มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ชื่อย่อMUAM
คติพจน์อตฺตานํ อุปมํ กเร (พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land (ปัญญาของแผ่นดิน)
ประเภทโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
รองอธิการบดีนายแพทย์สุรพร ลอยหา[1]
ที่ตั้ง
เลขที่ 259 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สี  สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.am.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ (อังกฤษ: Mahidol University, Amnatcharoen Campus; ชื่อย่อ: ม.มหิดล อำนาจเจริญ / MUAM) เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สถานที่จัดการเรียนการสอน
    • ชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    • ชั้นปีที่ 2-4 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]