มหาวิทยาลัยรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit University
Rangsit University logo.jpg
ชื่อย่อมรส. - RSU
คติพจน์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
สถาปนา25 มกราคม พ.ศ. 2528
(ในชื่อ วิทยาลัยรังสิต)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
(ในชื่อ มหาวิทยาลัยรังสิต)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
นายกสภาฯศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
ที่ตั้งเลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อเดิมวิทยาลัยรังสิต (Rangsit College)
สีประจำสถาบัน         ฟ้า-บานเย็น[1]
เพลงตะวันรุ่งทุ่งรังสิต
มาสคอตเสือ
เว็บไซต์www.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยรังสิต (อังกฤษ: Rangsit University; ชื่อย่อ: มรส. - RSU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 20 มหาวิทยาลัยที่แพงที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดี ลำดับที่ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528[2] เปิดสอนหลากหลายหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนศิลปินดาราศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน [3]

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด ผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลพญาไทในขณะนั้น พร้อมด้วย พลเอกพร ธนะภูมิ และ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้ยื่นความประสงค์ เพื่อขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ระดับวิทยาลัย ต่อทบวงมหาวิทยาลัย[4] (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

คณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัย ได้เลือกที่ดินบริเวณตำบลคูคตในขณะนั้น อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "ทุ่งรังสิต" เป็นสถานที่ก่อตั้ง จึงได้นำมงคลนาม รังสิต อันเนื่องมาจากพระนามของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาตั้งเป็นชื่อของวิทยาลัย ซึ่งเดิมเคยระบุชื่อวิทยาลัยที่จะก่อตั้งไว้ว่า วิทยาลัยปิ่นเกล้า ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยรังสิต ในเวลาต่อมา[4]

ต่อมา ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2528 ทบวงมหาวิทยาลัย ออกประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยรังสิต (Rangsit College) ลงนามโดย นายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 28 ก ฉบับพิเศษ หน้า 5 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2528 โดยเป็นไปตามที่ระบุใน ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 2/2528[5]

วิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านเมืองเอก บนถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 10 ไร่ ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2529 ในคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยมีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 478 คน[6]

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2532 ทบวงมหาวิทยาลัย ออกประกาศอนุญาตให้นายประสิทธิ์ โอนกิจการวิทยาลัยรังสิต ให้เป็นสิทธิการบริหารงานของ บริษัท ประสิทธิ์รัตน์ จำกัด โดยให้ถือว่าบริษัทดังกล่าว เป็นเสมือนผู้รับใบอนุญาตของวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ทบวงมหาวิทยาลัย ออกประกาศอนุญาตให้วิทยาลัยรังสิต เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ลงนามโดย นายทวิช กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 164 ง หน้า 7213 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2533[7]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อเวลา 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมชมอาคารหอสมุดของมหาวิทยาลัยด้วย[8] แต่ทางมหาวิทยาลัยยังคงจัด พิธีรำลึกการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันจัดตั้งวิทยาลัยรังสิต มาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต พระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อนุญาตให้มหาวิทยาลัยรังสิต จำลองพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้อัญเชิญพระนาม รังสิตประยูรศักดิ์ เป็นชื่ออาคาร เนื่องจากทรงมีบทบาท ในการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทย เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสู่นักศึกษาและอนุชนรุ่นหลังสืบไป[9]

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามแก่อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ และคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษาว่า รัตนคุณากร อันหมายถึง อาคารซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความดีอันทรงค่า ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารดังกล่าว ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 25 ปีด้วย[10]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

