สมัครได้เคยกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทมาแล้วหลายครั้ง โดยศาลปรานีให้รอการลงโทษไว้เพื่อให้ปรับตัวเป็นคนดี แต่สมัครกลับกระทำผิดซ้ำในความผิดเดิมอีก ศาลมีคำสั่งจำคุกสมัคร สุนทรเวช และนายดุสิต ศิริวรรณ รวม 4 กระทง ๆ ละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 24 เดือน โดยไม่รอลงอาญา[7] ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น ให้จำคุกนายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี และนายดุสิต ศิริวรรณ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และใช้เงินสด 200,000 บาท ประกันตัวไป

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของนายสมัคร สุนทรเวช เนื่องจากถึงแก่ความตาย สำหรับกรณีของนายดุสิต ศิริวรรณ นั้น ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ให้แก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เป็นให้รอการกำหนดโทษ เนื่องจากการกระทำของนายดุสิตฯ ตามที่โจทก์ฟ้องนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม นอกจากนี้ นายดุสิตฯ ได้ประกอบคุณงามความดี ตลอดจนไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน คำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ที่พิพากษาให้ลงโทษจำคุกนายดุสิตฯ นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยจึงพิพากษาแก้ให้รอการกำหนดโทษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 [8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (จำนวน ๗ ราย) วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ [1]
  2. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตามประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2519 [2]
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๗ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  5. วาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 2543
  6. สองคู่หูกอดคอกันตาย 'ศาลสั่งจำคุก 2ปี' จาก กรุงเทพธุรกิจ 12 เมษายน พ.ศ. 2550
  7. คำพิพากษา สมัคร สุนทรเวช /ดุสิต ศิริวรรณ สำเนาจาก ผู้จัดการออนไลน์ 12 เมษายน 2550
  8. อ้างอิงจาก : คำพิพากษาฎีกาที่ 7251/2556 วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คดีระหว่างนายสามารถ ราชพลสิทธิ์ โจทก์ นายสมัคร สุนทรเวช ที่ 1 นายดุสิต ศิริวรรณ ที่ 2 จำเลย
  9. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย) เล่ม 116 ตอนที่ 20ข วันที่ 2 ธันวาคม 2542
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๕,๐๑๖ ราย ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑)