โรงพยาบาลราชวิถี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลราชวิถี
Rajavithi Hospital
Rajvitee Hospital.jpg
ที่ตั้ง 2 ถนนพญาไท และ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง 16 เมษายน พ.ศ. 2494
สังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์
จำนวนเตียง 1,182 เตียง[1]
เว็บไซต์ โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล นับเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลราชวิถี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยใช้ชื่อว่า "โรงพยาบาลหญิง" ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็น โรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย อำนวยการโดยนายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ และอีกเดือนต่อมา นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และได้รับความไว้วางใจในการเข้าการรักษาจากประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อการผ่าตัดแฝดสยาม วันดี ศรีวัน แยกออกจากกันสำเร็จ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลอย่างมาก

โรงพยาบาลได้เปลี่ยนจากโรงพยาบาลหญิง มาเป็น โรงพยาบาล ที่รักษาโรคทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะ เพศและอายุ เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า" โรงพยาบาลราชวิถี" ในปี พ.ศ. 2525 ก่อสร้างอาคารพิเคราะห์โรคและบำบัดผู้ป่วยเป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 12 ชั้น ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามอาคารว่า "ตึกสิรินธร"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้จัดตั้งศูนย์โรคหัวใจขึ้น ซึ่งสร้างชื่อเสียงขึ้นเมื่อสามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และปอดพร้อมกันที่เรียกว่า Domino Heart Transplantation ได้สำเร็จ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และทวีปเอเชีย และต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นสถาบันโรคหัวใจ กรมการแพทย์ เพื่อรองรับนโยบายสาธารณสุข พ.ศ. 2532 จัดตั้งศูนย์โรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้เปิดตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย และวางโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ขนาดใหญ่ 12 ชั้น ที่มีหอประชุมใหญ่ และลานจอดรถ

ในปัจจุบัน ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน ของนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตในภาคคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 โดยการเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมกันผลิตแพทย์ระหว่างภาครัฐและเอกชน [2]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2484 โรงพยาบาลราชวิถีมีผู้อำนวยการแล้วทั้งสิ้น 14 ท่าน ดังมีรายนามตามวาระดังนี้

 1. นพ.ประพนธ์ เสรีรัตน์ พ.ศ. 2494
 2. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว พ.ศ. 2494-2502
 3. นพ.นิพนธ์ สุวัฑฒนา พ.ศ. 2502-2510
 4. นพ.กมล สินธวานนท์ พ.ศ. 2510-2514
 5. นพ.สมมาตร มาลยมาน พ.ศ. 2514-2520
 6. นพ.สาโรจน์ อรรถวิภัชน์ พ.ศ. 2520-2530
 7. นพ.บุญธันว์ สมบูรณ์ พ.ศ. 2530-2535
 8. นพ.ชาติ พิชญางกูร พ.ศ. 2535-2537
 9. นพ.ทนงสรรค์ สุธาธรรม พ.ศ. 2537-2540
 10. นพ.สุนทร อันตรเสน พ.ศ. 2540-2543
 11. นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ พ.ศ. 2543-2547
 12. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข พ.ศ. 2548-2551
 13. พญ.วารุณี จินารัตน์ พ.ศ. 2551-2556
 14. นพ.อุดม เชาวรินทร์ พ.ศ. 2556-2558
 15. นพ.มานัส โพธาภรณ์ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]