หน้าปกเอกสารโครงการวิทยาลัยปิ่นเกล้า แสดงเครื่องหมายของวิทยาลัย ที่มีรูปแบบเดียวกับของมหาวิทยาลัยรังสิต
Rsu-logo-2010 ccvss.png
 • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย[1] - พระศรีศาสดา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก คืบ 8 นิ้ว สูง 5 ศอก คืบ 1 นิ้ว พระรัศมียาว 1 ศอก คืบ 1 นิ้ว ที่นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธา และเป็นที่เคารพสักการะ ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑปพระศรีศาสดา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางของมหาวิทยาลัย เป็นมณฑปทรงจตุรมุขสี่ทิศ ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมไทย
 • เครื่องหมายมหาวิทยาลัย - ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 มีรูปแบบที่สื่อสะท้อนถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในอันที่จะสนองต่อวัตถุประสงค์ ของการสร้างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผนวกเข้ากับคุณธรรมและจิตสำนักอันดีงาม เพื่อสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่สาดส่องพรายแสงแห่งปัญญา นำมรรคาเยาวชนสู่สภาวะรู้แจ้งในธรรม เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย ที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดความถูกต้องเป็นหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบคือ
  • โลกุตระ หมายถึง จุดมุ่งหมายอันสูงส่งของมวลมนุษย์ คือการบรรลุสภาวะแห่งความรู้แจ้งในธรรม โดยมีปัญญาเป็นแสงส่องทางสู่การบรรลุธรรมสูงสุด
  • ดวงอาทิตย์ หมายถึง ดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างส่องลงมายังผืนโลก เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ สรรพสัตว์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
   • อนึ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2553 เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เป็นการรวมวัตถุสัญลักษณ์ แทนวัตถุประสงค์ ที่จะสร้างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มสามเหลี่ยมปริซึม หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่รวมกันเป็นสังคม, ฟันเฟือง หมายถึง พลังแห่งวิทยาการ และเทคโนโลยีทุกแขนง, ดวงอาทิตย์ส่องแสง หมายถึง อำนาจ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง, ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง พลังแห่งคุณธรรม และสามัคคีธรรม และ ปิ่น หมายถึง เป้าหมายอันดีงาม สูงสุดของสังคม[1]
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย[1] - มีสองชนิดคือ แก้วเจ้าจอม และ พะยอม
  • แก้วเจ้าจอม
  • พะยอม (ชื่อพื้นเมือง: กะยอม ขะยอม ขะยอมดง พะยอมดง แคน เชียง เซี่ยว พะยอม พะยอมทอง ยางหยวก) เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงประมาณ 15-40 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับรูป ขอบขนาดกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่น ออกช่อดอกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลแห้งรูปกระสวย มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก ตามตำรายาไทย ใช้เปลือกและต้น เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเดิน และลำไส้อักเสบ สารออกฤทธิ์ในพะยอมคือแทนนิน ดอกเข้ายาหอมบำรุงหัวใจ และลดไข้ นอกจากนี้ ยังใช้เปลือกและต้นเป็นสารกันบูดด้วย

บทเพลงประจำสถาบัน[แก้]

 • เพลงตะวันรุ่งทุ่งรังสิต คำร้อง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ทำนอง รังสิต จงญานสิทโธ

เพลงอื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย[แก้]

 • เพลงลาแล้วลาบานเย็นฟ้า
 • เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยรังสิต
 • เพลงมนต์รังสิต
 • เพลงศรีรังสิต
 • เพลง R S U บลูบานเย็น
 • เพลงรักรังสิต
 • เพลงฟ้าฝันบานเย็น

คณะ วิทยาลัยและสถาบัน[แก้]

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิต มีหลักสูตรที่เปิดดำเนินการรวม 135 สาขาวิชา โดยจำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 91 สาขาวิขา ระดับปริญญาโท 35 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ใน 21 คณะ 8 วิทยาลัย 4 สถาบัน ทั้งนี้ ยังเปิดสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต

สภามหาวิทยาลัย[แก้]

รายนาม ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน
ว่าง นายกสภามหาวิทยาลัย
ศ. ดร.เกษม สุวรรณกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
กรรมการสภาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และราษฎรอาวุโส
อดีตประธานคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศ
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตประธานคณะกรรมการบริษัทอสมท. จำกัด (มหาชน)
ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรูคอร์ปอเรชั่น
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
อดีตประธานรัฐสภา
อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

