รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Mahidol U.png

รายชื่อบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยมหิดล

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ซะการีย์ยา อมตยา : (นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) กวีรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2553

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • ศ.ดร.นพ. เทพพนม เมืองแมน : อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูด ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2549

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  • นางสาวลลนา ก้องธรนินทร์ : นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2549 คนที่ 42 ของประเทศไทย

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

อ้างอิง[แก้]