รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Mahidol U.png

รายชื่อบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยมหิดล

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ซะการีย์ยา อมตยา : (นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) กวีรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2553

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ศ.นพ. บุญสม มาร์ติน : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศ.ดร.นพ. บุญเสริม วิทยชำนาญกุล : อดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2541 อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2550-2558)
  • ศ.เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ : ผู้บุกเบิกก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ อดีตผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งเอื้ออำนวยทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ศ.พิเศษ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ : เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • ศ.ดร. ศิริอร สินธุ : อุปนายกสภาการพยาบาล นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล : เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล : นักแสดง (ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

[แก้]

[แก้]

[แก้]

อ้างอิง[แก้]