คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Logo School of Nursing-CAS.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing, College of Asian Scholars
ที่อยู่เลขที่ 179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2548
คณบดีเสาวลักษณ์ แย้มศรี
วารสารวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สีประจําคณะ     สีแดง
สัญลักษณ์ดอกปีบสีขาว
เว็บไซต์www.nursing.cas.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (อังกฤษ: Faculty of Nursing, College of Asian Scholars) เป็น คณะวิชา สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549 เป็นคณะลำดับที่4ของ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

การรับรองสถาบัน[แก้]

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548   และสภาการพยาบาลได้ให้การเห็นชอบหลักสูตรนี้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

  • สาขาวิชาการพยาบาล

อ้างอิง[แก้]