วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ.png
ชื่อย่อวพก. , BCN BANGKOK , BCNB
คติพจน์ปัญญานำ คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวปฏิบัติ สมรรถนะสากล บุคคลสัมพันธ์
สถาปนาโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2489)
วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ (2516)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (2537)
ผู้สถาปนากระทรวงสาธาณสุข
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่ตั้ง2/1 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิม-โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ -วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
สีประจำสถาบัน████ สีฟ้าขาว
เว็บไซต์http://www.bcn.ac.th

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เก่าแก่เป็นอันดับ3ของประเทศ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางอีกหลายสาขา

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของ พันโทหลวงนิตย์ เวชชวิศิษฏ์ ในขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 24 คน เข้าศึกษาที่โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2489 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ได้ย้ายจากโรงพยาบาลกลางมาที่โรงพยาบาลหญิง(โรงพยาบาลราชวิถี)โดยมีคุณแม่มณี สหัสสานนท์ เป็นอาจารย์ ผู้ปกครอง และอาจารย์เพี้ยน พูนสุวรรณ เป็นอาจารย์สอนพยาบาลท่านแรก

ปีพุทธศักราช 2491 กรมการแพทย์ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจึงรับโอนโรงพยาบาลหญิงจากเทศบาลนครกรุงเทพมาอยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ปีพุทธศักราช 2493 ได้จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารเรียนจาก โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อใช้เป็นที่เรียนของนักเรียนพยาบาล พร้อมจัดสร้างหอพักสำหรับนักเรียนพยาบาลในบริเวณด้านหลังของโรงพยาบาลหญิง

ปีพุทธศักราช 2516 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยได้โอนวิทยาลัยพยาบาล มาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ" ในขณะนั้น

ปีพุทธศักราช 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมกองงานวิทยาลัยพยาบาล และกองฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เป็น หน่วยงานใหม่ ใช้ชื่อว่า สถาบันพัฒนากำลังคน-ด้านสาธารณสุข ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2539

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทาน ชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และต่อท้าย ชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง และมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้อักษรพระนามาภิไธยย่อ "สว" เป็นเครื่องหมาย ประจำวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พุทธศักราช ๒๕๔๐[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้เป็นสถาบันสมทบ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๕ เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๕๔ ง. วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐)

ดังนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จึงรับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา