มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตนครสวรรค์
Mahidol University, Nakhonsawan Campus
Mahidol U.png
ชื่อย่อMUNA
คติพจน์อตฺตานํ อุปมํ กเร (พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land (ปัญญาของแผ่นดิน)
ประเภทโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
รองอธิการบดีแพทย์หญิง มนทกานติ์ โอประเสริฐ
ที่ตั้งเลขที่ 402 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
สีประจำสถาบัน     สีน้ำเงิน[1]
เว็บไซต์www.na.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (อังกฤษ: Mahidol University, Nakhonsawan Campus; ชื่อย่อ: ม.มหิดล นครสวรรค์ / MUNA) เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สถานที่จัดการเรียนการสอน
    • ชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    • ชั้นปีที่ 2-4 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. [1], เข้าถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559