คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Faculty of Nursing
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ตราประจำมหาวิทยาลัย
คติพจน์สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน
สถาปนา21 พฤษภาคม 2564
(1 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร (รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
ที่อยู่
สี     (สีเขียวมิ้น)
เว็บไซต์http://nurse.nrru.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อังกฤษ: Faculty of Nursing, Nakhon Ratchasima Rajabhat University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ถือเป็นคณะวิชาที่ 7 ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา[แก้]

  • วันที่ 18 กันยายน 2563 ในการประชุม ครั้งที่ 10/2563 ดำเนินการขอจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์จากสภามหาวิทยาลัย
  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ก่อตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะเป็นองค์กรในกำกับขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /64 ดังนั้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[1]

สัญลักษณ์[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
รวมทุกภาควิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)[2]
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 21 พฤษภาคม 2564 - ปัจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติโดยย่อของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".
  2. "หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา".