ข้ามไปเนื้อหา

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
Hospital for Tropical Diseases
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504
สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
จำนวนเตียง250 เตียง
เว็บไซต์www.tm.mahidol.ac.th/hospital
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่บนถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประวัติ

[แก้]

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จำลอง หะริณสุต และศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต เป็นหน่วยงานในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ตึกเวชกรรมเมืองร้อน อาคาร 3 ชั้น มีศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก โรงพยาบาลเปิดรับรักษาเฉพาะผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลศิริราช หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ ในสมัยนั้นมีหอผู้ป่วยเพียงหอเดียว เป็นหอผู้ป่วยรวม ใช้ฉากกั้นระหว่างผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิง มีจำนวน 20 เตียง

ในปีต่อมามีผู้ป่วยมาขอรับบริการที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดส่วนหนึ่งของหอผู้ป่วยทำเป็นแผนกตรวจผู้ป่วยนอก นับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนกผู้ป่วยนอก หลังจากนั้นก็ได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่มาขอรับบริการ โดยสร้างอาคารเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2507 และได้ทำการย้ายผู้ป่วยไปยังอาคารใหม่ มีการดัดแปลงห้องผู้ป่วยเดิมเป็นแผนกผู้ป่วยนอก และขยายการบริการไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด 5 ชั้น จากช่วงที่เริ่มเปิดโรงพยาบาล มีเตียงผู้ป่วยเพียงแค่ 20 เตียง แต่ได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลเรื่อยมาจนในปัจจุบันมีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียง แบ่งเป็น เตียงผู้ป่วยสามัญ เตียงผู้ป่วยพิเศษ เตียง ICU เป็นต้น

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การบริการรักษาโรคเขตร้อน ได้แก่ โรค มาลาเรีย โรคพยาธิต่าง ๆ โรคตับ โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา นอกจากนี้ยังมีให้บริการตรวจโรคมาลาเรียตลอด 24 ชั่วโมง และรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป และเปิดให้บริการการรักษาพยาบาลคลินิคพิเศษต่าง ๆ เช่น คลินิคพยาธิตัวจี๊ด คลินิคเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทาง (Travel Clinic) คลินิคโรคทางเดินอาหาร โรคตับ คลินิคเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม) หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย แต่เนื่องจากโรคพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง จึงไม่มีแผนกศัลยกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกอุบัติเหตุ

นอกจากภารกิจในการให้บริการคนไข้แล้ว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนยังมีส่วนสำคัญช่วยสนับสนุนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในงานวิชาการด้านต่าง ๆ ทั้งการสอน การวิจัย และเป็นที่ศึกษาดูงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

[แก้]
1. ศาสตราจารย์คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 - ปี พ.ศ. 2521
2. ศาสตราจารย์ดนัย บุนนาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - ปี พ.ศ. 2533
3. ศาสตราจารย์ปรีชา เจริญลาภ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539
4. ศาสตราจารย์ชัยสิน วีรวรรณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 - 30 กันยายน พ.ศ. 2539
5. ศาสตราจารย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2547
6. รองศาสตราจารย์วัฒนา เลี้ยววัฒนา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 2559
8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 2562
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]