ธาดา เศวตศิลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธาดา เศวตศิลา
ชื่อเกิดธาดา เศวตศิลา
ชื่อเล่นหนุ่ย
เกิด 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 (62 ปี)
บิดา พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา
มารดา เภสัชกรหญิง ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา
คู่สมรส มยุรา เศวตศิลา (2527–ปัจจุบัน)
อาชีพ ที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น

ธาดา เศวตศิลา ชื่อเล่น หนุ่ย บุตรชายของ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา เกิดวันที่ 27 พ.ย. 2499 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม[1]

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Master of Public Administration มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรปี 2557 ได้ผ่านหลักสูตร Certified Coaching and Mentoring Professional Institute of Training and Development และ Certified in Advanced Coaching and Mentoring (ITD)
 • ประกาศนีบัตรสำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสอง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา, บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2555-ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล, บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2552-2555
 • Country Manager, บริษัทอีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม, 2550-2552
 • ผู้อำนวยการด้าน Corporate Solution, บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), 2544-2550
 • Country Manage หรือผู้จัดการประจำประเทศไทย , บริษัท เดล คอมพิวเตอร์, 2542-2544
 • ผู้อำนวยการด้าน Enterprise Computing, บริษัทคอมแพค คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม, 2539-2541
 • ผู้ช่วยรองประธานด้านการตลาดและการสื่อสาร, บริษัทวินิไทย
 • Executive Trainee รายงานตรงต่อ ท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์, เครือเจริญโภคภัณฑ์,2531-2533
 • Sales Executive, เอสซีที คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม, 2527-2530
 • Trade Officer, สยามซีเมนต์เทรดดิ้ง, 2524-2527
 • กรรมการที่ปรึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2556-2557 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Chairman of Marketing Committee Member of the Board of Governor โรงเรียนนานาชาติ Bromsgrove 2555- ปัจจุบัน
 • กรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมเยาวชน องค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย (ACT)
 • กรรมการปฏิรูปการศึกษา สำนักตรวจการแผ่นดิน ปี 2554-2556
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2557-ปัจจุบัน
 • ประธานอนุกรรมการการสื่อสาร 2557-ปัจจุบัน
 • ผู้เขียนหนังสือ "People Champion ยอดคน ชนะใจคน" พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2558

ครอบครัว[แก้]

ธาดาสมรสกับมยุรา เศวตศิลา นักแสดงและพิธีกรชาวไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2527 และครองชีวิตคู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งสองไม่มีบุตร-ธิดาด้วยกันเพราะมยุราไม่สามารถมีบุตรได้เนื่องจากการผ่าตัดหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2522 แต่ทั้งคู่รับบุตรของน้องชายมยุรามาเป็นบุตรสาวบุญธรรม และได้ใช้นามสกุลเศวตศิลา ชื่อ ณัชชา เศวตศิลา ชื่อเล่น น้ำตาล

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.moralcenter.or.th/images/board/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2__%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2.pdf