มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
Mahidol University, Amnatcharoen Campus
Mahidol U.png
ชื่อย่อMUAM
คติพจน์อตฺตานํ อุปมํ กเร (พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง)
Wisdom of the Land (ปัญญาของแผ่นดิน)
ประเภทโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
รองอธิการบดีนายแพทย์สุรพร ลอยหา
ที่ตั้งเลขที่ 259 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สีประจำสถาบัน     สีน้ำเงิน[1]
เว็บไซต์www.am.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ (อังกฤษ: Mahidol University, Amnatcharoen Campus; ชื่อย่อ: ม.มหิดล อำนาจเจริญ / MUAM) เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • สถานที่จัดการเรียนการสอน
    • ชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    • ชั้นปีที่ 2-4 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. [1], เข้าถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559