ทางรถไฟสายแม่กลอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ทางรถไฟสายแม่กลอง
80px
ทางรถไฟสายแม่กลอง
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบรถไฟชานเมือง
ระบบรถไฟชานเมือง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานะเปิดให้บริการ
ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม
ปลายทางวงเวียนใหญ่มหาชัย
บ้านแหลมแม่กลอง
จำนวนสถานี18 (วงเวียนใหญ่-มหาชัย)
15 (บ้านแหลม-แม่กลอง)
เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย
การดำเนินงาน
เปิดเมื่อ29 ธันวาคม พ.ศ. 2447 (วงเวียนใหญ่-มหาชัย)
10 มิถุนายน พ.ศ. 2448 (บ้านแหลม-แม่กลอง)
เจ้าของสำนักงานรถไฟสายแม่กลอง (อดีต)
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)
ผู้ดำเนินงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ศูนย์ซ่อมบำรุงโรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร (สถานีมหาชัย)
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง33.1 กม. (20.57 ไมล์) (วงเวียนใหญ่-มหาชัย)
33.8 กม. (21 ไมล์) (บ้านแหลม-แม่กลอง)
จำนวนทางวิ่ง2
รางกว้างราง 1 เมตร ทางเดี่ยว
ความเร็วสูงสุด 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แผนที่เส้นทาง
หลักกม.
Unknown BSicon "exhKINTa"
ยกเลิก ปากคลองสาน
Unknown BSicon "hKBHFxa"
0+000 กม. วงเวียนใหญ่
Unknown BSicon "hBHF"
1+780 กม. ตลาดพลู
Unknown BSicon "hBHF"
2+450 กม. วุฒากาศ
Unknown BSicon "hBHF"
3+350 กม. คลองต้นไทร
Unknown BSicon "hBHF"
4+130 กม. จอมทอง
Unknown BSicon "hBHF"
7+150 กม. วัดไทร
Unknown BSicon "hBHF"
7+150 กม. วัดสิงห์
Unknown BSicon "hBHF"
9+760 กม. บางบอน
Unknown BSicon "hBHF"
12+230 กม. การเคหะธนบุรี
Unknown BSicon "hBHF"
12+530 กม. รางสะแก
Unknown BSicon "hBHF"
14+250 กม. รางโพธิ์
Unknown BSicon "hBHF"
15+830 กม. สามแยก
Unknown BSicon "hBHF"
17+290 กม. พรมแดน
Unknown BSicon "hBHF"
18+760 กม. ทุ่งสีทอง
Unknown BSicon "hBHF"
19+970 กม. บางน้ำจืด
Unknown BSicon "hBHF"
22+990 กม. คอกควาย
Unknown BSicon "hBHF"
26+760 กม. บ้านขอม
Unknown BSicon "hBHF"
29+760 กม. คลองจาก
Unknown BSicon "exhBHF"
30+xxx กม. นิคมรถไฟมหาชัย
Unknown BSicon "hKINTe"
31+220 กม. มหาชัย
Pier
แม่น้ำท่าจีน
Unknown BSicon "hKINTa"
0+180 กม. บ้านแหลม
Unknown BSicon "hBHF"
1+240 กม. ท่าฉลอม
Unknown BSicon "hBHF"
3+890 กม. บ้านชีผ้าขาว
Unknown BSicon "hBHF"
5+960 กม. คลองนกเล็ก
Unknown BSicon "hBHF"
6+900 กม. บางสีคต
Unknown BSicon "hBHF"
8+860 กม. บางกระเจ้า
Unknown BSicon "hBHF"
10+900 กม. บ้านบ่อ
Unknown BSicon "hBHF"
13+320 กม. บางโทรัด
Unknown BSicon "hBHF"
15+780 กม. บ้านกาหลง
Unknown BSicon "hBHF"
17+940 กม. บ้านนาขวาง
Unknown BSicon "hBHF"
19+970 กม. บ้านนาโคก
Unknown BSicon "hBHF"
23+730 กม. เขตเมือง
Unknown BSicon "hBHF"
27+660 กม. ลาดใหญ่
Unknown BSicon "exhBHF"
30+160 กม. บางกระบูน
Unknown BSicon "hKINTe"
33+750 กม. แม่กลอง

