คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Nursing
Burapha University
สถาปนา8 มิถุนายน พ.ศ. 2525
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ที่อยู่
เว็บไซต์http://nurse.buu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Nursing Burapha University) เป็นคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งทำการสอนวิชาความรู้ด้านการพยาบาลศาสตร์ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้โอนเข้ามาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นคณะวิชาแรกของ มหาวิทยาลัยบูรพา[1]

หลักสูตร[แก้]

ประกาศนียบัตร[แก้]

  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล : Certificate Program for Practical Nurse Cert. for PN.

ปริญญาตรี[แก้]

  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต : Bachelor of Nursing Science

ปริญญาโท[แก้]

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : Master of Nursing Science

ปริญญาเอก[แก้]

  • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต : Doctor of Philosophy in Nursing Science

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]