รายนามอธิการบดี[แก้]

วิทยาลัยรังสิต
รายนามอธิการบดี[11] วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยรังสิต
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
2. ศาสตราจารย์ พันเอก ดร.อาทร ชนเห็นชอบ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
3. ศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2543
1. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอาร์เอสยู[แก้]

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ต่อยอดจากความเข้มแข็งด้านวิชาการจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต มาเป็นกลุ่มบริษัท อาร์ เอส ยู ซึ่งประกอบด้วย

 • RSU Healthcare ศูนย์บริการสุขภาพ มุ่งให้เป็นธุรกิจบริการสุขภาพแบบครบวงจร โดยเปิดบริการเป็นศูนย์การแพทย์ 3 ศูนย์ ได้แก่
  • ศูนย์สุขภาพ (RSU Medical Center) ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ รับตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เอกซเรย์ปอด
  • ศูนย์จักษุ (RSU Eye Medical Center) จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวความคิดที่เป็นศูนย์ดูแลทางด้านดวงตาที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ต่างๆ
  • ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร (RSU Dental Center) ให้บริการแบบครบวงจร คือการให้บริการทุกสาขาตามมาตรฐานสากลที่ปฏิบัติกันโดยเริ่มจากพื้นฐาน เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ใส่ฟัน จัดฟัน ฯลฯ
 • RSU Vision Center ศูนย์สายตา เป็นศูนย์สายตาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีห้องแล็บสายตา พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการวัดสายตาที่ทันสมัยและครบครันสามารถวัดสายตาได้ทุก ประเภท
 • RSU Medical Care ศูนย์ความงามและสุขภาพ เป็นโมเดลต้นแบบ เพื่อให้นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำเอาไปใช้เป็นโมเดลระบบการ จัดการสุขภาพ โดยนักศึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออกจะได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน ส่วนนักศึกษาที่จบไปแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้และนำประสบการณ์ตรงนี้ ไปเป็นต้นแบบได้
 • RSU Art & Design ศูนย์การออกแบบระดับสากล เปิดดำเนินการขึ้นเพื่อรองรับกับแผนพัฒนาวิชาการด้านการวิจัย ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยจะเน้นศักยภาพความพร้อมในการสร้างสรรค์การออกแบบรวมทั้งเทคโนโลยีในการ ออกแบบที่ก้าวหน้า ผสมผสานกับแนวคิดและงานวิจัยมาสู่การทำงานในเชิงธุรกิจ
 • RSU Consumer Care ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นยาที่ใช้ภายนอก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องสำอาง
 • RSU Development ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • RSU Innovation Products ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวมอลต์
 • RSU Medical Resort & Spa ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ผดุงครรภ์ รับรักษาคนไข้แผนปัจจุบัน แผนไทย
 • RSU Travel Consultant บริษัทนำเที่ยวแบบครบวงจรครั้งนี้ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ เปิดดำเนินการ โดยจะให้บริการครอบคลุมในทุกรูปแบบด้านการท่องเที่ยว
 • RSU Professional Development ประกอบกิจการฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรกิจ ภาษีอากร

รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ RSU Healthcare

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยรังสิต[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 ข้อมูลทั่วไป : สัญลักษณ์ จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. สถาบันอุดมศึกษา Archived 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.
 3. จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 4. 4.0 4.1 เอกสารโครงการวิทยาลัยปิ่นเกล้า จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต Archived 2009-02-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต Archived 2009-02-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2528 จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 6. ข้อมูลทั่วไป วิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2529 จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต
 7. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 8. กำหนดการ พิธีสถาปนา “มหาวิทยาลัยรังสิต” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 Archived 2008-08-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
 9. ม.รังสิต เปลี่ยนชื่อ อาคารทันตแพทย์ เป็น “อาคารรังสิตประยูรศักดิ์” ข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต
 10. ชาวมหาวิทยาลัยรังสิต และพสกนิกร ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต
 11. ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต Archived 2010-05-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]