ทางรถไฟสายแม่กลอง เป็นทางรถไฟที่เดินรถจากฝั่งธนบุรี ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2444 และ พ.ศ. 2448 เป็นระยะทาง 66.9 กิโลเมตร อยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเส้นทาง 2 ช่วงจาก สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีรถไฟมหาชัย ระยะทาง 31.2 กิโลเมตร และจากสถานีรถไฟบ้านแหลม ถึงสถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 33.57 กิโลเมตร โดยระหว่างสถานีมหาชัยกับสถานีบ้านแหลม จะไม่มีเส้นทางเชื่อมถึงกัน ผู้โดยสารจะต้องลงจากขบวนรถ และเดินเท้าไปขึ้นเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำท่าจีน เพื่อไปต่อรถไฟอีกขบวนหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่ง ผ่านทางรถไฟสายนี้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) เพื่อทรงทำพิธีเปิดถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ในอดีตทางรถไฟสายแม่กลอง จะสิ้นสุดที่สถานีรถไฟปากคลองสานริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันกลายเป็นตลาดท่าน้ำรถไฟคลองสาน) แต่ได้ถูกยกเลิกทางรถไฟช่วงนี้ไปในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีจึงทำให้ทางรถไฟสายนี้สิ้นสุดที่สถานีวงเวียนใหญ่ดังเช่นปัจจุบัน ส่วนทางที่ยกเลิกไปได้ถมเป็นถนนและตั้งชื่อว่าถนนเจริญรัถ โดยเป็นถนน 3 ช่องทาง ซึ่งช่องทางกลางในอดีตคือรางรถไฟ[1][2]

ประวัติ[แก้]

เดิมรถไฟสายนี้เดินรถโดยบริษัทเอกชน คือ บริษัท รถไฟท่าจีน ทุนจำกัด (บริษัท ท่าจีนเรวเวกัมปนีลิมิเต็ตทุน จำกัด) ได้รับสัมปทานเดินรถช่วงปากคลองสานมหาชัย ระยะทางทั้งสิ้น 33.1 กิโลเมตร เริ่มเดินรถตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2444 จนถึง พ.ศ. 2484 รวมระยะเวลา 40 ปี[3]

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะนั้นทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดเส้นทางปากคลองสาน-มหาชัย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2447 และเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2448[4]

ต่อมาใน พ.ศ. 2448 บริษัท แม่กลอง ทุนจำกัด ได้รับสัมปทานเดินรถช่วงที่สอง[5] จากสถานีรถไฟบ้านแหลมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟมหาชัย ถึงสถานีรถไฟแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ระยะทางทั้งสิ้น 33.8 กิโลเมตร เริ่มเดินรถตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2448 จนถึง พ.ศ. 2488 รวมระยะเวลา 40 ปี

ต่อมาบริษัทรถไฟท่าจีน และบริษัทแม่กลอง ได้รับพระบรมราชานุญาตให้รวมเป็นบริษัทเดียวกัน ใช้ชื่อว่า บริษัท แม่กลอง ทุนจำกัด[6] และเดินรถจนกระทั่งหมดสัมปทานในปี พ.ศ. 2488 จึงได้ขายกิจการให้กับกรมรถไฟ ภายใต้องค์กรรถไฟสายแม่กลอง เปลี่ยนสถานะเป็น สำนักงานรถไฟสายแม่กลอง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 และรวมเข้ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498

ปัจจุบันเส้นทางช่วงปากคลองสาน–วงเวียนใหญ่ ไม่มีการเดินรถมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 โดยยังคงรางรถไฟไว้ แต่ราดยางมะตอยทับ

การซ่อมบำรุงและปรับปรุงเส้นทาง[แก้]

ใน พ.ศ. 2558 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศปิดเส้นทางรถไฟในช่วงบ้านแหลมแม่กลอง ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 — 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อทำการปรับปรุงเส้นทางตามโครงการปรับปรุงเส้นทางรถไฟ โดยจะมีรถสองแถวรับ-ส่งผู้โดยสารชั่วคราว และเปิดเดินรถอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีวุฒิชาติ กัลยาณมิตร อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถเที่ยวแรกจากแม่กลอง–บ้านแหลม

เนื่องจากทางรถไฟสายแม่กลองไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟสายอื่น ทำให้การขนส่งขบวนรถเพื่อซ่อมบำรุง ต้องบรรทุกขบวนรถจากศูนย์ซ่อมบำรุงที่สถานีรถไฟธนบุรีหรือสถานีรถไฟมักกะสัน โดยผ่านทางแพขนานยนต์

พิกัด กม.ของสถานีรายทาง[แก้]

ช่วงปากคลองสาน-มหาชัย[แก้]

