วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
2 กันยายน 2553 – 14 ตุลาคม 2554
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ถัดไป พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
ก่อนหน้า ถวิล เปลี่ยนศรี
ถัดไป พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
ก่อนหน้า ศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
ถัดไป สมชัย ศิริวัฒนโชค
รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
4 – 18 สิงหาคม 2552
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด วิเชียร โพธิ์ศรี
14 มีนาคม พ.ศ. 2496 (69 ปี)
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
คู่สมรส กิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยศ RTP OF-9 (Police General).svg พลตำรวจเอก

พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำและอดีตราชองครักษ์พิเศษ [1]

ประวัติ[แก้]

พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2496 ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นบุตรของนายพจน์ และนางหนูเกตุ โพธิ์ศรี จบการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 28 ปริญญาโท จาก 3 สถาบัน คือ คณะพัฒนบริหารศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจบหลักสูตร F.B.I. รุ่น 159, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388 และหลักสูตรบริหารงานตำรวจ จากประเทศอังกฤษอีกด้วย[2] และต่อมายังได้ก่อตั้งเครือข่ายของ F.B.I. ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่า F.B.I.N.A. แห่งประเทศไทย โดยถือเป็นสมาคมนักเรียนเก่าของ F.B.I. สถาบันแรกในโลกที่ก่อตั้งขึ้นนอกพื้นที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย[3]

พล.ต.อ.วิเชียร ได้รับการติดยศ พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในตำแหน่งหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (นรป.) ซึ่งถือว่าครองยศ พล.ต.อ. ก่อนรอง ผบ.ตร. และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าคนอื่น ๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกัน ต่อมา พล.ต.อ.วิเชียร ถูกโยกมาดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ฝ่ายความมั่นคง และรับผิดชอบงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง (ศรส.ลต.ตร.) ตลอดจนงานดูแลความสงบในการชุมนุมทางการเมือง ซึ่ง พล.ต.อ.วิเชียร มีผลงานในเรื่องการควบคุมสถานการณ์ในวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้อย่างดีเยี่ยมจนได้รับการยกย่อง

ชื่อของ พล.ต.อ.วิเชียร เป็นที่สนใจของสาธารณชนเมื่อได้รับคำสั่งจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 2 ครั้ง ซึ่งลาพักราชการตามคำสั่งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และอีกครั้งในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยก่อนหน้านั้น พล.ต.อ.วิเชียรดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 10) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิเชียรได้เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญการการตำรวจแห่งชาติ เพื่อคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่รุมเร้าเนื่องจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ถูกสังคมบางส่วนเพ่งเล็งว่าเป็น "ตอ" ทำให้คดีลอบยิงนายสนธิ ลิ้มทองกุล หนึ่งในแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์และสื่อในเครือผู้จัดการ ไม่มีความคืบหน้า พล.ต.อ.วิเชียร มีนามสกุลเดิมว่า "โพธิ์ศรี" แต่ได้นำชื่อของบิดามาเพิ่มต่อหน้านามสกุล[4] มีชื่อเล่นว่า "น้อย" ขณะที่เพื่อน ๆ จะเรียกกันว่า "นายน้อย"[5] สมรสกับนางกิ่งดาว พจน์โพธิ์ศรี โดยถือเป็นคู่เขยกับ พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ[6] มีบุตรชาย 2 คน และ บุตรสาว 2 คน คือ นางสาวชื่นสุข พจน์โพธิ์ศรี, นางสาวพัชรเพ็ญ พจน์โพธิ์ศรี, ร.ต.อ.ธนชัย พจน์โพธิ์ศรี และ นายกมลพัฒน์ พจน์โพธิ์ศรี

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • รอง สว.ผ. 5 กก.สส.น.
 • รอง สว.ผ. ศึกษาอบรม กก.นผ.บก.อก.บช.น.
 • รอง สว.ผ.1 กก.สส.น. พระนครใต้
 • ผู้ช่วยนายเวรอธิบดีกรมตำรวจ
 • นายตำรวจราชสำนักประจำ
 • ผู้กำกับการนายตำรวจราชสำนักประจำ
 • รองผู้บังคับการนายตำรวจราชสำนักประจำ
 • ผู้ช่วยหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
 • ผู้ช่วยหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
 • รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการ)
 • รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่าผู้บัญชาการ)
 • รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) (เทียบเท่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
 • หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) (พ้น 25 กันยายน พ.ศ. 2549)
 • ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง)
 • ที่ปรึกษา (สบ 10) และ รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม

การดำรงตำแหน่งข้าราชการประจำที่สำคัญ[แก้]

การเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. และได้รับโปรดเกล้าฯ[แก้]

ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (กตช.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ด้วยมติเอกฉันท์ 9:0 หลังจากที่ตำแหน่งนี้ว่างเว้นมายาวนานเกือบหนึ่งปี[7]

จากนั้นในวันที่ 6 กันยายน ปีเดียวกัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ปีเดียวกัน[8]


การเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และได้รับโปรดเกล้าฯ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

พ.ศ. 2555 - Order of Loyalty to the Crown of Malaysia - SSM.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์หยาง มูเลีย เซเตีย มาห์โกตา มาเลเซีย ชั้นที่ 1[15]

พ.ศ. 2555 - Pingat Gagah Berani Pasukan Polis.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์เกปาลาวานัน ปาสุกานต์ โปลิส ชั้นที่ 1[16]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 2. เปิดประวัติ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. รักษาการฯ
 3. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ‘ผมเป็นนักประสาน’ [ลิงก์เสีย]
 4. รายการเช้าข่าวข้น คนข่าวเช้าทางช่อง 9 : วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 5. ข่าวภาคค่ำ ช่อง 9 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 6. รายการเช้าวันใหม่ ทางช่อง 3 : วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553
 7. มติเอกฉันท์9/0ดัน วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี นั่งผบ.ตร.คนใหม่[ลิงก์เสีย]จากเนชั่นแชนแนล
 8. โปรดเกล้าฯตั้ง วิเชียร เป็นผบ.ตร.แล้ว[ลิงก์เสีย] จากเดลินิวส์
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๘๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕๙, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 129 ตอนที่ 28 ข หน้า 5, 5 กันยายน 2555
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 129 ตอนที่ 18 ข หน้า 5, 24 พฤษภาคม 2555
ก่อนหน้า วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ถัดไป
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 2leftarrow.png Emblem of Royal Thai Police.png
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(2 กันยายน พ.ศ. 2553 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
2rightarrow.png พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์