คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตราประจำมหาวิทยาลัย
คําขวัญสำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันก่อตั้ง21 พฤษภาคม 2564
(1 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร (รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
สีประจําคณะ     (สีเขียวมิ้น)
เว็บไซต์http://nurse.nrru.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อังกฤษ: Faculty of Nursing, Nakhon Ratchasima Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ถือเป็นคณะวิชาที่ 7 ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา[แก้]

  • วันที่ 18 กันยายน 2563 ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 ดำเนินการขอจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัย
  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ก่อตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะเป็นองค์กรในกำกับขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /64 ดังนั้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[1]

สัญลักษณ์[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
รวมทุกภาควิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)[2]
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 21 พฤษภาคม 2564 - ปัจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติโดยย่อของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
  2. "หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".