 • สถานีปากคลองสาน กม. -1+190 (ยกเลิกเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้ยกเลิกเส้นทางช่วงปากคลองสาน-วงเวียนใหญ่ โดยราดยางมะตอยทับทางรถไฟไว้ใต้พื้นถนน ส่วนตัวอาคารสถานีไม่เหลือสภาพเดิมแล้ว)
 • สถานีวงเวียนใหญ่ กม. 0 (เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าBTS สายสีลม สถานีวงเวียนใหญ่)
 • สถานีตลาดพลู กม. 1+780 (เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าBTS สายสีลม สถานีตลาดพลู)
 • ป้ายหยุดรถวุฒากาศ ประมาณ กม. 2+450 เป็นป้ายหยุดรถในอนาคต (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเปิด พ.ศ. 2563) (เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีลม สถานีวุฒากาศ)
 • ที่หยุดรถคลองต้นไทร กม. 3+350 เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถ
 • ป้ายหยุดรถจอมทอง กม. 4+130 เคยเป็นสถานี ยุบเป็นป้ายหยุดรถไฟสาเหตุ มาจากรถไฟชนกันที่หน้าวัดจอมทอง[7]
 • ป้ายหยุดรถวัดไทร กม. 5+760
 • สถานีวัดสิงห์ กม. 7+150
 • ที่หยุดรถบางบอน กม. 9+760 เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถ
 • ที่หยุดรถการเคหะ กม. 12+230 เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถ
 • ป้ายหยุดรถรางสะแก กม. 12+530
 • สถานีรางโพธิ์ กม. 14+250
 • ป้ายหยุรถสามแยก กม. 15+830
 • ที่หยุดรถพรมแดน กม. 17+290 เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถ
 • ป้ายหยุดรถทุ่งสีทอง กม. 18+760
 • ที่หยุดรถบางน้ำจืด กม. 19+970 เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถ
 • ที่หยุดรถคอกควาย กม. 22+990 เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถ
 • ที่หยุดรถบ้านขอม กม. 26+760 เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถ
 • ป้ายหยุดรถคลองจาก กม. 29+760
 • ป้ายหยุดรถนิคมรถไฟมหาชัย กม. 30+xxx เป็นป้ายหยุดรถในอนาคต (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเปิด พ.ศ. 2563)
 • สถานีมหาชัย กม. 31.220

ช่วงแม่น้ำท่าจีน-แม่กลอง[แก้]

 • ปลายรางในอดีต (แป้นปะทะยื่นลงไปในแม่น้ำ กม. 0-...)
 • ปลายรางปัจจุบัน กม. 0+194
 • ศูนย์กลางอาคารสถานีบ้านแหลมปัจจุบัน กม. 0+180
 • หัวจ่ายน้ำมัน กม. 0+100
 • ศูนย์กลางอาคารสถานีบ้านแหลมในอดีต กม. 0 (หลัก กม.สูญหายไปแล้ว)
 • อดีตสถานีช่องลม กม. 1+020 (ไม่มีร่องรอยเหลือ พบในแผนที่ปี 2495)
 • ที่หยุดรถท่าฉลอม กม. 1+240 (โดยประมาณ)
 • ป้ายหยุดรถบ้านชีผ้าขาว กม. 3+890
 • ป้ายหยุดรถคลองนกเล็ก กม. 5+960 (เปิดเมื่อปี 2539)
 • ที่หยุดรถบางสีคต กม. 6+900 (ไม่พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518)
 • ที่หยุดรถบางกระเจ้า กม. 8+860 (ไม่พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518)
 • ที่หยุดรถบ้านบ่อ กม. 10+900 (พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518) เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2520
 • ที่หยุดรถบางโทรัด กม. 13+320 (ไม่พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518)
 • ที่หยุดรถบ้านกาหลง กม. 15+780 (พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518) เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2520
 • ป้ายหยุดรถบ้านนาขวาง กม. 17+940 (ไม่เคยเป็นสถานี)
 • ที่หยุดรถบ้านนาโคก กม. 19+970 (พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518) เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถ
 • ป้ายหยุดรถเขตเมือง กม. 23+730
 • ป้ายหยุดรถลาดใหญ่ กม. 27+660 (พบร่องรอยรางหลีกในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518) เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถ
 • ที่หยุดรถบางกระบูน กม.30+160 (ไม่เคยเป็นสถานี พบร่องรอยที่พักผู้โดยสารในภาพถ่ายทางอากาศปี 2518 ปัจจุบันมองไม่เห็นในภาพถ่ายดาวเทียมปี 2549)
 • สถานีแม่กลอง กม. 33+750
 • ปลายรางตันจรดริมแม่น้ำแม่กลอง กม. 33+855[8]

รายชื่อสถานีรถไฟ[แก้]

