ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
Golden Jubilee Medical Center
Map
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 888 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2534
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร
จำนวนเตียง108[1]
เว็บไซต์[1]

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 4 นับลำดับจากโรงพยาบาลในสังกัดจำนวน 3 แห่งคือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2534 โดยท่านอธิการบดีในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ได้เสนอโครงการจัดตั้งโครงการสถาบันทางการแพทย์และทันตกรรม ขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวและรองรับงานบริการเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น โดยในหลักการเบื้องต้นได้พิจารณาให้มีการบริการและการเรียนการสอนที่แตกต่างหรือต่อเนื่องจากโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี อธิการบดีในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงได้กราบบังคลทูลขอพระราชทานนำชื่อ “กาญจนาภิเษก” มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” โดยมีชื่อภาษาอังกฤษดังนี้ “Golden Jubilee Medical Center”

ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์ ซึ่งนับได้ว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นสถาบันทางการแพทย์อีกแห่งหนึ่งที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 4 นับลำดับจากโรงพยาบาลในสังกัดจำนวน 3 แห่งคือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน [2]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ย้ายไปสังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากเดิมที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการทางการแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร[แก้]

แพทย์แผนปัจจุบัน[แก้]

แพทย์ทางเลือก[แก้]

เวชศาสตร์ฟื้นฟู[แก้]

เสริมสร้างสุขภาพ[แก้]

  • คลินิคฟ้าใส
  • เยี่ยมบ้าน
  • ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ
  • งานระบาดวิทยา

หน่วยไตเทียม[แก้]

บูรณาการคลินิก[แก้]

  • คลินิกโรคข้อเข่าเสื่อม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ[แก้]

ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ[แก้]

  • งานเทคนิคการแพทย์
  • รังสีวิทยา


อ้างอิง[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]