รายชื่อสถานีรถไฟในประเทศไทย
(ดำเนินการโดย รฟท.)
  ย่านชานเมือง
(กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย/ลพบุรี)
  สายเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - เชียงใหม่)
  สายตะวันออกเฉียงเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี/หนองคาย)
  สายใต้
(ชุมทางบางซื่อ/ธนบุรี - สุไหงโกลก)
  สายตะวันออก
(สามเหลี่ยมจิตรลดา - อรัญประเทศ/สัตหีบ)
  สายแม่กลอง
(วงเวียนใหญ่ - มหาชัย และบ้านแหลม - แม่กลอง)
ดู · แก้ไข · พูดคุย

ช่วงวงเวียนใหญ่ - มหาชัย (งญ.-ชั.)[แก้]

ลำดับสถานีจาก งญ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก งญ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
วงเวียนใหญ่ - มหาชัย
- ปากคลองสาน Pak Khlong San - -1.90 กม. - - - - คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร ยกเลิกใช้งานแล้วเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2504
1 วงเวียนใหญ่ Wongwian Yai 5001 0.00 กม. 1 งญ. หลักเขตสถานี - บางยี่เรือ ธนบุรี
2 ตลาดพลู Talat Phlu 5003 1.78 กม. 2 ลู. หลักเขตสถานี - ตลาดพลู
- วุฒากาศ Wutthakat - - ป้ายหยุดรถ - - -
3 คลองต้นไทร Khlong Ton Sai 5004 3.35 กม. ที่หยุดรถ ไซ. หลักเขตสถานี คันโยก บางค้อ จอมทอง
4 จอมทอง Chom Thong 5005 4.13 กม. ป้ายหยุดรถ ทจ. - - บางขุนเทียน
5 วัดไทร Wat Sai 5007 5.76 กม. ป้ายหยุดรถ วซ. - -
6 วัดสิงห์ Wat Sing 5008 7.15 กม. 2 สิ. หลักเขตสถานี คันโยก
7 บางบอน Bang Bon 5009 9.76 กม. ที่หยุดรถ าา. - - บางบอน แสมดำ บางบอน บางขุนเทียน
8 การเคหะ Kan Kheha 5010 12.23 กม. ที่หยุดรถ เค. - -
9 รางสะแก Rang Sakae 5011 12.53 กม. ป้ายหยุดรถ รแ. - -
10 รางโพธิ์ Rang Pho 5012 14.25 กม. 2 รโ. หลักเขตสถานี คันโยก
11 สามแยก Sam Yaek 5013 15.83 กม. ป้ายหยุดรถ แย. - -
12 พรมแดน Phrom Daen 5014 17.29 กม. ที่หยุดรถ พแ. - - บางน้ำจืด แสมดำ เมืองสมุทรสาคร บางขุนเทียน สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร -ครึ่งหนึ่งของทางรถไฟอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

-เข้าเขตจังหวัดสมุทรสาคร

13 ทุ่งสีทอง Thung Si Thong 5034 18.76 กม. ป้ายหยุดรถ ที. - - บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
14 บางน้ำจืด Bang Nam Chuet 5015 19.97 กม. ที่หยุดรถ นจ. - -
15 คอกควาย Khok Khwai 5016 22.99 กม. ที่หยุดรถ วา. หลักเขตสถานี คันโยก คอกกระบือ
16 บ้านขอม Ban Khom 5017 26.76 กม. ที่หยุดรถ ขม. - - โคกขาม
17 คลองจาก Khlong Chak 5033 29.76 กม. ป้ายหยุดรถ ลจ. - - มหาชัย
- นิคมรถไฟมหาชัย Nikhom Rotfai Mahachai ป้ายหยุดรถ เป็นป้ายหยุดรถในอนาคต
18 มหาชัย Maha Chai 5018 31.22 กม. 1 ชั. หลักเขตสถานี คันโยก

ช่วงบ้านแหลม - แม่กลอง (แห. - แอ.)[แก้]

ลำดับสถานีจาก งญ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก งญ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
บ้านแหลม - แม่กลอง
19 บ้านแหลม Ban Laem 5019 -0.18 กม. 3 แห. หลักเขตสถานี คันโยก ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
- ช่องลม Chong Lom - 1.02 กม. - - - - -ยกเลิกใช้งานแล้ว
-เป็นสถานีที่พบในแผนที่ปี พ.ศ. 2495
20 ท่าฉลอม Tha Chalom 5020 1.24 กม. ที่หยุดรถ ฉอ. - -
21 บ้านชีผ้าขาว Ban Chi Pha Khao 5021 3.89 กม. ป้ายหยุดรถ ผา. - - ท่าจีน
22 คลองนกเล็ก Khlong Nok Lek 5035 5.95 กม. ป้ายหยุดรถ ลเ. - - บางกระเจ้า
23 บางสีคต Bang Si Khot 5022 6.90 กม. ที่หยุดรถ บี. - -
24 บางกระเจ้า Bang Krachao 5023 8.86 กม. ที่หยุดรถ ะจ. - - บ้านบ่อ
25 บ้านบ่อ Ban Bo 5024 10.90 กม. ที่หยุดรถ บ่. - -
26 บางโทรัด Bang Tho Rat 5025 13.32 กม. ที่หยุดรถ งโ. - - บ้านโทรัด
27 บ้านกาหลง Ban Kalong 5026 15.78 กม. ที่หยุดรถ กห. - - กาหลง
28 บ้านนาขวาง Ban Nakhwang 5027 17.94 กม. ป้ายหยุดรถ บ้. - -
29 บ้านนาโคก Ban Nakhok 5028 19.97 กม. ที่หยุดรถ าโ. - - นาโคก
30 เขตเมือง Khet Mueang 5029 23.73 กม. ป้ายหยุดรถ ดเ. - -
31 ลาดใหญ่ Lat Yai 5030 27.66 กม. ป้ายหยุดรถ ลญ. - - ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม เข้าเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
32 บางกระบูน Bang Krabun 5031 30.16 กม. ที่หยุดรถ กู. - - บางแก้ว ปัจจุบันไม่มีรถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสารแล้ว
33 แม่กลอง Mae Klong 5032 33.75 กม. 3 แอ. หลักเขตสถานี คันโยก แม่กลอง

โครงการในอนาคต[แก้]

ในอนาคต การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางราง จะทำการย้ายสถานีต้นทางหลักของกรุงเทพมหานคร จากสถานีหัวลำโพง มาที่ ชุมทางบางซื่อ และรวมเส้นทาง รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง (สายกรุงเทพ-นครราชสีมา) และ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าไว้ที่สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีหลักแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดเส้นทางใหม่ จากบางซื่อไปนครปฐม เป็นสายตะวันตก และจากบางซื่อ ไปหัวลำโพง ลดระดับลงใต้ดินเข้าสู่วงเวียนใหญ่ ไปตามแนวทางรถไฟสายแม่กลอง และส่วนต่อขยายจากสถานีปลายทางที่แม่กลองไปยังปากท่อ[9] ตลอดจนทุกสถานีหลังจากนี้ นับเป็นเส้นทางใหม่ของสายใต้ ส่วนจากบางซื่อไปชุมทางบ้านภาชี ยังเป็นสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดิม และจากบางซื่อไปฉะเชิงเทรา เป็นสายตะวันออกตามเดิม และแยกเพิ่มอีก 2 เส้นทางคือ รถไฟด่วนพิเศษ (เส้นทางแรก กรุงเทพ-นครราชสีมา) และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SARL : Suvarnabhumi Airport Rails Link)

อ้างอิง[แก้]

 1. การเปิดรถไฟสายท่าจีน เล่มที่ ๒๑ ตอนที่ ๔๐ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ หน้าที่ ๗๓๙
 2. โรม บุนนาค. ชุดบันทึกแผ่นดิน ตอน เรื่องเก่าเล่าสนุก ๒. กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2552. 216 หน้า. ISBN 978-611-7180-00-2
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานอำนาจพิเศษแก่บริษัทท่าจีนเรลเวกำปนีทุน จำกัด เล่มที่ ๑๙ ตอนที่ ๔๓ ประกาศ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ หน้าที่ ๘๒๓
 4. ประวัติทางรถไฟสายแม่กลอง
 5. ประกาศพระราชทานอำนาจพิเศษแก่บริษัทรถไฟแม่กลองทุนจำกัด เล่มที่ ๒๒ ตอนที่ ๑๙ ประกาศวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ หน้าที่ ๔๒๓
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานอำนาจพิเศษแก่บริษัทรถไฟแม่กลองทุนจำกัดเล่มที่ ๒๕ ตอนที่ ๒๘ ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ หน้าที่ ๗๙๒
 7. ตลาดน้ำวัดไทรถึงตลาดน้ำวัดจอมทอง ที่เที่ยวดังยุคก่อนและการเปลี่ยนโฉมเพราะรถไฟชนกัน! สืบค้นศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 8. รถไฟไทยดอตคอม
 9. http://61.19.96.11/tanarak/website_tanarak/Province/news_anounce_detail.php?docId=42&id=6408&provinceId=60&PHPSESSID=e07b391d23903dfb17b892ceb18d7f44 การประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สายใต้ มหาชัย-ปากท่อ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]